Новини
24.10.2014
     Адміністрація Центру  прийняла участь у громадському обговоренні за темою «Наслідки самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків», яке проходило 23 ...
23.10.2014
    З 20 по 22 жовтня 2014  року у місті  Києві проводився фінальний етап Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи». За результатами ...
Документи > Звіти > ЗВІТ про діяльність у 2007 році

І. ВСТУП

 

Діяльність обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у 2007 році була направлена на удосконалення позашкільної освіти з еколого-натуралістичного спрямування в області, на виконання Законів України: "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Указів Президента України, програми діяльності Уряду, національної Доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст., державної програми розвитку позашкільних закладів на 2002-2008 роки, нормативних документів Національного еколого-натуралістичного центру, управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, обласної програми "Розвитку та удосконалення діяльності Херсонського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" (надалі – ХОЦЕНТУМ).

Педагогічний колектив Центру впроваджував у навчальний процес різноманітні форми і методи навчання і виховання, індивідуального розвитку вихованців.

Проведено дві координаційно-методичні ради з еколого-натуралістичної освіти та виховання учнівської молоді.

Організовано семінар для директорів рай(міськ)СЮН, комплексних позашкільних закладів, методистів, вчителів біології, керівників гуртків еколого-натуралістичного спрямування "Оптимізація інноваційної діяльності в умовах реформування освіти України".

Спільно з Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів проведено семінар для вчителів біології, методистів, керівників гуртків  еколого-натуралістичного профілю "Творчий розвиток учня через проектну технологію у навчальній діяльності, як фактор розвитку його особистості".

У 2007 році педагогічний колектив обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  продовжував працювати над науково-педагогічною проблемою "Психолого-педагогічне проектування адаптивної  педагогічної системи", продовжується практично-орієнтовний проект "Організація допрофільної підготовки учнів з агробіологічного  профілю".

Реалізовано Міжнародний проект "Екологічна освіта дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор’я" за сприянням Британського фонду "Довкілля для Європи". В рамках проекту:

1. Створено інформаційно-ресурсний центр, що включає в себе комп’ютерний міні-клас з доступом до Інтернету (6 комп’ютерів, 1 ноутбук, 1 копір, 3 принтери, локальна мережа та всесвітня мережа Інтернет), сайт та електронну скриньку Центру.

Інформаційний центр є базою для отримання інформаційних та консультативних послуг з питань загальної екології, еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності  на Херсонщині. Завдяки інформаційному центру налагоджено контакти з екологічними організаціями України та за її межами, видано методичні матеріали.

2. Розроблено програму позашкільного курсу "Менеджер природи", підготовлено методичні рекомендації з проведення курсу лекцій та  польового практикуму, створено науково-популярні фільми та фото-звіти з цієї теми.  Для 50 учнів вичитано 40 лекційних годин, проведено 10 годин екологічних екскурсій. 125 учнів залучені до польового практикуму, під час якого проведено 7  наукових експедицій.

За результатами позашкільного курсу "Менеджер природи" проведено обласну Дитячу екологічну конференцію "Юннат-2007".

3. У напрямку  організації роботи екологічного  театру розроблена програма гуртка "Екологічний театр", проводились виступи театру  в дитячих закладах міста Херсона.

Курсову перепідготовку пройшли два педагогічних працівники Центру. Атестовано трьох педагогічних працівників.

Аналізуючи  стан роботи гуртків  еколого-натуралістичного напрямку, слід зазначити їхнє зменшення у позашкільних та шкільних навчальних закладах області – з 563 у 2006 році до 500 у 2007 році; проте, кількість учнів залишилась сталою – близько 8190 чоловік. Розширилась мережа гуртків у м. Нова Каховка, у Горностаївському, Каланчацькому районах, значно зменшилась у м. Херсоні, Великолепетиському, Нижньосірогозькому, Нововоронцовському, Новотроїцькому районах.

У 2007 році в обласному Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  працювало 36 гуртків з 18 профілів, в яких навчалось 508 дітей.

Протягом 2007 року організаційно-масовою роботою Центру охоплено 2000 учнів шкіл міста. Традиційними формами, направленими на пропаганду екологічних знань, бережне ставлення до природи, пропаганду здорового способу життя були засідання екоклубу "Пролісок"; екологічні свята: "День зустрічі птахів", "День Землі", "Пташиний КВК" та інші.

