Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Дитячі роботи > Онищенко Анастасія, бентосні молюски рукава р. Чайка

Вступ.

Актуальність роботи: Дослідження біологічного різноманіття природи має велике значення. Адже ці знання допомагають шукати найкращі шляхи для вирішення екологічних проблем рідного краю. У Херсонській області є багато природних комплексів, які відрізняються своєю унікальністю. Бентосні молюски є одним із представників фауни і відіграють велику роль у прісноводних екосистемах. Вони є певним індикатором екологічного стану водного об’єкту. Проте деякі види можуть завдавати і шкоди для господарства (наприклад, дрейсена)
Об’єктом досліджень є бентосні молюски рукава Чайка.
Предметом – видовий склад бентосних молюсків даної території.
Метою роботи було вивчити видове різноманіття бентосних молюсків.
Завдання:
1. Вивчити фізико-географічну характеристику Херсонської області.
2. Ознайомитися із загальною характеристикою молюсків.
3. Визначити видовий склад бентосних молюсків рукава Чайка.
4. Оформити колекцію бентосних молюсків.
5. Зробити висновки про екологічний стан рукава Чайка.
Матеріали і методи: Відбір бентосних проб здійснювався стандартними гідробіологічними методами.
Наукова новизна роботи: результати проведених досліджень можуть бути використані для екологічного моніторингу стану рукава Чайка.
Практичне значення: зібрана інформація може бути використана вчителями біології та юними дослідниками для подальших досліджень.

 

 

 

Розділ I. Огляд літературних джерел

1.1. Фізико - географічна характеристика Херсонської області
Розташована область у степовій зоні Східноєвропейської рівнини, омивається водами Чорного і Азовського морів. Має площу 28.5 тис. км2 , проживає тут 1.3 млн. чоловік. За геоморфологічною будовою це слабо хвиляста рівнина, яка має такі складові (мал.1.1.1.):
- Бузько-Дніпровська рівнина (правобережна частина області і неширока смуга на лівому березі Дніпра вздовж Каховського водосховища);
- Токмацька рівнина (лівобережна північна частина області до лінії Каховка - Іванівка);
- Асканійсько-Мелітопольська терасова рівнина (лівобережна південна частина області до Перекопського перешийка та узбережжя Сиваша до Генічеська, на заході проходить по лінії Каховка - Хорли, на сході виходить за межі області);
- Нижньодніпровська терасово-дельтова рівнина, яка має 7 піщаних арен. До заплави Дніпра прилягають 5: Каховська (Основ'янівська), Козачо-Лагерська,
Олешківська, Збур'ївська та Іванівська. На південний схід від Олешківської знаходиться Чалбаська (Виноградівська) арена. Сьомий масив розташований на Кінбурнському півострові;
- Присиваська низовина (південний край Причорноморської низовини).


Мал.1.1.1. Складові рельєфу області
Клімат області помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою (середні температури -t – 1-30 C) та жарким посушливим літом(середні температури – t +22 + 230 C).Середньорічна температура на території області дорівнює - 9.3 - 9.8 0С і має зараз стійку тенденцію до підвищення. Середня багаторічна кількість опадів по області близько 400мм, але в останнє десятиріччя кількість опадів знижується. Найбільш вологі райони північно - західні - 450 – 470мм, найменш – південні, не набагато більше 300мм.
Херсонська область найбільш суха область України. Переважна кількість опадів випадає влітку в вигляді злив, сніговий покрив нестійкий, існує кілька десятків днів, а в прибережній частині області ще менше 15 днів. В останні роки, в зв’язку із зміною клімату, сніговий покрив практично відсутній.
Херсонська область багата на природні ресурси. Тут представлені азональний лісостеп, зональний степ, зона причорноморських посушливих степів, природні комплекси відкритого узбережжя, морські аквальні комплекси та аквальні природні комплекси мілководних морських заток, а також унікальні в Європі Нижньодніпровські плавні.
Поряд із зональним та унікальним природними комплексами на Херсонщини були створені великі неоекосистеми: Каховське водосховище, два великих водоводних канали, зрошувальна мережа, ланцюг рибо -розведень. Тут є великі запаси прісної води, різні типи ґрунтів, придатні для сільського господарства. [1.]

