Новини
30.11.2018
     23 листопада вихованці гуртка "Творча майстерня" Генічеської районної станції юннатів під керівництвом Лисенко Марини Олександрівни відвідали  виставку робіт ...
29.11.2018
Юннати Голої Пристані взяли участь у екологічній Акції.    28 листопада вихованці міського Центру дитячої та юнацької творчості на запрошення лісівників ДП «Голопристанське ЛМГ» ...
Регіональні СЮН > Білозерська райСЮН > Історія і сьогодення юннатів Білозерщини

К.П.Гусєва, директор Білозерської районної станції юних натуралістів
Історія і сьогодення юннатів Білозерщини.

 


Білозерська районна станція юних натуралістів заснована 25 грудня 1984 року (наказ від 25.12.1984р. №52 Білозерським відділом освіти на підставі рішення Херсонського облвиконкому від 06 січня 1984 року за № 10/1) і є центром навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, еколого-натуралістичної роботи у Білозерському районі.
У 1984 році перед юними початківцями-дослідниками природа відкрила свої двері. Білозерська районна станція юних натуралістів – директор станції Борькіна Ганна Леонідівна.
З початку це було пристосоване приміщення у Будинку піонерів. У 1989 році станція має власну споруду площею 144 м2, навчально-дослідну земельну ділянку загальною площею – 410 м2 з відділами: польова, овочева сівозміни, квітково-декоративний відділ, розарій, альпінарій, колекційний відділ, ягідник, виноградник, шкілка, лікарський відділ, сад.
Працювало 4 гуртки: «Юні друзі природи», «Юні натуралісти». Це було початком юннатівського руху в районі. Гуртківці проводили значну суспільно-корисну роботу: допомагали дорослим збирати врожай, боротися зі шкідниками сільськогосподарських культур, тощо.
1985-1988 рік – директор станції Юдіна Любов Тимофіївна. Розширилась мережа гуртків, працювало 12 гуртків, охоплено 180 дітей.
Основним завданням станції було допомогти школам району в організації гуртків юннатів, проведені позашкільних занять з дітьми, у вихованні в них любові до природи рідного краю.
1988-2005 рік – директор станції Прохоренко Валентина Іванівна. Це період роботи учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань, екологічної освіти та виховання.
У кожній середній школі було організовано роботу учнівських виробничих бригад. 1989-1991 рік в районі працювало 32 учнівські виробничі бригади, в яких були задіяні 2800 учнів.
Учнівські виробничі бригади працювали у тісній співпраці з місцевими радгоспами, колгоспами, проводили дослідницькі роботи на земельних ділянках. Так бригада Дніпровської середньої школи допомагала радгоспу «Білозерський» у збиранні врожаю винограду, яблук, персика, абрикос, черешні. На відведеній радгоспом земельній ділянці проводила дослідницьку роботу по укоріненню саджанців винограду.
1991-1994 рік станція була ініціатором відкриття філіалів з еколого-натуралістичної роботи у Музиківській, Чорнобаївській, Дніпровській, Станіславській середніх школах.
З роками Білозерська районна станція юннатів перетворилась у центр натуралістичної, природоохоронної й дослідницької роботи в районі. Було побудовано 2 теплиці, обладнано зоолого-тваринницький відділ, організовано дослідницьку роботу на земельних ділянках, проведено поливну систему по навчально-дослідній земельній ділянці.
Метою діяльності станції є: надання учням додаткової біологічної, екологічної, агрономічної освіти, оволодіння ними знань про навколишнє середовище, залучення їх до практичної природоохоронної, екологічної діяльності.
Навчально-виховний процес на станції здійснюється диференційовано, за чотирма напрямками, відповідно до індивідуальних можливостей вихованців та з урахуванням їх вікових особливостей. Використовуються різні організаційні форми роботи: гурткова та індивідуальні заняття, ігротеки, свята тощо. Пріоритет вільного визначення надає дитині і педагогу можливість вибору необхідного напрямку діяльності для задоволення особистісних інтересів.
Потреби особистості в творчій самореалізації забезпечується в гуртках 3-го рівня навчання та секціях наукового товариства «Паросток», яке працює на станції з 1994 року і має тенденцію до розширення та удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми району. Інформаційно-методична робота станції спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, на координацію роботи екологічних гуртків в районі, підвищення професійної майстерності керівників гуртків, вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду. З метою підвищення рівня викладання біологічних дисциплін на станції працює школа педмайстерності. Щомісячно на засіданнях школи розглядаються інноваційні технології викладання, шляхи реалізації основних положень нормативних документів, щодо позашкільної освіти.