На базі Центру організовано екскурсії більше як для 800 дітей міста та області за темами: "До таємниць природи", "Рослини навчально-дослідної земельної ділянки", "Кімнатні рослини теплиці".

Осередком пропаганди бережливого та економного ставлення до  хліба став "Музей хліба". На його базі організовано екскурсії, тематичні заняття, проводилась профорієнтаційна робота, знайомство з працею хлібороба, українськими народними традиціями.

Удосконалення інформаційно-методичних зв’язків Центру та закладів освіти області сприяло своєчасній організації та координації 14-ти Всеукраїнських  природоохоронних акцій та конкурсів.

За результатами участі  у Всеукраїнському проекті волонтерського руху  учнівської молоді "Захистимо себе і свою громаду від пташиного грипу" вихованці Центру посіли І місце в обласному та Всеукраїнському етапах та нагороджені цінними подарунками.

На високому рівні представлена робота учнівських аграрних об’єднань та шкільних лісництв області у Всеукраїнських зльотах та виставках досягнень.

Науково-дослідницьку діяльність учнів у науковому товаристві "Юннат", що діє на базі Центру, очолює доцент, кандидат біологічних наук, завідувач кафедрою зоології Херсонського державного університету Семенюк С.К. У 2007 році сім членів НТУ стали учасниками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України, всі посіли ІІ та ІІІ місця.

На ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук України хіміко-біологічний відділ представив команду із семи учасників на всі конкурсні секції. Конкурсанти отримали  два призових місця (ІІ місця).

З метою реалізації основних напрямків позашкільної освіти та виховання з урахуванням сучасних вимог обласний Центр визначає завдання колективу на 2008 рік:

1. Реалізація проектної форми роботи у навчально-виховному процесі Центру (практично-орієнтований проект "Організація допрофільної підготовки учнів агробіологічного напрямку" виховний проект "Хліб – очима дітей".

2. Впорядження типових навчальних планів і програм для гуртків за основними напрямками екологічної освіти.

3. Пошук, розвиток і підтримка обдарованої молоді.

4. Співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами ліцеями, вищими навчальними закладами.

5. Зміцнення матеріально-технічної бази.

6. Робота над створенням позитивного іміджу і пропаганду діяльності обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Інформаційно-методична служба Центру здійснює  організацію та координацію методичної роботи в області, спрямовану на вдосконалення навчально-виховного процесу, програмне та методичне забезпечення еколого-натуралістичної творчості, підвищення майстерності керівників гуртків, методистів, вчителів біології, директорів позашкільних закладів.

Система інформаційно-методичного забезпечення включає такі форми і методи роботи:

- засідання обласних координаційно-методичних рад;

- участь у семінарах Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

- курсова перепідготовка вчителів біології та керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю;

- забезпечення інтеграції навчально-виховного процесу, підготовки до атестації педагогічних працівників;

- розробка і видання навчальних методичних посібників, матеріалів, рекомендацій, програм;

- вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду;

- розвиток співробітництва з навчально-виховними закладами, громадськими організаціями, управліннями, фондами, товариствами;

- надання індивідуальних та групових навчально-методичних консультацій для педагогів області, керівників гуртків, батьків, гуртківців;

- виїзди в райони з метою вивчення стану справ з питань еколого-натуралістичної, природоохоронної й дослідницької роботи та проведення семінарів-практикумів.

В області створена координаційно-методична рада з еколого-натуралістичної освіти і виховання, на засіданнях якої розробляється стратегія розвитку ХОЦЕНТУМ та узагальнюється передовий досвід районних. міських станцій юних натуралістів.

Так, у 2007 році були проведені  дві обласні координаційно-методичні ради, на яких  заслухані питання:

- "Технологія формування науково-дослідницьких умінь вихованців гуртків Новокаховської міськСЮН";

- "Роль Голопристанської райСЮН в організації екологічної стежки, як одного із ефективних методів активізації навчально-пізнавальної і пропагандистської роботи з питань охорони природи".

Крім ХОЦЕНТУМ в області працює 5 районних станцій юних натуралістів: Білозерська, Генічеська, Голопристанська, Нижньосірогозька, Новотроїцька та 2 міські – Каховська, Новокаховська. Відкрито еколого-натуралістичний відділ при Каланчацькому Будинку дитячої творчості.

Охоплення дітей на 01.09.2007 р. позашкільними закладами еколого-натуралістичного спрямування:

з/п

Назва закладу

Кількість учнів

Кількість дітей

1.

ХОЦЕНТУМ

36

508

2.