 

 

 

 

1. 2. Загальна характеристика молюсків
Молюски представляють собою самий багато чисельний тип тварин після членистоногих і нараховують близько 128000 видів. Це дуже давня група. Вже в Кембрії існували представники всіх класів, на які поділяються сучасний тип молюсків.
Більшість молюсків – типово водні тварини, які населяють моря, океани, прісні водойми. Тільки окремі пристосувались до життя на суші.
Молюски – білатерально – семетричні тварини за виключенням черевоногих.
Тіло молюсків має три відділи: голову, тулуб і ногу. За допомогою ноги молюски повзають і прикріпляються до водних предметів.
Молюски розмножуються тільки статевим шляхом. Більшість з них роздільностеві, але є і гермофродити.
Тип молюски поділяються на сім класів, нас цікавить клас черевоногих або равлики та двустстулкові (Gastropoda, Lamellibranchiata, або Bivalvia.)
Більшість представників усього класу населяє моря й океани, але деякі з них в прісноводних водоймах та на суші. Це єдиний клас, форми якого перейшли до неземного існування.
Тіло черевоногих молюсків закручене у завиток, цим істотно порушується білатеральна симетрія. [2.]

 

 

 

 


1.2.1. Загальна характеристика
Класу Двостулкових
Клас Двостулкові об’єднує молюсків – (Bivalvia L, синоніми: Bivalva, Lamellibranchia, Pelecypoda) і зустрічаються переважно на глибині до 100 метрів. Це виключно, мешканці солоних і прісних водойм. Деякі ведуть прикріплений спосіб життя, а інші здатні повільно пересуватись по дну. Налічують близько 20 тис. видів (в Україні –понад 250, у Чорному та Азовському морях — понад 100 видів).
Розміри їхнього тіла — від 1-2 мм до 1,5 м. Найкрупніший морський молюск — тридактна — важить до 300 кг. Тіло вкрите двостулковою черепашкою і складається з двох відділів: тулуба та ноги, головний відділ не виражений. У них немає щупалець, очей, слинних залоз, щелеп, тертки. Двостулкові молюски – фільтратори. Живлення відбувається шляхом фільтрації. Мантія, що з боків цілком охоплює тіло молюска, на задньому його кінці утворює порожнисті трубчасті вирости — сифони. Через нижній (ввідний) сифон вода входить у мантійну порожнину, а через верхній (вивідний) — виходить з неї. З водою в мантійну порожнину надходять харчові часточки та кисень. У мантійний комплекс органів входять: нога, зябра, ротові лопаті, отвори травної, видільної та статевої систем органів.
Двостулкові молюски, завдяки своїй чисельності, є важливою складовою частиною водних угрупувань організмів. Вони слугують основним джерелом живлення багатьох водних тварин. Устриці, мідії, морські гребінці людина вживає в їжу. Двостулкових молюсків широко застосовують і як промислову сировину. З їхніх черепашок виготовляють перламутрові вироби. Загальновідоме значення перлів як ювелірних прикрас. Черепашки відмерлих молюсків утворюють особливий вид вапняку – черепашник, який використовують у будівництві. Двостулкові мають і певне негативне значення. Прісноводний молюск дрейсена утворює поселення на підводних спорудах, а після своєї загибелі псує воду для пиття. [3.]


Мал. 1.2.1. Представник класу двостулкових – дрейсена.

