Новини
20.09.2017
    19 вересня  2017 року в рамках пілотного проекту Національного еколого-натуралістичного центру України «Збережемо українські степи» станцією юннатів було організовано ...
03.08.2017
Напередодні свята ВДВ юннати комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради разом з волонтерами  «Херсонського Центру  ...
Головна > Обласний онлайн-семінар > Матеріали Білозерської райСЮН 2016

БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ
БІЛОЗЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Матеріали для участі в онлайн - семінарі:
«Організація дослідницької роботи учнів на навчально-дослідній земельній ділянці»

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
НА БІЛОЗЕРСЬКІЙ РАЙОННІЙ СТАНЦІЇ ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ

 

БІЛОЗЕРКА, 2016
ЗМІСТ
1. Вступ
2. Білозерська районна станція юних натуралістів – творча лабораторія для юних дослідників природи.
3. Компоненти ефективності використання навчально-дослідної ділянки закладу.
4. Навчально-дослідна ділянка сходинка до дослідництва.
5. Польовий відділок.
6. Польовий відділок. Юні рослинники вирощували у 2013 році рідкісні  культури.
7. Польовий відділок. Юні агрономи вирощували озиму пшеницю Тритікале у 2014 році.
8. Овочевий відділок.
9. Овочевий відділок. Юні насіннєводи проводили сортовивчення баклажан у 2013 році.
10. Овочевий відділок. Юні овочівники досліджували різні сорти лагенарії у 2014 році.
11. Відділок плодово-ягідних культур.
12. Квітково-декоративний та колекційний відділки.
13. Відділки – виноградник, шкілка.
14. Розробка дидактичного та методичного забезпечення проведення дослідів.
15. Співпраця з вищими навчальними закладами.
16. Дослідження юннаті – успішний крок до участі у зльотах виробничих бригад.
17. Відзнаки за участь у конкурсах та акціях.
18. Контактна інформація.

 

БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ –
ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ
Білозерська районна станція юних натуралістів успішно реалізує завдання соціально-педагогічної моделі, спрямованої на розвиток компетентностей вихованців та трудового виховання дітей та учнівської молоді, залучення їх до систематичної продуктивної праці, експериментальної і дослідницької роботи в галузі біології, розвиток трудових навичок в умовах сьогодення. Це має важливе значення в просторі самовизначення та професійної орієнтації вихованців гуртків закладу.
Тому, Білозерська районна станція юних натуралістів Білозерської районної ради Херсонської області присвятила свою роботу темі: «Ефективність використання навчально-дослідної земельної ділянки у навчально-виховному процесі на Білозерській районній станції юних натуралістів»
Білозерська районна станція юних натуралістів була заснована, як самостійна організація, 25 грудня 1984 року та одержала приміщення по вул. Кооперативна, 294.
До послуг дітей та педагогів навчальне приміщення площею 144 м2, два кабінети, бібліотека, зоологічний куточок, навчально-дослідна земельна ділянка площею 0,41 га, технічні засоби навчання.
Мета діяльності Білозерської районної станції юних натуралістів є: удосконалення трудового, естетичного, екологічного виховання вихованців; оволодіння досвідом наукових досягнень в галузі біології та сільськогосподарського виробництва; активізація творчих здібностей; задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні; формування цивілізованого господаря країни.
Завдання:
1. Сприяти розвитку творчих здібностей педагогів і вихованців гуртків, формуванню та активізації в них навичок науково-дослідницької діяльності.
2. Створити умови для ефективного науково-методичного супроводу експериментально-дослідницької діяльності вихованців.
Для здійснення цієї мети та виконання завдань використовується навчально-дослідна земельна ділянка, на якій працюють юннати нашого закладу.
КОМПОНЕНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАКЛАДУ
Навчально-дослідна земельна ділянка Білозерської районної станції юних натуралістів займає важливе місце в пізнанні вихованцями природи, у вихованні в них інтересу до природи рідного краю і формуванні любові та бережливого ставлення до неї. Вона є зеленою лабораторією для проведення навчальних та практичних занять, передбачених програмами гуртків; функціонує з метою засвоєння знань, фор¬мування вмінь і навичок, організації позакласної юннатівської, дослідницької, природоохоронної роботи, продуктивної праці вихованців.
Тому педагогічний колектив закладу визначив наступні компоненти ефективності використання навчально-дослідної ділянки у навчально-виховному процесі.
1. Розробка та затвердження Положення про навчально-дослідну земельну ділянку закладу.
2. Проведення засідань по плануванню організації проектно-дослідницької роботи.
3. Створення на базі станції консультаційного центру з проблеми дослідництва.
4. Організація творчої педмайстерності з питань дослідницької роботи (виїзні семінари, педагогічні читання).
5. Залучення керівників та вихованців гуртків закладу до участі у Всеукраїнських  конкурсах.
6. Розробка дидактичного та методичного забезпечення (польові журнали, щоденники спостережень).
7. Співпраця з вищими навчальними закладами.


НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА
СХОДИНКА ДО ДОСЛІДНИЦТВА
Важливою сходинкою підготовки вихованців, учнів до сільськогосподарської праці, розвитку інтересів, умінь та навичок є навчально-дослідна ділянка, яка є базою для проведення навчальних та практичних занять, передбачених програмами аграрного напрямку. Навчальні заняття на ділянці підвищують якість знань з сільськогосподарської праці і біології, озброюють дітей першими економічними знаннями, які вони можуть отримати під час розрахунків норм висіву насіння, внесення добрив, запланованих урожаїв, затрат праці і т.д.. Ділянку використовуємо для виготовлення натурального роздаткового матеріалу, вирощування овочів, плодів та ягід. Вона створена  для проведення занять з вихованцями гуртків закладу, учнями освітніх установ з природознавства, біології, екології, трудового навчання;  для виконання вихованцями та учнями дослідів, спостережень, досліджень, літніх завдань екологічного практикуму, організації суспільно корисної, продуктивної праці. Вихованці мають можливість закріпити, розширити  знання з біології, пізнати рослинні організми, опанувати  методи управління ростом і розвитком рослин, набути уміння і навички  вирощування рослин,  також, залучаються до колективної праці.
Навчально-дослідна земельна ділянка Білозерської районної станції юних натуралістів створена з урахуванням місцевих умов розміщення земельної ділянки в районі зрошувального землеробства, розмір навчально-дослідної ділянки відведений в половинному розмірі і становить 0,41 га. користування відводиться земельна ділянка відповідно до Положення про навчально-дослідну земельну ділянку, затвердженого наказом Міносвіти України від 01.11.1995р. № 307.
Ділянка Білозерської районної станції юних натуралістів добре освітлена сонцем, має джерело водопостачання і прилягає безпосередньо до будівлі освітнього закладу, що дає можливість, не порушуючи розкладу занять, витрачати мінімум часу на перехід до ділянки для виконання практичних робіт.
ПОЛЬОВИЙ ВІДДІЛОК
У цьому  відділку в системі сівозмін, згідно рекомендацій науково-дослідних установ та з урахуванням навчальних програм з природо¬знавства, біології, трудового навчання, проводиться дослідницька робо¬та з основними сільськогосподарськими культурами даної зони.
Досліди проводяться в двох-трьох повторностях та з обов'язковим контролем. При організа¬ції сівозмін враховується значення правильного чергування культур і системи агротехніки.
У відділку польової сівозміни більшу увагу дослідницькій роботі приділяють вихованці гуртків «Юні рослинники», «Юні друзі природи», «Юні натуралісти» та слухачі секції сільське господарство Малої академії наук 10-15 річного віку. Вони працюють як ланками так і індивідуально.
Співпрацюючи з вченими аграрного університету міста Херсона, ними проводилися і проводились наступні досліди з 2010 по 2014 рік:
- «Сортовивчення сучасних нових сортів ячменю»;
- «Сортовивчення пшениці»;
- «Вивчення сортів пшениці сорту Вікторія та Дріада»;
- «Вплив строків сівби на урожайність пшениці сорту Соломія в умовах Білозерського району»;
- «Фенологічні спостереження за ростом та розвитком озимої пшениці Тритікале»;
- «Фенологічні спостереження за ростом і розвитком жита озимого»;
- «Фенологічні спостереження за ростом та розвитком льону олійного. Агротехніка вирощування»;
- «Фенологічні спостереження за ростом і розвитком бавовника»;
- «Агротехніка вирощування сафлору сорту Сонячний».
Для кожного досліду діти вели щоденник спостережень, в якому описані біологічні особливості піддослідних культур, агротехніка вирощування, фази розвитку, практичне значення проведених досліджень та експериментів.
ОВОЧЕВИЙ ВІДДІЛОК
У відділку овочевих культур основні овочеві рослини вирощували в умовах  відкритого грунту. Цей відділок розміщений недалеко від джерела водопостачання, оскільки для одержання гарантованих врожаїв більшість овочевих культур потребує регулярного поливу.
У відділку овочевої сівозміни вирощують овочеві культури, гуртківці 7-12 річного віку. Для організації роботи на ділянках сівозміни за авторськими програмами Білозерської станції юннатів працюють гуртки «Юні овочівники», «Рідкісні овочеві культури» та «Юні насіннєводи», «Юні друзі природи». На своїх маленьких полях юннати вирощують всі овочеві культури, дотримуючись сівозміни.
В даному відділку були закладені такі  досліди:
- «Сортовивчення цибулі»;
- «Вивчення різновидів капусти»;
- «Сортовивчення помідор» - сорти Загадка, Лимон-ліана, Хурма, Дар Заволжя;
- «Селекція та сортовивчення овочевої культури – баклажан»;
- «Вплив намочування насіння буряка на врожай;
- «Фенологічні спостереження за ростом та розвитком люфи»
- «Вивчення та порівняння різних сортів лагенарії».
Розсаду різних сортів  лагенарії, необхідну для проведення досліджень, була надана деканом Херсонського державного аграрного університету Мринським І.М.
Юннати  гуртка «Юні рослинники» на початку 2014 року висадили їх у відкритий грунт на навчально-дослідній земельній ділянці закладу. Під кожним кущем лагенарії провели мульчування для вологозатримання. Юннати доглядали за рослинами, проводили агротехнічні заходи протягом літа та записували інформацію про проведені заходи до щоденників спостережень.
У результаті досліджень  діти ознайомилися з біологічними особливостями піддослідної культури, навчилися вирощувати лагенарію на земельній ділянці в умовах відкритого ґрунту з використанням розсадного способу з допомогою мульчування; встановили різницю між сортами  лагенарії, порівнявши форму, розміри, колір плодів та насіння; зібрали насіння різних сортів лагенарії для подальшого розповсюдження в інші навчальні заклади та  навчально-дослідні господарства.

