Новини
09.06.2020
Комунальному закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради – 75! Народився наш заклад у переможному 1945 році, коли виконавчий комітет ...
05.06.2020
Новотроїцька районна станція юних натуралістів до Дня Навколишнього Середовища прийняла участь в екочеленджі «World Environment Day – Virtual Safaris» при підтримці Всесвітнього фонду ...

 
УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ,  НАУКИ ТА МОЛОДІ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
73011, м. Херсон, вул. Чайковського, 236, тел. 42-80-86
www.junnat.kherson.ua,  e-mail: hocentum@ukr.net, код ЄДРПОУ 24106358
04.10.2017   № 02-15/161
Начальникам районних (міських) відділів освіти, директорам рай- та міськСЮН, комплексним позашкільним навчальним закладам

Про проведення обласної акції
«Найстаріші дерева Херсонщини»
в рамках Всеукраїнського конкурсу
«Парки – легені міст і сіл»

Враховуючи актуальність завдання з розвитку національної екологічної мережі, комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради разом з кафедрою ботаніки факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету оголошує про початок обласної акції «Найстаріші дерева Херсонщини» в рамках Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл».
І. Загальні положення.
З метою формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи учнів загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів Національний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України щорічно проводить  Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл», в рамках якого започатковується обласна акція «Найстаріші дерева Херсонщини».
ІІ. Мета та основні завдання акції.
Основна мета конкурсу: широке залучення молоді до роботи по збереженню фіторізноманіття Херсонщини, проведення учнями обліку, спостережень та вивчення стану найстаріших дерев, що зростають в межах населених пунктів, парків, скверів, лісових масивів Херсонської області; виховання екологічної, природоохоронної свідомості; формування екологічного світогляду, екологічної компетентності та засад раціонального природокористування.
Завдання акції:
1. Виявлення, вивчення, складання переліків, картування місцезростань, розробка заходів охорони вікових дерев, що зростають в межах Херсонської області.
2. Фотофіксація, якісний та кількісний аналіз, вивчення учнями методів оцінки стану вікових дерев.
3. Встановлення основних факторів антропогенного впливу на об’єкти дослідження, оволодіння методом оцінки негативного впливу на рослинний світ.
4. Просвітницька робота щодо значення збереження вікових дерев як природних, культурних та історичних пам’яток Херсонщини.
5. Еколого-краєзнавча робота у сфері природоохоронної діяльності, розроблення методичних рекомендацій з еколого-просвітницької діяльності молоді щодо збереження та догляду за віковими деревами Херсонщини.
ІІІ. Учасники акції.
До участі залучаються вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, творчі учнівські об'єднання, дитячі громадські екологічні організації.
ІV. Критерії відбору переможців.
Представлені на конкурс матеріали мають вміщувати:
відомості про автора, або колектив учасника акції;
відомості про керівника роботи;
інформацію про проведені експедиції, походи, обліки;
описи вікових дерев, що включають: видову назву, місце зростання, обчислення висоти, обхвату стовбура на висоті 130 см (якщо поміряти неможливо, вказати обхват на іншій висоті, з її позначенням, наприклад 50, 75 або 100 см), висоти стовбура до розгалуження гілок, екологічний стан (здорове дерево, або з частковим відмиранням крони, чи не пошкоджені гілки) тощо;
мапу місцевості з позначенням на ній об’єктів дослідження;
історико-краєзнавчі та культурні відомості що пов’язані із об’єктом дослідження;
пропозиції щодо доцільності заповідання об’єкту;
фото- або відеоматеріали;
пропозиції щодо оригінальної назви об’єкта.
V. Порядок підведення підсумків та нагородження переможців.
Учасники конкурсу за наслідками роботи відповідно до змісту завдання оформляють звіти в будь-якому вигляді, що розкриває зміст роботи.
Матеріали про участь в акції надсилаються до комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (м. Херсон, вул. Чайковського 236) до 15 лютого 2018 року.
Переможці акції, керівники робіт нагороджуються дипломами, подяками комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, подяками та заохочувальними подарунками кафедри ботаніки Херсонського державного університету.
VІ. Фінансування акції.
Фінансування походів, експедицій та інших заходів в рамках акції здійснюється за рахунок місцевих бюджетних і залучених коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

Директор                                                                   Е.В. Вітренко