Перлівниця та Беззубка
Характерним представником двостулкових молюсків наших річок є звичайна перлівниця. У річках та особливо часто в озерах, зустрічається і інша раковина – беззубка (Anodonta) . Раковина перлівниці довша та вужча, ніш у беззубки. Створи її з’єднуються на спинній стороні молюска особливими зубцями та виїмками, які називаються замок. Замок легко побачити, коли роз’єднати мертві створи раковини перловиці. Беззубка має більш широку раковину, створи якої не мають замка, а з’єднуються роговою зв’язкою.
Крупні (довжиною до 10-12 см) раковини перлівниці можна знайти на піщаному дні річок, найчастіше за все у місцях з повільною течією. Найчастіше вони занурені в пісок, на половину або на дві третини свого тіла. Тут не важко їх зібрати для подальшого вивчення в акваріумі. Помістивши перлівницю в ємкість з товстим шаром промитого піску на дні, можна добре познайомитись із усіма особливостями її біології.
Перловиці та інші раковини мають, на відміну від інших, довгий строк життя до 10-15 років. З віком раковина стає товстішою та більшою, на її поверхні можна побачити концентричні лінії вікового приросту. На поверхні старих раковин можна знайти велику кількість видів мілких водоростей, гіллясті колонії мишанок, іноді губки. [3.]


1.2.2. Загальна характеристика класу Черевоногих

Черевоногі молюски. Особливості будови і фізіології
організму. Умови проживання.
Клас Черевоногі молюски налічує близько 90 тис. видів; у фау¬ні їх більше 1000, з них на Україні — понад 200.
Заселяють слимаки різні зони морів та океанів, прісні водо¬йми; деякі живуть на суші, пристосувавшись навіть до суворих умов пустель та гірських вершин.
Тіло асиметричне, з добре вираженою головою. Нога з широ¬кою підошвою. Черепашка (1,5—250 мм) спірально закручена, іноді недорозвинена або зовсім редукована. На голові розташовані 1—2 пари щупалець. У більшості видів добре розвине¬ні очі, статоцисти та осфрадії. У глотці знаходяться рогові щеле¬пи та тертка (радула, вкрита рядами міцних хітинових зубчиків). Ці органи служать для механічного подрібнення та зіскоблюван¬ня їжі. Розвинені слинні залози. Кишки утворюють петлеподібний вигин, анальний отвір міститься над головою або збоку від неї, на правому боці тіла.
Живлення черевоногих різнома¬нітне. Є серед них фітофаги (голі слизні, виноградний і садовий слимаки та ін.), хижаки (мурекси, насси, рапани та ін.), більшість — всеїдні форми.
Органами дихання є зябра (для більшості) та легені.
Розмноження статеве. Мор¬ські форми здебільшого різностатеві, а прісноводні та наземні — гермафродити. Запліднення внутрішнє. Розвиток пря¬мий або з метаморфозом, личинка-па¬русник (велігер).

 

Серед морських черевоногих перева¬жають літоральні форми, проте є й такі, що опускаються на знач¬ну глибину. [2.]

 

 

 


Мал. 1.2.2. представники класу Черевоногих.

Прісноводні равлики
Прісноводні равлики – представники класу Черевоногі, поділяються на жаберних, які дихають розчиненим у воді киснем, і так званих легеневих. Останні потребують для дихання атмосферне повітря та регулярно піднімаються до поверхні води.
Прикладом жаберних равликів є лужанка живородна(вівіпарус – Viviparus). Її раковини висотою 30-40 мм має закруглену верхівку та широкий зворот.
Вони є важливою складовою частиною водних і наземних угруповань організмів та основним джерелом живлення багатьох тварин. Певні види споживає в їжу людини (наприклад виноградний слимак, трубач). [3.]

 

 

 

 

Розділ II. Експериментальна частина

2.1. Матеріли і методи досліджень.

Відбір бентосних проб здійснювався 3 рази, пружинним дночерпаком 16-18 червня 2008 року. Зразки промивались через сито та фіксувались 4-5 % розчином формаліну. Подальша обробка здійснювалась в лабораторії гідробіостанції. З’ясування видового складу організмів здійснювався за визначниками.
Всього зібрано та опрацьовано 3 проби.