ВІДДІЛОК ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР
Відділок плодово-ягідних культур вміщує сад, ягідник. Розміщення саду відповідає затвердженому проекту організації території саду. Тут вирощуються кращі районовані та місцеві сорти плодових та ягідних культур, а також нові для даної місцевості плодово-ягідні культури, проводиться дослідницька робота з ними.
В саду росте найбільше яблук сорту Симеринка та абрикос сорту Червонощока, персик сорту « Київський ранній»; сливи – сорт «Ренклод зелений», «Рожева», «Терн» - сорти середньостиглі. В безпосередній близькості від саду розміщується ділянка, на якій росте: 3 види смородини, агрус, йошта, зізіфус, барбарис, обліпиха.
Доглядають за ними учні гуртків «Юні друзі природи» та «Юні екологи». В ягіднику проводять свої досліди слухачі МАНу секції сільське господарство. В 2010 році ними було закладено досліди  на тему: «Вплив розчину фумарової кислоти на вкорінення здерев’янілих живців смородини сорту «Селеченська» та «Вплив розчину фумарової кислоти на вкорінення здерев’янілих живців йошти».

КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИЙ ТА КОЛЕКЦІЙНИЙ ВІДДІЛКИ
Відділок квітково-декоративних культур поділений на квітники: квітник безперервного цвітіння, альпінарій, квітник - сухий струмок, розарій, колекційний-квітковий. На колекційній ділянці гуртківці вирощують велику колекцію однорічних, двохрічних та багаторічних культур.
У квітково–декоративному відділку росте – 6 видів троянд, 15 видів ранньо-цибулинних, 8 багаторічних квітучих рослин, гібіскус, ялівець козацький; на альпійській гірці – очитки, різні види молочаю.
У колекційному відділку значне місце відведене таким лікарським рослинам як деревій, кропива дводомна, живокіст, ісоп, катран, календула, острогін, дивосил. Займаються їхнім вирощуванням вихованці гуртка «Знавці лікарських рослин». Дослідницька робота дітей пов’язана з швидким розмноженням лікарських рослин – вирощуванням їх з насіння. І теми дослідів, що проводилися були такими: «Визначення відсотку схожості насіння живокосту».

ВІДДІЛКИ – ВИНОГРАДНИК, ШКІЛКА
На навчально-дослідній земельній також закладений виноградник, сорти винограду самі різноманітні, зокрема: Молдова – столовий сорт винограду, відноситься до середньостиглих сортів. М’якоть м’ясиста та хрустка. Кіш – миш – ранього сроку дозрівання. Лідія – середнього періоду дозрівання, м’якоть слизиста зі специфічним суничним ароматом. Крім вищезазначених сортів є також: Жемчуг Зала, Ізабела, Восторг. На весні 2014 року наш виноградник поповнився новими сортами: Лора, Софія, Віктор, Гурман.
Кожен рік підчас станційної акції «Посади шкілку, вирости саджанець» вихованці закладають шкілку каштанів сіянців каштанів, дубів, горіха вольського, клену ясенелистого, кальцеолярію, сафору японську.
В 2011 році вихованці гуртка  «Фітодизайн» заклали дослід на тему: «Визначення відсотку вкорінення самшиту з використанням під час вирощування агроволокна та поліетиленової плівки способом живцювання».

РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Дослідницька робота на навчально-дослідній земельній ділянці займає важливе місце в навчально-виховному процесі закладу. Досліди проводяться за певними етапами, які носять ознайомчий, підготовчий, основний (практичний), підсумковий характер. Зміст роботи на навчально-дослідній земельній ділянці відповідає сезонним змінам.
Заняття проводяться відповідно до програм гурткової роботи, вікових особливостей дітей, під час яких дослідницька діяльність носить колективну та індивідуальну форму. Досліди проводяться за певними етапами, які носять ознайомчий, підготовчий, основний (практичний), підсумковий характер. Зміст роботи на навчально-дослідній земельній ділянці відповідає сезонним змінам.
Приступаючи до виконання досліду, вихованці ознайомлюються з основними умовами його проведення.
Враховуючи вікові особливості молодшого, середнього шкільного віку та необхідність ведення щоденника спостережень за розвитком досліджуваних овочевих культур керівниками гуртків закладу  були розроблені і заготовлені друковані «Щоденники спостережень юнната-овочівника», де юннат-дослідник індивідуально міг провести запис спостережень за сортом помідор, який він досліджував. З моменту закладки досліду вихованець послідовно відзначає в щоденнику всі роботи, які він проводить, спостереження за рослинами, а восени при збиранні враховує врожай з дослідної і контрольної ділянок, перераховує врожай на 1га і робить висновок про поставлений дослід, всі дані і висновки записує в щоденник.
Керівники гуртків Капкан Олена Любомирівна,Камишенко Лариса Миколаївна, Плакида Оксана Олексіївна працювали над розробкою щоденників спостережень, польових журналів:
2006 рік. Картка спостережень
2008 рік Щоденник спостережень юнната-овочівника
2008 рік. Щоденник спостережень сортовивчення пшениці
2008 рік. Характеристика-опис сортів пшениці
2010 рік. Щоденник спостережень сортовивчення помідор
2013 рік. Польовий журнал спостережень за технічними культурами
2013 рік. Польовий журнал спостереження за рідкісними культурами
2014 рік. Щоденник  спостережень зернові культури
2015 рік. Щоденник спостережень овочеві культури

