Новини
11.06.2019
Перемога на Всеукраїнському рівні!            Протягом 4-6 червня 2019 року у м. Миколаєві відбувся очний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю  ...
06.06.2019
«У природі немає дитини безталанної... Кожному треба дати щастя творення, кожного треба вивести в люди» В.О. Сухомлинський     Завершився  2018-2019 навчальний рік ...
Експеримент > Документи > Наказ про організацію І етапу

 
УКРАЇНА
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ

  22 травня 2014 року                                                                   № 51/1
м. Херсон

Про організацію І етапу
дослідно-експериментальної роботи
на базі Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014  № 581 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, з метою організації роботи педагогічного колективу закладу на І (організаційно-підготовчому) етапі  дослідно-експериментальної роботи

НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити роботу колективу Центру на І етапі дослідно-експериментальної роботи з 16 травня 2014 року по 15 травня 2015 року. Призначити відповідальним за організацію роботи на І (організаційно-підготовчому) етапі  дослідно-експериментальної роботи завідувача методичним відділом Мудрак Т.О.
2. Мудрак Т.О., завідувачу методичним відділом
2.1. Розробити і затвердити план заходів щодо виконання завдань І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи; тематику засідань «Школи педагогічної майстерності», тематику занять  «Практикуму молодого педагога» (додається) ;
2.2. Підготувати звіт про підсумки проведення І (організаційно-підготовчого) етапу  дослідно-експериментальної роботи
3. Валіковій О.В., методисту забезпечити методичний супровід впровадження завдань дослідно-експериментальної роботи в навчально-виховний процес закладу.
4. Короткій Т.О, заступнику директора з навчально-виховної роботи забезпечити підготовку педагогічних працівників до участі у експериментально-дослідницькій роботі.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор                                                                                     Г.В. Палічева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради
від 16 травня  2014 року  № 51/1


План
заходів щодо виконання завдань І
(організаційно-підготовчого)
етапу  дослідно-експериментальної роботи

№ з/п Зміст роботи термін Відповідальний
1 Проведення педагогічної ради за темою “Основні завдання діяльності комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради на І етапі дослідно-експериментальної роботи”. Травень 2014 Палічева Г.В.
Мудрак Т.О.
2 Визначення партнерів з числа природно-заповідних установ Херсонщини у реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи:
- біосферний заповідник Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна
- Чорноморський біосферний заповідник
- Національний природний парк «Олешківські піски» Травень 2014 Палічева Г.В.
Мудрак Т.О.
3 Встановлення комунікативних зв’язків між учасниками  дослідно-експериментальної роботи:
- укладання та поновлення угод про спільну діяльність педагогічного колективу позашкільного навчального закладу з науковими установами та установами природно-заповідного фонду Херсонської області;
- планування спільної роботи з партнерами
Травень – жовтень 2014 Коротка Т.О.
Мудрак Т.О.
4 Розробка нормативного забезпечення дослідно-експериментальної роботи; визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту Травень-червень 2014 Палічева Г.В.
5 Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи
Червень 2014 Палічева Г.В.
6 Психологічна підготовка педагогічного колективу до дослідно-експериментальної роботи:
- діагностика рівня готовності педагогічних кадрів до інноваційної діяльності;
- експертиза та оцінка професійної готовності керівників гуртків до експериментальної роботи;
Травень-червень 2014 Литвиненко О.І.
Валікова О.В.
7 Методична робота з підготовки педагогів до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи:
- вивчення педагогічним колективом науково-методичної літератури з теми дослідження;
- розгляд питань з теми дослідно-експериментальної роботи на засіданнях «Школи педагогічної майстерності»;
- проведення циклу тематичних занять на «Практикумі молодого педагога»;
- проведення циклу семінарів-тренінгів для педагогів
Травень 2014- березень 2015 Коротка Т.О.
Мудрак Т.О.
Литвиненко О.І.
Валікова О.В.
Українець Л.В.

8 Створення на офіційному сайті комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради тематичного розділу, з метою забезпечення доступності інструктивно-методичних матеріалів всім учасникам виконання проекту.
Червень 2014 Мудрак Т.О.
9 Робота з науковим керівником:
- знайомство з колективом;
- проведення наради педагогічного колективу за участю наукового керівника;
- обговорення наукових завдань та напрямків експериментальної діяльності;
- методичні консультації з питань виконання завдань І етапу дослідно-експериментальної роботи;
- спільна розробка методик організації дослідної діяльності учнів під час проведення наукової експедиції до біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна;
- спільна участь у Всеукраїнському семінарі «Світ творчості» у м. Львів «Реалізація ідей освіти збалансованого розвитку на основі інтеграції позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму і об’єктів природно-заповідного фонду»
Червень 2014 – квітень 2015 Палічева Г.В.
10 Проведення семінару-практику на базі національного природного парку «Олешківські піски» за темою: «Методичні засади організації екологічного практикуму для вихованців позашкільного навчального закладу на базі Національного природного парку «Олешківські піски»» Вересень 2014 Палічева Г.В.
Мудрак Т.О.
Валікова О.В.
11 Підведення підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи Травень 2015 Палічева Г.В.
Мудрак Т.О.
Валікова О.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради
від 16 травня  2014 року  № 51/1


План
Тематика засідань «Школи педагогічної майстерності»
на 2014-2015 навчальний рік

Зміст
роботи Термін
виконання Відповідальний
1  «Екологізація» як парадигма розвитку третього тисячоліття вересень
Валікова О.В.
2 Знайомство педагогічного колективу з заявкою на проведення експериментально-дослідної роботи жовтень
Мудрак Т.О.
3 Огляд та аналіз літературних джерел з теми науково-дослідницької роботи для самоосвіти педагогів листопад  Зуєва Г.А.
4 Структура природно-заповідного фонду Херсонської області грудень Валікова О.В.
5 Організаційно-правові аспекти співпраці позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму з установами природно-заповідного фонду
січень
Пирожок Т.О
6 Форми організації дослідницької діяльності учнів під час експедицій до об’єктів природно-заповідного фонду лютий Мудрак Т.О
7 Екологічна свідомість, її компоненти, умови формування під час проведення гурткової роботи березень
Бачинська С.П.
8 Аналіз передового педагогічного досвіду з теми обласних еколого-натуралістичних Центрів (Полтавського, Львівського, Днепропетровського) квітень
Альонова І.М.
9 Психологічна готовність вихованців гуртків до дослідницької діяльності. травень Хандусь А.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради
від 16 травня  2014 року  №

План
Тематика засідань «Практикуму молодого педагога»
на 2014-2015 навчальний рік

Зміст
роботи Термін
виконання Відповідальний
1  Методика використанні тренінгових технологій при проведенні занять гуртків вересень
Коротка Т.О.
2 Ігрові форми і методи як засіб формування емоційної зацікавленості учнів у проведенні дослідницької роботи листопад Бачинська С.П.
3 Методи і форми використання експерименту при проведенні дослідницької роботи лютий Валікова О.В.
4 Моніторингові дослідження, їх форми і методи, використання в дослідницькій діяльності квітень Мудрак Т.О.