Мал.2.1.1.
Відбір бентосних проб.

Видовий склад молюсків бентосу рукава Чайка:
Найбільшою кількістю видів серед бентосних організмів представлені молюски дрейсена – (Dreissena polymorpha), перлівниця – (Unio pictorum, Tcemidus, Crassus ), лужанка – (Vіvіparus,).
Спостереження за Нижньодніпровськими плавнями проводилисьз
16.07.08 по18.07.08.

 

16.07.08.
Рукав Чайка
1- H-6.4м
МП - 5
Знайдено: перлівниці, дрейсени.
2-h-4.0м
МП - 2
3-h-3.5м
МП - 2
17.07.08.
1-h-1.5м
МП - 2
У вході.
1-h-1.6м
МП- 2
В середині озера не вдалося взяти проби.
18.07.08.
Біля берега річки Чайка
1-h-2.3 м
МП- 2
2-h-2.2м
МП - 2
3-h-2.2м
МП- 2
Умовні позначки: МП – кількість відібраних проб дночерпаком;
h - висота, глибина

 

 


2.2. Результати та їх обговорення.

В результаті експедиційної роботи по Нижньодніпровським плавням, які проводились з 16.07.08 по 18.07.08. нами було створено колекцію бентосних молюсків рукава річки Чайка, визначено їх видовий склад. У ході роботи ми ознайомились із фізико-географічною характеристикою Херсонської області.
Було опрацьовано літературні джерела, де ми ознайомились із загальною характеристикою молюсків. Зроблено висновки про екологічний стан рукава Чайка.
Бентосні молюски є одним із представників фауни і відіграють велику роль у прісноводних екосистемах. Вони є певним індикатором екологічного стану водного об’єкту. Тому ми з впевненістю можемо зробити висновок, що річкова вода достатньо чиста і в ній водяться представники бентосних молюсків, таких як :перлівниця, дрейсена та лужанка.

Фото. Опрацювання експедиційних матеріалів

Висновки.

Таким чином, у результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки:
1. Херсонська область репрезентує природні ділянки з різним ступенем антропогенного навантаження. Це має велике значення і представляє інтерес для вивчення їх біологічного різноманіття.
2. До природних екосистем області відносяться азональний лісостеп, зональний степ, причорноморські посушливі степи, природні комплекси відкритого узбережжя, морські аквальні природні комплекси та аквальні природні комплекси мілководних морських заток, а також унікальні у Європі Нижньодніпровські плавні, куди і відноситься наша мала річка Чайка.
3. У ході дослідження нами зібрано та опрацьовано 3 бентосні проби річки Чайка. Найбільшою кількістю видів серед бентосних організмів представлені молюски дрейсена ( Dreissena polymorpha), перлівниця (Unio pictorum, Tcemidus, Crassus ), лужанка (Vіvіparus). Проте не всі представники бентосних молюсків були визначені під час даних досліджень.
4. У перспективі подальших досліджень ми ставимо такі завдання:
• продовження вивчення біологічного різноманіття бентосних молюсків;
• поповнення колекційного фонду, фото-, відеоматеріалів.
• удосконалення методик дослідження бентосних організмів в лабораторії.
• налагодження контактів з вченими гідрологічних станцій України з метою подальшої співпраці.