СПІВПРАЦЯ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Важливу підтримку в організації роботи на навчально-дослідній земельній ділянці відіграє співпраця з науковими установами,зокрема, Херсонським державним аграрним університетом.
Педагогічний потенціал та матеріальна база дозволила на достатньому рівні реалізувати завдання, які намітили директор  закладу – Гусєва Ксенія Петрівна та декан аграрного факультету Мринський Іван Миколайович:
- співпраця з питань профорієнтації на професію агроном (екскурсії вихованців до університету);
-  виїзні засідання;
- видавнича діяльність;
- проведення дослідницької роботи за завданням науковців;
- організація круглих столів. Так у жовтні 2012 року відбувся круглий стіл за темою. «Селекція та сортовивчення овочевих культур на навчально-дослідній земельній ділянці». Науковці запропонували провести на весні дослід «Селекція та сортовивчення овочевої культури баклажан» (2013 рік);
- обмін насіннєвим матеріалом;
- співпраця по створенню колекції насіння «Набір юного натураліста» , колекційного набору «Колекційні зразки насіння сільськогосподарських культур», методична розробка «Каталог основних зернових, зерно-бобових, круп’яних, олійних, технічних, овочевих культур, лікарських і багаторічних декоративних рослин»  для загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів району;
- перепланування та збільшення колекції сортів винограду;
- робота у відділку плодово-ягідних культур по розведенню осмій за завданням малих фермерських господарств.


ДОСЛІДЖЕННЯ ЮНННАТІВ – УСПІШНИЙ КРОК
ДО УЧАСТІ  У ЗЛЬТАХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД
Робота гуртків сільськогосподарського напрямку спрямована на засвоєння учнями теоретичного матеріалу, набуття практичних навичок вирощування сільськогосподарських культур, проведення навчально-дослідницької роботи. Вихованці гуртків є учасниками та  неодноразовими  переможцями обласних та Всеукраїнських зльотів учнівських виробничих бригад та трудових аграрних об’єднань.
1. Другий Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад (2008). м. Дніпропетровськ. Дослід «Сортовивчення пшениці» - І місце.
2.  П‘ятий Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад (2011). м. Вінниця. Дослід «Вплив строків сівби пшениці сорту-дворучки Соломія на урожайність в умовах Білозерського району Херсонської області .
3. Обласний зліт учнівських бригад та трудових аграрних об‘єднань  (2013). Дослід «Фенологічні спостереження за ростом та розвитком Люфи циліндричної» - ІІ місце.
4. Обласний зліт учнівських бригад та  трудових аграрних об‘єднань (2014). Дослід «Вивчення та порівняння різних сортів лагенарії» - І місце.
5. Обласний зліт учнівських бригад та  трудових аграрних об‘єднань (2016). Дослід «Навчально-дослідна земельна – лабораторія для юних дослідників» - ІІІ місце.