Голопристанська райСЮН

30

417

3.

Новокаховська міськСЮН

35

500

4.

Каховська міськСЮН

25

485

5.

Нижньосірогозька райСЮН

11

171

6.

Білозерська райСЮН

38

570

7.

Генічеська райСЮН

18

361

8.

Новотроїцька райСЮН

18

230

 

Усього гуртків:

211

3242

Ліквідованих або об’єднаних позашкільних закладів в області не було.

Усього в області працювало 500 гуртків еколого-натуралістичного спрямування, ними охоплено 8190 учнів. Гуртки на базі ХОЦЕНТУМ працюють за  напрямками: біологічний, сільськогосподарський, екологія і охорона природи, еколого-естетичний.

На протязі навчального року педпрацівниками Центру було здійснено 46 виїздів, з них 15 – до шкіл району з метою надання методичної допомоги вчителям біології, керівникам гуртків, вивчення стану еколого-натуралістичної та дослідницької роботи, для участі у семінарах, конференціях, зльотах; 10 – з метою організації і проведення наукових експедицій, а також 21 виїзд делегації від області для участі у:

- Всеукраїнському науково-методичному семінарі з проблеми пташиного грипу (м.Київ);

- Всеукраїнському конкурсі "Юний селекціонер" (м. Київ);

- тижнях Всеукраїнських і Міжнародних  проектів "Україна-Європа-Світ-2007" (м.Київ);

- Всеукраїнському семінарі "Дніпровський екологічний коридор" (м. Київ);

- Міжнародному дитячому екологічному конгресі "Живи, Земле!" (м. Київ);

- Всеукраїнському профільному семінарі з тваринництва (м. Київ);

- Навчальному курсу "Культура педагогічного менеджменту" (м. Київ);

- Міжнародному педагогічному практикумі "Світ творчості" (м. Ужгород);

- Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад (м. Київ);

- конференції "Партнерство для довкілля" (м. Київ);

- Всеукраїнському науково-практичному семінарі (м. Київ);

- Всеукраїнському семінарі-практикумі "Впровадження екологічної інформаційно-просвітницької програми "Дім, в якому ти живеш";

- семінарі-практикумі (м. Дніпродзержинськ);

- Всеукраїнській науково-практичній конференції "Теорія і практика проектування перспективних виховних систем" (м. Київ).

Працівники ХОЦЕНТУМ спільно із Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів організували і провели семінари, конференції для завідувачів районних відділів та управлінь освіти, вчителів біології, керівників гуртків, директорів районних та міських станцій юних натуралістів, комплексних позашкільних закладів, завідувачів еколого-натуралістичними відділами Центрів дитячої та юнацької творчості за темами:

- "Оптимізація інноваційної діяльності керівника позашкільного навчального закладу в умовах реформування освіти України";

- "Впровадження типових навчальних планів у навчально-виховному процесі у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування";

- "Встановлення якісного освітнього середовища, як предмет педагогічного дослідження";

- "Розвиток творчих здібностей учнів через проектну форму роботи ХОЦЕНТУМ";

- "Фандрейзингова діяльність позашкільних закладів на прикладі ХОЦЕНТУМ";

- обласна дитяча конференція "Юннат-2007";

- "Освітній моніторинг, як технологія рефлексивної діяльності вчителя та учнів";

- "Формування самостійності та відповідальності підлітка – одна з важливих якостей його саморозвитку".

У 2007 році працівниками Генічеської райСЮН спільно з райметодкабінетом проведено:

- 2 семінари і 1 методичне  об’єднання для вчителів біології району;

- "круглий стіл" – "Реалізація інновацій у навчально-виховному процесі" за участі заступників директорів з навчально-виховної роботи;

- 2 міжрегіональні семінари з даного питання (з педагогами Чаплинського району – у січні, з вчителями географії м. Коломії Івано-Франківської області – у вересні звітного року);

- 2 координаційні ради з методистами та завідувачами дитячих садків міста з питань планування екологічної роботи та проведення спільної методичної роботи;

- 7 засідань екологічного оргкомітету з питань підведення підсумків участі школярів району в екологічних акціях, конкурсах, Місячнику екології.

Традиційними стали спільні семінари, зустрічі за "круглим столом" з працівниками  біосферного заповідника "Асканія-Нова", який став базою станції юннатів для написання учнями науково-дослідницьких робіт;  Національним музеєм-заповідником "Хортиця", заповідником "Кам’яна Могила" – на їхніх базах проводились навчально-пізнавальні екскурсії, організовано дослідження рідних та зникаючих рослин, птахів.