 

09.06.2017 08:48
wty123

Yan, mcm backpack outlet the replica watches temple thomas sabo uk incense, vans outlet I ralph lauren outlet Bono, jerseys from china also michael kors bags a oakley sunglasses cheap Buddha, nfl falcons holding north face backpacks scrolls, hang asics gel prayer flags, nike air force favorites or nfl patriots arms nfl jets that burberry roll mcm bags of free running poetry, coach handbags outlet you air max shoes wavefront horizontal, cheap nike shoes have nfl seahawks your north face pas cher youthful converse pro, givenchy bags outlet the ua stephen curry more giuseppe zanotti your hands salvatore ferragamo cold, warm tommy hilfiger the foot, cheap oakley sunglasses are portland trail blazers obsessed burberry bags outlet with red bottoms you, pandora you oakley sunglasses outlet are nike air max my marc jacobs outlet Buddha. burberry handbags Dusk, toms shoes outlet wind polo ralph lauren outlet online and long champ rain louboutin Qiaochuang, barbour mens jackets after a burberry thousand the north face years swarovski jewelry of adidas.de rain and asics fog, swarovski crystal thin prada outlet lean on knicks jerseys a dsquared2 shoes peach, michael kors bags cool oakley prescription lotus nike outlet in pandora general, nfl bengals there charlotte hornets jersey is toms outlet no burberry outlet online resurrection, denver nuggets and nfl chiefs no minnesota timberwolves joy. Mood, mizuno running shoes only adidas shades stray; giuseppe shoes florid, the kate spade thickness of nfl vikings only free run a polo ralph lauren few, a nfl bears small word Xiaoling, ralph lauren said true religion a beats by dre person coach outlet online with michael kors bags hearing.Mountains, north face deep distant; coach bags cloud, coach factory outlet online Qingshu oakley outlet Manjuan. mcm outlet Spring orlando magic Hill hermes birkin Apprehension, michael kors misty air jordans rain, cleveland cavaliers jerseys pear tommy hilfiger outlet stores rain, clothing websites one tory burch sale after mcm handbags another, bottega triumphantly, rolex replica a nfl panthers white dallas mavericks jersey ground, coach outlet a burberry uk word roshe run Que. michael kors He oakley stooped vans shoes to true religion jeans outlet pick celine black friday up, ray ban put coach factory outlet online on the replica rolex lips, montre pas cher kiss michael kors purses petals, lacoste polos that ray ban zonnebril tear. watches Bird's the adidas shoes outlet rareness, nfl bills the sky clear polo outlet online of bottega veneta smoke, oakley sunglasses delicious converse chucks Italian toms outlet untold nets jersey conditions. gafas oakley as air max 2014 Ling-feng coach outlet Phi nike store months, nike air max should sound p90x workout schedule of tory burch shoes the nike free run valley michael kors bags of abercrombie the chicago bulls hustle longchamp outlet and bustle ecco women shoes world, katespade outlet with salvatore ferragamo their coach factory outlet online Jingchu nop jerseys day, troubles cut, cut tommy hilfiger online shop back iphone 4s cases and occhiali oakley forth, adidas shoes cutting toms.com a ray ban black friday shadow burberry online shop Shouma ralph lauren life. ralph lauren polo or go far away nfl azcardinals from the hollister co Tang christian louboutin shoes Dynasty in louboutin the ray ban sunglasses spring, michael kors Song coach outlet online went chi hair close from the fendi outlet online fall beats audio to converse outlet the depths ray ban sunglasses outlet of nike mercurial the wildflowers, to michael kors outlet online the the north face poet air jordan shoes lived michael kors outlet in nike roshe cabins, cheap jerseys LEISURE, swarovski australia Qingyuan puma net US nfl ravens spring, lunette oakley pas cher Song went wedding dresses uk from burberry outlet online close memphis grizzlies to ray ban outlet the autumn, to polo ralph lauren the depths of roshe run the burberry outlet wildflowers, prada to beats by dre the instyler ionic styler poet lived tory burch shoes in jimmy choo cabins nba jerseys , michael kors bags LEISURE, timberland shoes Qingyuan soccer outlet online Jingmei. adidas neo "romantic and pistons jersey refined toms shoes their barbour women jackets sentences, polo ralph lauren outlet Enron burberry handbags itself, cheap michael kors like nfl raiders a snail crawling nike tn requin in kevin durant shoeskobe bryant shoes a rayban sunglasses long bos jersey time coach factory outlet online reading michael kors outlet online the coach outlet flowers, jordans for sale a nfl texans few months ralph lauren outlet are not michael kors bags climb cheap jerseys a timberland homme bother, bcbg max azria slow supra shoes or softball bats slow sac jerseys is nike.se good, longchamp outlet speck omega watches of nba jerseys dust, you celine handbags can air jordan retro use versace shoes outlet a lifetime cheap michael kors go swarovski trekking, nfl broncos a designer handbags bloom, los angeles clippers a armani clothing lifetime oakley sunglasses to suns jerseys wait hollister online shop deutschland for longchamp black friday a longchamp taschen bloom, nfl lions a coach outlet sale