ВІДЗНАКИ ЗА УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ ТА АКЦІЯХ
Обласний рівень
2016 рік - ІІІ місце в обласному зльоті учнівських виробничих бригад
2015 рік - ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу «Навчально-дослідну земельну ділянку».
2015 рік -ІІ місце в обласному етапі трудової акції «Дослідницький марафон»
2014 рік - І місце в обласному зльоті учнівських виробничих бригад.
2013 рік - ІІ місце в обласному зльоті учнівських виробничих бригад.
2013 рік - І місце в обласному етапі трудової акції «Дослідницький марафон».
2010 рік - І місце в обласному етапі Всеукраїнської акції «Парад квітів біля школи».
2010 рік - І місце в обласному етапі трудової акції «Дослідницький марафон»
2008 рік - І місце в обласному етапі трудової акції «Дослідницький марафон»
2008 рік - грамота  переможця за напрямком «Продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського господарства» в конкурсі «Мій рідний край – моя земля»
Всеукраїнський рівень
2013 рік - грамота переможця Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»
2011рік - грамота переможця Всеукраїнської акції «Парад квітів біля школи» (гурток  «Квітникарі-аранжувальники»)
2011 рік - грамота переможця Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон» (гурток «Юні овочівники»)
2011 рік - грамота лауреата у П‘ятому Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад
2009 рік - грамота переможця Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»
2008 рік - І місце у Другому Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад
2008 рік - грамота колективу трудової ланки «Урожай» за досягнення в селекційній роботі

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Отже, правильно організована дослідницька робота підвищує якість знань, привчає дітей застосовувати знання на практиці, сприяє спрямуванню профорієнтаційних нахилів. Самостійна дослідна робота зміцнює взаємозв’язок інтелектуального та емоційного пізнання. У результаті нагороджується найважливіша якість особистості  переконливість, виробляються навички екологічно грамотної поведінки, свідоме ставлення до природи.
Наша адреса:
вул. Кооперативна, 294,
с.м.т. Білозерка, 75000
Херсонська обл.,
Тел.(05547) 34-0-10
E-mail: naturalist68@ukr.net
 

