Новини
11.06.2019
Перемога на Всеукраїнському рівні!            Протягом 4-6 червня 2019 року у м. Миколаєві відбувся очний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю  ...
06.06.2019
«У природі немає дитини безталанної... Кожному треба дати щастя творення, кожного треба вивести в люди» В.О. Сухомлинський     Завершився  2018-2019 навчальний рік ...
Експеримент > Документи > Наказ про організацію дослідно-експериментальної роботи

 
УКРАЇНА
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ

  16 травня 2014 року                                                                   № 47/1
м. Херсон

Про організацію
дослідно-експериментальної роботи
на базі Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014  № 581 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради та Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки від 23 листопада 2009 року № 2054, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 року за №1217/17233 з метою якісного виконання дослідно-експериментальної роботи

НАКАЗУЮ:
1. Організувати дослідно-експериментальну роботу педагогічного колективу за темою: «Екологізація дослідницької діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із об’єктами природно-заповідного фонду» з травня 2014 року по грудень 2018 року.
2. Відповідно до заявки на проведення дослідно-експериментальної роботи затвердити склад Науково-методичної ради (список додається)
3. Розподілити функціональні обов’язки серед членів Науково-методичної ради:
3.2. Коротка Т.О., заступник директора з навчально-виховної роботи – забезпечує підготовку педагогів закладу на виконання завдань дослідно-експериментальної роботи;  допомагає в розробці, підготовки та впроваджені програмного забезпечення;
3.3. Мудрак Т.О., завідувач методичним відділом – відповідає за планування та практичну реалізацію завдань дослідно-експериментальної  роботи;
3.4. Валікова О.В., методист - забезпечує методичний супровід впровадження програми дослідно-експериментальної роботи в навчально-виховному процесі закладу;
3.5. Литвиненко О.І., методист – забезпечує науковий супровід виконання завдань дослідно-експериментальної роботи;
3.6. Українець Л.В., методист -  готує методичні розробки щодо реалізації дослідно-експериментальної роботи;
3.7. Бачинська С.П., завідувач методичним відділом  - забезпечує організаційні заходи, складає кошториси витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи.
4. Функціональні обов’язки, пов’язані із відповідальністю за реалізацію та впровадження дослідно-експериментальної роботи у навчально-виховний процес; здійснення керівництва та контролю виконання завдань роботи; звітування про виконання етапів на Науково-методичній раді з питань освіти Міністерства освіти і науки України, комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, встановлення зв’язків із адміністрацією природно-заповідних установ та науковцями а також контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                     Г.В. Палічева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради
від 16 травня  2014 року  №

Список
Науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи

№ з/п П.І.П. посада
1 Палічева Галина Віталіївна директор
2 Коротка Тетяна Олександрівна заступник директора з навчально-виховної роботи
3 Мудрак Тетяна Олександрівна завідувач методичним відділом
4 Литвиненко Ольга Іванівна методист
5 Валікова Олександра Віталіївна методист
6 Українець Людмила Вікторівна методист
7 Бачинська Світлана Петрівна завідувач організаційно-масовим відділом