lifetime hogan shoes outlet to adidas superstar pay woolrich outlet online tribute. kobe bryant jersey White converse shoes plum nike mercurial vapor blossoms ray ban sunglasses fall reebok also longchamp read timberland boots several relojes especiales articles shoes on sale Zen text, pandora bracelets a north face outlet small oakley black friday woman nike free shoes Zen, northface romance, cheap oakley sunglasses Mind but new balance shoes thousands hilfiger of nike air max 2014 miles cheap oakley away toms shoes in nike outlet clouds, cheap true religion fog louboutins Yunshan michael kors black friday than clear your ray ban heart is gsw jerseys much nfl chargers more nike.de resistant new balance product.Optional nba jerseys day, swarovski why juicy couture clothings choose ray-ban sunglasses Kazuya. Every levis outlet store day hollister is a ferragamo good pandora day, nfl jaguars is plein outlet always ray ban sbocco a nfl packers good new balance store time. longchamp handbags Time hollister is michael kors outlet online sale very pandora rings quiet, flowing womens hoodies from philipp plein clothes painting, walking prada handbags on philadelphia 76ers jersey springs, shop coach factory listening to soccer shoes rock valentino shoes outlet the wholesale handbags mind, the kate spade outlet online wind nike free 5.0 had, a pandora jewellery stone shed tommy hilfiger the fragrance polo ralph of coach black friday flowers, jade, michael kors v?skor a baseball bats woman, fake rolex round, plump, naked nfl browns and nike huaraches lying on russell westbrook jersey the huaraches stone, cheap oakley sunglasses millions new balance of ralph lauren years nike air max 2015 desires to spread coach outlet in kanye west shoes the hogan body, lingering michael kors handbags into hugo boss outlet the burberry outlet online situation. michael kors handbags Stone michael kors falling true religion jeans women snow, washington wizards rustled, polo ralph lauren outlet only burberry sale the replica watches cool, ray ban sunglasses into ralph lauren uk the chrome hearts jewelry earth. hilfiger outlet One person, air jordan one nfl jerseys city, nfl titans one the north face center, ed hardy clothing one milwaukee bucks temple, prada outlet the nike online city Feng marc jacobs handbags wings, barbour women jackets across cheap ray ban the nfl 49ers sky, jerseys from china there coach purses is no ralph lauren uk trace. mont blanc pens Sitting cheap basketball shoes on flat iron a jordan release dates rock, rolex or in the nike huarache eyes timberland outlet of louboutin shoes your shadow, coach black friday dressed babyliss in a thomas sabo white cotton michael kors australia dress, prada sunglasses long hair, true religion outlet gently ralph lauren online walking nfl dolphins in oakley the creek, mountains, juicy couture pull hollister clothing store strands of calvin klein water, christian louboutin wash toronto raptors a nike air few replica handbags feet, uhren finger-fiber beauty, oakley sunglasses outlet slender nfl colts foot nfl cowboys repair, coach factory online Jiao nfl redskins good louboutin outlet charming, nike air a barbour mens jackets ray nike outlet store of nfl buccaneers Acacia, scarpe hogan I air max 2015 do iphone 5 cases not nfl steelers know ray bans for lunette ray ban pas cher whom? Listening swarovski to dre beats the adidas sneakers water nfl eagles sound, ralph lauren outlet online smell nike air max the cheap true religion flowers, oakley outlet online Acacia toms outlet end burberry handbags is cheap glasses busy. Like zapatillas nike around houston rockets the house cheap jerseys into michael kors outlet the nike.com Buddhist, bcbg dresses the family cheap oakley moved oakley again nike roshe in vibram shoes the Book air max of cheap jerseys Songs, michael kors outlet online sale and hermes bags then michael kors outlet online move, that air max 95 is, ray ban wayfarer in the kate spade outlet poetry.He polo ralph lauren sat ralph lauren tracksuits on air max 90 the ray ban outlet floor. burberry handbags Set supra footwear a michael kors small nike air max table. vans schuhe Put michael kors handbags aside nike max the rayban misty clouds, adidas.se ground, puma outlet store laying nfl saints out jerseys from china the nfl giants paper, san antonio spurs brush. air max Pro baseball jerseys a "Heart nike outlet Sutra", come ralph lauren black friday some hermes outlet Cursive jimmy choo shoes it. nike air force Through hollister kids quiet nike.dk at indiana pacers heart, always barbour outlet cool ralph lauren factory store environment. roshes Stone jordan shoes springs, flower roche run head, mbt shoes outlet frightened michael kors purses blackbirds month, north face jackets dew mcm bags foliage. new balance Clouds rayban into ferragamo shoes milli utah jazz end, designer handbags such tory burch sandals as sit dsquared2 jeans scattered cheap eyeglasses monk. longchamp Smoke mia jersey cloud salomon schuhe poly rope, the north face outlet spectacular. toms outlet The replica watches mountain, ralph lauren shirts to www.tommyhilfiger.nl the michaelkors.com water, myriad waterfalls, river nfl rams stone ray ban sunglasses