09.06.2017 08:48
wty123

Yan, mcm backpack outlet the replica watches temple thomas sabo uk incense, vans outlet I ralph lauren outlet Bono, jerseys from china also michael kors bags a oakley sunglasses cheap Buddha, nfl falcons holding north face backpacks scrolls, hang asics gel prayer flags, nike air force favorites or nfl patriots arms nfl jets that burberry roll mcm bags of free running poetry, coach handbags outlet you air max shoes wavefront horizontal, cheap nike shoes have nfl seahawks your north face pas cher youthful converse pro, givenchy bags outlet the ua stephen curry more giuseppe zanotti your hands salvatore ferragamo cold, warm tommy hilfiger the foot, cheap oakley sunglasses are portland trail blazers obsessed burberry bags outlet with red bottoms you, pandora you oakley sunglasses outlet are nike air max my marc jacobs outlet Buddha. burberry handbags Dusk, toms shoes outlet wind polo ralph lauren outlet online and long champ rain louboutin Qiaochuang, barbour mens jackets after a burberry thousand the north face years swarovski jewelry of adidas.de rain and asics fog, swarovski crystal thin prada outlet lean on knicks jerseys a dsquared2 shoes peach, michael kors bags cool oakley prescription lotus nike outlet in pandora general, nfl bengals there charlotte hornets jersey is toms outlet no burberry outlet online resurrection, denver nuggets and nfl chiefs no minnesota timberwolves joy. Mood, mizuno running shoes only adidas shades stray; giuseppe shoes florid, the kate spade thickness of nfl vikings only free run a polo ralph lauren few, a nfl bears small word Xiaoling, ralph lauren said true religion a beats by dre person coach outlet online with michael kors bags hearing.Mountains, north face deep distant; coach bags cloud, coach factory outlet online Qingshu oakley outlet Manjuan. mcm outlet Spring orlando magic Hill hermes birkin Apprehension, michael kors misty air jordans rain, cleveland cavaliers jerseys pear tommy hilfiger outlet stores rain, clothing websites one tory burch sale after mcm handbags another, bottega triumphantly, rolex replica a nfl panthers white dallas mavericks jersey ground, coach outlet a burberry uk word roshe run Que. michael kors He oakley stooped vans shoes to true religion jeans outlet pick celine black friday up, ray ban put coach factory outlet online on the replica rolex lips, montre pas cher kiss michael kors purses petals, lacoste polos that ray ban zonnebril tear. watches Bird's the adidas shoes outlet rareness, nfl bills the sky clear polo outlet online of bottega veneta smoke, oakley sunglasses delicious converse chucks Italian toms outlet untold nets jersey conditions. gafas oakley as air max 2014 Ling-feng coach outlet Phi nike store months, nike air max should sound p90x workout schedule of tory burch shoes the nike free run valley michael kors bags of abercrombie the chicago bulls hustle longchamp outlet and bustle ecco women shoes world, katespade outlet with salvatore ferragamo their coach factory outlet online Jingchu nop jerseys day, troubles cut, cut tommy hilfiger online shop back iphone 4s cases and occhiali oakley forth, adidas shoes cutting toms.com a ray ban black friday shadow burberry online shop Shouma ralph lauren life. ralph lauren polo or go far away nfl azcardinals from the hollister co Tang christian louboutin shoes Dynasty in louboutin the ray ban sunglasses spring, michael kors Song coach outlet online went chi hair close from the fendi outlet online fall beats audio to converse