Організаційно-масова діяльність спрямована на залучення учнівської молоді до Всеукраїнських, обласних акцій, конкурсів еколого-натуралістичного спрямування; організацію та проведення конференцій, зльотів, вікторин, змагань, виставок, свят, екологічних експедицій і таборів; організацію оздоровлення та змістовного відпочинку.
Існуюча в Україні інструктивно-нормативна база діяльності позашкільних закладів створила умови для самостійного та демократичного вирішення питань щодо змісту їх діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва всіх учасників навчально-виховного процесу.
Враховуючи це, станція визначила засади своєї діяльності, розробила установчі документи, що відповідають змісту, напрямкам, формам і методам роботи з дітьми та учнівського молоддю.
Концепція розвитку та удосконалення діяльності Білозерської районної станції юннатів відображає дострокову програму розвитку закладу. Її концептуальні засади складаються з:
· освітнього компоненту, який має за мету надання учням позашкільної освіти додаткових біологічних знань;
· допрофесійно-довузівського компоненту, який передбачає надання учням допрофесійної підготовки;
· пошуково-розвиваючого компоненту, який сприяє створенню системи пошуку і підтримки обдарованої молоді;
· духовно-розвиваючого компоненту, який сприяє вихованню національної самосвідомості учнів, організації змістовного дозвілля.
Навчально-виховний процес здійснюють 15 педагогічних працівників, 14 з них мають вищу педагогічну освіту.
Навчально-виховний процес у гуртках здійснюється за трьома рівнями: початковий, основний і вищий. Диференціація проходить відповідно до знань, здобутих у школі, вікових особливостей дітей.
Профіль гуртків визначається соціальним запитом та кадровим забезпеченням. Кількість профілів гуртків за роками визначається так: 2006-12, 2007-15, 2008-17, 2009-18.
Мережа гуртків відповідає Статуту станції, за останні роки залишається стабільною та задовольняє потреби дітей у додатковій позашкільній освіті еколого-натуралістичного напрямку, завдяки значній кількості профілів та наявності гуртків різного рівня навчання.
На даний час у закладі працюють 46 гуртків, в яких займається 682 вихованці.
Педагоги і учні ставлять перед собою мету:
створення умов для самореалізації вихованців; розвиток свідомого ставлення до довкілля.
Очікувані результати: підвищення творчої активності формування активної життєвої позиції.
Наші керівники гуртків будують еколого-натуралістичну діяльність так, щоб дитина, незалежно від її ставлення до біології, екології, географії, знайшла собі заняття до душі: сприяла дружньому спілкуванню, вільній творчості, розвивала людяність, розумові здібності; формування світобачення: «Я – частина Природи», інтерес до навчальних предметів.
Заняття гуртків проводяться на інтегративній основі: враховуються одержані знання на уроках природознавства, біології, географії, історії, власний життєвий досвід.
Педагогічний колектив станції має необхідний професійний рівень для організації роботи з питань екологічного виховання дітей через такі форми роботи: природоохоронна діяльність, польові практики, профільні табори та інші.
Щороку з метою оновлення змісту позашкільної освіти та виховання, підвищення творчої майстерності педагогів, виявлення та впровадження нових педагогічних технологій, ефективних форм і методів роботи з дітьми, розробляються авторські програми. Педпрацівниками станції розроблено та апробовано 7 авторських програм у декоративно-прикладному та сільськогосподарському напрямку.
Нині роботою станції керує директор Ксєнія Петрівна Гусєва. Вона приділяє увагу не тільки натуралістичній, організаційно-масовій, дослідницькій, природоохоронній роботі, а й гуртковій, профорієнтаційній (МАН), екологічному вихованню та вдосконаленню матеріально-технічної бази станції.
Отже позашкільна навчально-виховна діяльність сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого розкриття здібностей, особливості та вирішення її різноманітних освітніх проблем, забезпечення пріоритетів загальнолюдських цінностей, створення цілісної системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування нової творчої особистості.