nike free shoes
29.07.2017 16:39
BobbyVak
Throw three points isn't the whole garage regular work, and don't neglect, Stephen curry is the particular team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 inside league and the playoffs stephen curry shoes is actually averaging 9. 3 assists because the league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched a multitude of times, there are always many ball he wasn't inside the outside, but the baseball inside, attracted a increase... What will happen next? There was a man they can tell you the answer, curry shoes he called clay : Thompson, from the golden state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third in the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry. 12-13 year to contrast the shed and ray Allen within '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 images in his Arsenal, up to 45. 3%; That yr, Alan ball attack create 3 ratio is less than a quarter, compared having 38. 6% in data bank; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less as opposed to Treasury for three allows. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he not simply completed the sharpshooter history, his teammates for his or her creation of free-throw prospects into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball state-of-the-art, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Additionally, he also can move assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, will urgent stopped, can generate more opportunities to other folks, this star, unique! Now i'm kd shoes afraid, just use "striker" two words have been unable to define Stephen curry, should be in with a new "great" rhetoric. Tag: kyrie irving shoes balenciaga shoes kobe jersey tissot watches wholesale mlb hats adidas yeezy boost 350 v2 zebra vans sk8 hi ultra boost curry shoes adidas alphabounce kobe shoes kobe 10 kyrie shoes nike air vapormax timberland shoes kevin durant shoes stephen curry shoes yeezy boost 350 v2 lebron james shoes
28.08.2017 09:18
Thomassosse
cialis for depression cialis generic cialis generika rezeptfrei cialis generic
28.08.2017 13:38
Thomassosse
cialis gtn spray cialis generic is cialis dangerous cialis generic
28.08.2017 20:26
Thomassosse
how do i know if cialis is working cialis generic cialis truck commercial buy cialis online
29.08.2017 00:14
Thomassosse
cialis pregi e difetti cialis without a doctor prescription online cialis canada pharmacy cialis without a doctor prescription
29.08.2017 03:44
Thomassosse
online viagra cialis kaufen WithSmesk cialis viagra levitra kaufen cialis without a doctor prescription

Напишіть свій коментар

Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.