Новини
13.03.2020
З лютого по березень 2020 року комунальним закладом «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Ельвіра Вітренко) проводився обласний ...
12.03.2020
10 березня 2020 року відбувся II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» колективів екологічної просвіти (агітбригад)  Херсонської області на базі ...
Документи > Умови та положення > Всеукраїнський Хакатон "X REALITY HACK 2018"

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ХАКАТОН
ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
"X REALITY HACK 2018"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "X REALITY HACK 2018" (далі Хакатон) – конкурс на визначення кращих екологічних проектів, технічних та екологічних рішень, приурочений 100-річчю позашкільної освіти в Україні. Хакатон орієнтований на учнівську молодь, що займається у творчих учнівських об’єднаннях закладів освіти позашкільної  та загальної середньої та має певні досягнення у своєму напрямку діяльності, досвід в сфері наукових досліджень і прагне знайти команду або ресурси для реалізації своєї ідеї/проекту, екологічних та технічних рішень.
1.2. Мета та завдання Хакатону:
- пошук нових ідей та технологій в сфері екології з можливим подальшим впровадженням у господарській діяльності. Підтримка творчої молоді України;
- зміцнення престижу інтелектуальної діяльності в Україні;
- сприяння комунікації між перспективними юними розробниками рішень екологічних проблем та представниками закладів вищої освіти, об’єктів природно-заповідного фонду, громади, бізнесу, інших зацікавлених сторін;
- заохочення учнівської молоді, до презентації і розробки рішень екологічних проблем;
- популяризація позашкільної освіти та екологічного руху в Україні.
1.3. Організатори Хакатону – Національний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді, комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, Волинський обласний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді.
1.4. Період проведення Хакатону –  грудень 2017-травень 2018 року.
1.5. Ментори – сформована Організаторами команда спеціалістів, які надаватимуть інформаційно-консультаційні послуги учасникам впродовж Хакатону та буде оцінювати прототипи проектів, розроблених командами, обирати фіналістів та переможців Хакатону шляхом закритого голосування.
1.6. Кількість переможців Хакатону та порядок їх визначення вказуються у відповідних розділах цього Положення.
1.7. Інформація про Хакатон, а також про будь-які зміни умов Хакатону розміщується у глобальній мережі Інтернет на офіційних сайтах організаторів.
1.8. Під час проведення Хакатону опрацювання персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. УЧАСНИКИ ХАКАТОНУ
2.1. Учасники Хакатону – учні закладів освіти позашкільної та загальної середньої віком від 14 до 17 років.
2.2. Учень вважається Учасником Хакатону після успішного проходження реєстрації для участі в Хакатоні на офіційному веб-сайті НЕНЦ.
2.3. Один Учасник має право презентувати на розгляд журі тільки одну ідею, проект.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ХАКАТОНУ
3.1. Тема Хакатону – загальна проблема екологічного змісту, над якою будуть працювати учасники. Тема Хакатону - 2018: «Нові технологічні рішення для сталого розвитку довкілля».
3.2. Місце проведення очного етапу Хакатону визначається організаторами (регіон проведення - м. Луцьк).
3.3. Хакатон складається з наступних етапів:
І етап: відбірковий (заочний) – у грудень 2017 р.- березень 2018 р.;
ІІ етап: фінальний (Всеукраїнський, очний) – орієнтовно, травень 2018 року.
І етап: відбірковий (заочний) – пітчинг ідей проектів. До 12 березня 2018 р. учасники реєструються (особисто) на сайті НЕНЦ. Процес реєстрації включає заповнення реєстраційної форми учасника та подання резюме проекту (в самій реєстраційній формі). Резюме подається в форматі .doc (.docx) або .pdf об’ємом не більше чотирьох двох? сторінок формату А4.
Резюме містить наступну інформацію:
- власний досвід щодо дослідницько-експериментальної роботи (в якій галузі, сфера інтересів), якими навичками та вміннями володіє (програмування, конструювання, визначення рослин, птахів, тощо);
- суть ідеї проекту: назва ідеї (повинна відповідати загальній темі проекту та розкривати рішення конкретної екологічної або технічної задачі); мета, основні завдання, методи та шляхи вирішення проблеми, прогнозований результат.
За результатами відбіркового етапу видається наказ із затвердженням переліку учасників.
ІІ етап: фінальний (очний) складається із підготовчої частини (1 день очного етапу). На очний етап кожен учасник бере необхідні матеріали та обладнання для реалізації власної ідеї.
Під час лекцій, практикумів, бесід Ментори знайомлять учасників із базовими відомостями щодо загальної теми Хакатону. Організатори оголошують тих конкурсантів, чиї ідеї проектів визначені Менторами найкращими (20% від загальної кількості учасників). Вони отримують право на формування власних команд для подальшої роботи над розробкою ідей, проектів та технологічних рішень. Для цього, власники кращих ідей презентують їх перед всіма учасниками (тривалість доповіді - до двох хвилин) й записують на окремому плакаті тему. Після цього,  учасники на власний розсуд обирають собі теми, за якими будуть працювати, для цього їм потрібно вписати  вписавши своє ім’я на відповідному плакаті. Кількість членів одної команди обмежена (5 чоловік), тому важливо швидко зреагувати щоб записатися до того, як група буде укомплектована.
Після комплектації команд, відбувається їх перше робоче засідання в ході якого визначається план реалізації проекту та ресурси, які для цього необхідні. За результатами першого засідання команда подає організаторам заявки на представлення необхідного обладнання, консультаційних послуг, тощо.
Робота над реалізацією ідеї команди (другий день очного етапу): створення прототипів, розробка програм, проведення досліджень та експериментів, збір матеріалу, інше. Розробка в командах відбувається за підтримки Менторів. Створення Створюються презентації проектів.
Фінал (завершення другого дня очного етапу). Фінальна презентація готових прототипів проектів та екологічних рішень, а також визначення переможців Хакатону.
Закриття (третій день очного етапу). Урочисте нагородження переможців Хакатону.

4. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ ХАКАТОНУ
4.1. Ідеї проектів та технологічних рішень, які Учасники презентуватимуть на розгляд аудиторії, мають бути спрямовані темі Хакатону на поточний рік та відповідати наступним критеріям:
- оригінальність (новизна);
- креативність (творчий підхід);
- потенціал використання та подальшого розвитку проекту або технології;
- екологічний вплив результатів проекту.
4.2. Організатори Хакатону та Ментори на власний розсуд мають право дискваліфікувати ідеї проектів та технологічні рішення у випадку невідповідності критеріям, вказаним в пункті 4.1. даних правил. Також організатори Хакатону та ментори мають право не допускати в роботу проекти, які суперечать загальноприйнятим моральним та культурним цінностям, суперечать діючому законодавству України.

5. ОРГКОМІТЕТ І ЖУРІ ХАКАТОНУ
5.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Хакатону здійснюється Організаційним комітетом (надалі – Оргкомітет), склад якого затверджується Організатором.

5.2. У функції Оргкомітету входить:
- підготовка та розповсюдження інформаційних листів про Хакатон;
- забезпечення безпосереднього проведення Хакатону;
- підведення підсумків Хакатону.

5.3. Склад журі Менторів затверджується Організатором. До його складу включаються педагогічні працівники закладів позашкільної, загальної середньої та вищої освіти, наукові співробітники, аспіранти, представники науково-дослідних інститутів і лабораторій, установ освіти, бізнес-структур, природно-заповідних установ, громадськості (за згодою).

5.4. У функції журі Менторів Хакатону входить забезпечення об’єктивності оцінювання проектів учасників заходу, підведення підсумків Хакатону.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
6.1. Ментори Хакатону визначають переможців Хакатону шляхом закритого голосування.
6.2. При проведенні закритого голосування кожен Ментор може віддати тільки один голос за кожен проект. Підрахунок голосів буде проводитися на підставі піднятої руки.
Переможцями Хакатону вважаються всі учасники команди, яка набрала найбільшу кількість голосів.
Призерами є учасники команд, які за кількістю набраних голосів зайняли друге та третє місця.
У разі рівної кількості голосів Ментори голосують  повторно.
6.3. Імена Переможців Хакатону оголошуються одразу після голосування.
6.4. Рішення менторів перегляду, оскарженню, роз'ясненню не підлягає.

7. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1. Організатор підтверджує та гарантує, що права інтелектуальної власності на створені Учасниками матеріали в результаті їх участі у Хакатоні належатимуть лише Учасникам.
7.2. Організатори залишають за собою право оприлюднювати створені під час проведення Хакатону проекти в засобах масової інформаціях, збірниках статей та тез доповідей із зазначенням авторів проектів.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. Під час реєстрації для участі в Хакатоні, Учасник Хакатону надає Організатору Хакатону свою згоду на обробку наданих при реєстрації і / або згодом при проведенні Хакатону персональних даних, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, для цілей організації і проведення Хакатону, що включає передачу персональних даних Організатору Хакатону, а також, в разі обрання Учасника переможцем Хакатону, – публікацію його прізвища, імені та по батькові, інших наданих Учасником даних на Інтернет-сторінці Хакатону.
8.2. Суб'єкти персональних даних користуються правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Під час реєстрації для участі в Хакатоні, Учасник погоджується з умовами цих Правил та зобов'язується виконувати їх. Невиконання умов цих Правил є підставою для дискваліфікації Учасника.
9.2. Організатори Хакатону можуть вносити будь-які зміни та/або доповнення у ці Правила у порядку, встановленому законодавством України.
9.3. Ці Правила так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті НЕНЦ.
9.4. Порядок здійснення інших процедур, що не встановлений цими Правилами, встановлюється іншими локальними документами Організатора, або шляхом прийняття оперативних рішень у ході реалізації Хакатону, враховуючи принципи доцільності, справедливості та розумності.
9.5. Організатори Хакатону не несуть відповідальності за втрачені речі Учасників, залишені без нагляду.
9.6. У разі визнання будь-якого положення цих Правил недійсним всі інші положення залишаються в силі.

10. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
10.1. Витрати на організацію і проведення Хакатону здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.
10.2. Інформаційна підтримка: місцеві засоби масової інформації та соціальні мережі Інтернет.