Голопристанська районна станція юних натуралістів спільно з методичним кабінетом відділу освіти  організувала і провела 5 семінарів для вчителів біології, відповідальних за екологічну роботу в школі, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, керівників гуртків еколого-натуралістичного спрямування.

Тематика семінарів:

- "Виявлення творчих здібностей дітей, залучення їх до участі у Всеукраїнських конкурсах та акціях";

- "Розвиток екологічних умінь і навичок у процесі виконання практичних робіт";

- "Планування гурткової роботи та участь у масових еколого-натуралістичних заходах";

- "Нові форми організації навчально-виховного процесу".

Під час семінарів вчителі  ознайомлювались з положеннями про Всеукраїнські конкурси, вимогами щодо оформлення звітних матеріалів.

У роботі семінару брали участь вчені інституту Південного овочівництва та баштанництва, Чорноморського державного заповідника, міжрайонної екологічної інспекції, методистів ХОЦЕНТУМ.

Працівниками Центру у 2007 році надано більше 250 консультацій відповідальними за еколого-натуралістичну роботу в районі, школі, керівникам гуртків, директорам рай(міськ)СЮН. Тематика консультацій направлена на вивчення нормативно-правової бази з еколого-натуралістичної освіти і виховання, практичної природоохоронної, валеологічної освіти.

У 2007 році курсову перепідготовку пройшли 2 працівника ХОЦЕНТУМ на базі Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів  та 2 керівника гуртків з Нижньосірогозькою райСЮН.

Методичною службою Центру розроблено спецкурс (30 год.) для курсів підвищення кваліфікації з  еколого-натуралістичного профілю. Для вчителів біології, які проходять курсову перепідготовку на базі ХОЦЕНТУМ організовуються практичні заняття: "Зміст і організація науково-дослідницької роботи у  гуртках еколого-натуралістичного спрямування", "Методика проведення дослідів на НДЗД", "Еколого-естетичне виховання у гуртках еколого-натуралістичного профілю" тощо.

Методичною службою Центру розроблено циклограму організації Всеукраїнських конкурсів, акцій, операцій в області. До управлінь, відділів освіти рай(міськ) держадміністрацій доводяться умови конкурсів, надаються методичні рекомендації, розробляються критерії  оцінювання на обласному етапі.

На допомогу педагогічним працівникам області з питань еколого-натуралістичної роботи  видані наступні методичні рекомендації педагогами:

Херсонського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:

- "Впровадження інноваційних форм і методів навчання і виховання в творчих еколого-натуралістичних об’єднаннях";

- "Інтерактивні форми навчання";

- "Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради";

- "Фандрейзингова діяльність позашкільних закладів на прикладі ХОЦЕНТУМ";

- програма позашкільного курсу "Менеджер природи";

- методичні рекомендації позашкільного курсу "Менеджер природи";

- збірник тез обласної дитячої екологічної конференції "Юний натураліст-2007";

- збірник сценаріїв екологічного театру;

- програми гуртків сільськогосподарського напрямку;

- програма гуртка "Екологічний театр";

"Експедиція до малої річки Врьовчиної";

- "Екологічний вісник" (Всеукраїнські та обласні акції, конкурс);

- організація роботи в живому куточку "До таємниць природи";

- "Виховуємо в трудових традиціях";

- "Особливості зимуючих видів птахів Херсонщини";

Білозерської районної станції юних натуралістів:

- "Робота з удосконалення змісту, форм і методів трудового навчання і виховання учнів. Формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією";

- "Творчий саморозвиток особистості, як складова змісту еколого-натуралістичної освіти";

- "Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського у справі виховання дбайливого, бережливого ставлення до природи";

Нижньосірогозької районної станції юних натуралістів:

- "Методичні поради по озелененню інтер’єрів";

- "Тематика дослідницької роботи в живому куточку";

- "Організація екологічної експедиції по вивченню видового складу флори і фауни берегової зони Нижньосірогозької балки";

- "Організація природоохоронної роботи під час літнього оздоровлення";

- "Методичні рекомендації при роботі з обдарованими дітьми";

Новотроїцької районної станції юних натуралістів:

- "Орієнтовний план масово-натуралістичних заходів на рік";

- "Програма гуртків для шкіл, дитсадків";

- "Положення та терміни  проведення конкурсів, акцій";