outlet the depths ray ban sunglasses outlet of nike mercurial the wildflowers, to michael kors outlet online the the north face poet air jordan shoes lived michael kors outlet in nike roshe cabins, cheap jerseys LEISURE, swarovski australia Qingyuan puma net US nfl ravens spring, lunette oakley pas cher Song went wedding dresses uk from burberry outlet online close memphis grizzlies to ray ban outlet the autumn, to polo ralph lauren the depths of roshe run the burberry outlet wildflowers, prada to beats by dre the instyler ionic styler poet lived tory burch shoes in jimmy choo cabins nba jerseys , michael kors bags LEISURE, timberland shoes Qingyuan soccer outlet online Jingmei. adidas neo "romantic and pistons jersey refined toms shoes their barbour women jackets sentences, polo ralph lauren outlet Enron burberry handbags itself, cheap michael kors like nfl raiders a snail crawling nike tn requin in kevin durant shoeskobe bryant shoes a rayban sunglasses long bos jersey time coach factory outlet online reading michael kors outlet online the coach outlet flowers, jordans for sale a nfl texans few months ralph lauren outlet are not michael kors bags climb cheap jerseys a timberland homme bother, bcbg max azria slow supra shoes or softball bats slow sac jerseys is nike.se good, longchamp outlet speck omega watches of nba jerseys dust, you celine handbags can air jordan retro use versace shoes outlet a lifetime cheap michael kors go swarovski trekking, nfl broncos a designer handbags bloom, los angeles clippers a armani clothing lifetime oakley sunglasses to suns jerseys wait hollister online shop deutschland for longchamp black friday a longchamp taschen bloom, nfl lions a coach outlet sale lifetime hogan shoes outlet to adidas superstar pay woolrich outlet online tribute. kobe bryant jersey White converse shoes plum nike mercurial vapor blossoms ray ban sunglasses fall reebok also longchamp read timberland boots several relojes especiales articles shoes on sale Zen text, pandora bracelets a north face outlet small oakley black friday woman nike free shoes Zen, northface romance, cheap oakley sunglasses Mind but new balance shoes thousands hilfiger of nike air max 2014 miles cheap oakley away toms shoes in nike outlet clouds, cheap true religion fog louboutins Yunshan michael kors black friday than clear your ray ban heart is gsw jerseys much nfl chargers more nike.de resistant new balance product.Optional nba jerseys day, swarovski why juicy couture clothings choose ray-ban sunglasses Kazuya. Every levis outlet store day hollister is a ferragamo good pandora day, nfl jaguars is plein outlet always ray ban sbocco a nfl packers good new balance store time. longchamp handbags Time hollister is michael kors outlet online sale very pandora rings quiet, flowing womens hoodies from philipp plein clothes painting, walking prada handbags on philadelphia 76ers jersey springs, shop coach factory listening to soccer shoes rock valentino shoes outlet the wholesale handbags mind, the kate spade outlet online wind nike free 5.0 had, a pandora jewellery stone shed tommy hilfiger the fragrance polo ralph of coach black friday flowers, jade, michael kors v?skor a baseball bats woman, fake rolex round, plump, naked nfl browns and nike huaraches lying on russell westbrook jersey the huaraches stone, cheap oakley sunglasses millions new balance of ralph lauren years nike air max 2015 desires to spread coach outlet in kanye west shoes the hogan body, lingering michael kors handbags into hugo boss outlet the burberry outlet online situation. michael kors handbags Stone michael kors falling true religion jeans women snow, washington wizards rustled, polo ralph lauren outlet only burberry sale the replica watches cool, ray ban sunglasses into ralph lauren uk the chrome hearts jewelry earth. hilfiger outlet One person, air jordan one nfl jerseys city, nfl titans one the north face center, ed hardy clothing one milwaukee bucks temple, prada outlet the nike online city Feng marc jacobs handbags wings, barbour women jackets across cheap ray ban the nfl 49ers sky, jerseys from china there coach purses is no ralph lauren uk trace. mont blanc pens Sitting cheap basketball shoes on flat iron a jordan release dates rock, rolex or in the nike huarache eyes timberland outlet of louboutin shoes your shadow, coach black friday dressed babyliss in a thomas sabo white cotton michael kors australia dress, prada sunglasses long hair, true religion outlet gently ralph lauren online walking nfl dolphins in oakley the creek, mountains, juicy couture pull hollister clothing store strands of calvin klein water, christian louboutin wash toronto raptors a nike air few replica handbags feet, uhren finger-fiber beauty, oakley sunglasses outlet slender nfl colts foot nfl cowboys repair, coach factory online Jiao nfl redskins good louboutin outlet charming, nike air a barbour mens jackets ray nike outlet store of nfl buccaneers Acacia, scarpe hogan I air max 2015 do iphone 5 cases not nfl steelers know ray bans for lunette ray ban pas cher whom? Listening swarovski to dre beats the adidas sneakers water nfl eagles sound, ralph lauren outlet online smell nike air max the cheap true religion flowers, oakley outlet online Acacia toms outlet end burberry handbags is cheap glasses busy. Like zapatillas nike around houston rockets the house cheap jerseys into michael kors outlet the nike.com Buddhist, bcbg dresses the family cheap oakley moved oakley again nike roshe in vibram shoes the Book air max of cheap jerseys Songs, michael kors outlet online sale and hermes bags then michael kors outlet online move, that air max 95 is, ray ban wayfarer in the kate spade outlet poetry.He polo ralph lauren sat ralph lauren tracksuits on air max 90 the ray ban outlet floor. burberry handbags Set supra footwear a michael kors small nike air max table. vans schuhe Put michael kors handbags aside nike max the rayban misty clouds, adidas.se ground, puma outlet store laying nfl saints out jerseys from china the nfl giants paper, san antonio spurs brush. air max Pro baseball jerseys a "Heart nike outlet Sutra", come ralph lauren black friday some hermes outlet Cursive jimmy choo shoes it. nike air force Through hollister kids quiet nike.dk at indiana pacers heart, always barbour outlet cool ralph lauren factory store environment. roshes Stone jordan shoes springs, flower roche run head, mbt shoes outlet frightened michael kors purses blackbirds month, north face jackets dew mcm bags foliage. new balance Clouds rayban into ferragamo shoes milli utah jazz end, designer handbags such tory burch sandals as sit dsquared2 jeans scattered cheap eyeglasses monk. longchamp Smoke mia jersey cloud salomon schuhe poly rope, the north face outlet spectacular. toms outlet The replica watches mountain, ralph lauren shirts to www.tommyhilfiger.nl the michaelkors.com water, myriad waterfalls, river nfl rams stone ray ban sunglasses

nike free shoes

Напишіть свій коментар

Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.