- "Положення про НДЗД, тематика дослідницької роботи";

- "створення та паспортизація екологічних стежок в районі";

- регіональний конкурс "Ковила – окраса Таврійського степу";

Новокаховської міської станції юних натуралістів:

- "Рослини – символи України";

- "Мінеральний склад організму людини. Макро і мікроелементи. Проблема їх вмісту в їжі";

- "Значення вітамінів у житті людини і тварини";

- "Формування еколого-естетичних знань та умінь вихованців в процесі вивчення курсу "Флористика" в гуртках І рівня навчання";

- "Дидактичний менеджмент ігрової діяльності в навчально-виховному процесі СЮН";

- "Усе про друзів наших - птахів";

- "Природа рідного краю".

Інноваційна діяльність ХОЦЕНТУМ спрямована на оновлення змісту методичної роботи:

- створення нових навчальних програм;

- створення навчально-консультаційних пунктів на базі Херсонського державного університету, Херсонського державного аграрного університету;

- пошук, розвиток і підтримка обдарованої молоді;

- запровадження тренінгових елементів на заняттях гуртків;

- впровадження у навчальний процес пректно-модульного навчання.

Традиційною формою роботи для підвищення професійного  рівня та творчої майстерності  педагогічних кадрів є школа "Педагогічної майстерності". Для  молодих спеціалістів започатковано "Практикум молодого педагога".

Методична служба Нижньосірогозької райСЮН, впроваджуючи у практику  сучасні методичні технології  успішно запроваджувала їх при розгляді дискусійних питань. Це такі як: метод прес,  займи позицію, зміни позицію, дискусія. Ці методи успішно використовуються при обговоренні вправ, в яких потрібно чітко зайняти і аргументувати власну позицію з проблеми, що обговорюється.

Педагогічний колектив Новокахоськаої міськСЮН у 2007 році працював над науково-педагогічною проблемою: "Реалізація ресурсного підходу в освітньому процесі, як фактор самореалізації учня і вчителя", "реалізація проектної форми роботи у навчально-виховному процесі міськСЮН". На станції створено освітнє середовище, яке сприяє розкриттю навчальних та особистісних ресурсів учнів. У педагогічному колективі створена  модель реформування діяльності вчителя і учнів на основі моніторингових відстежень.

Активною формою роботи для підвищення професійного рівня та творчої майстерності педагогів є створення авторських програм. За авторськими програмами працюють гуртки: "Експериментальна біологія" (керівник Палічева Г.В.), "Природа і фантазія" (керівник Коротка Т.О.) ХОЦЕНТУМ; "Декоративно прикладне мистецтво" (керівники Мірошніченко В.М., Данілова Л.А.) Білозерської райСЮН; "Природа і фантазія" (керівник Пушкарьова Т.Т.) Новокаховської міськСЮН.

З 2007 року апробовуються авторські програми: "Екологічний театр" (керівник Запорожець Т.С.) ХОЦЕНТУМ, "Флористика" (керівник Петрова Н.Р.). НТУ "Джерельце" (керівник Краснобородько С.Є.) Новокаховської міськСЮН.

Підвищенню якості навчально-виховного процесу сприяли відкриті заняття працівників Центру, які проводились відповідно до графіку. За звітній період  проведено 7 відкритих занять, зокрема: "Тренінг-експеримент "Здоров’я та здоровий спосіб життя" (гурток "Юні психологи", керівник Запорожець Т.С.), "Кімнатні рослини" (гурток "Юні квітникарі", керівник Бедніна Н.Т.), "Розбивка площі під сад. Посадка плодових дерев" (гурток "Юні садівники", керівник Лупіна В.В.), "Незвичайні властивості звичайної води" (гурток "Юні друзі природи", керівник Коваленко І.В.), "Дикоростучі та культивовані рослини" (гурток "Юні друзі природи", керівник Восколович Т.О.), "Еволюція дихальної системи. Будова дихальної системи людини" (гурток "Юні медики", керівник Галицька Н.Є.), "Мистецтво квітникового аранжування" (гурток "Юні квітникарі", керівник Шепель Т.С.).

Підвищенню фахової майстерності педагогів, обміну досвідом сприяли відкритті заняття Голопристанської райСЮН, яких проведено 5 за навчальний рік, за темами:

- "Світлолюбні та тіневитривалі рослин" (Гурська С.Ю. "Юні квітникарі");

- "Виготовлення кошика для рукоділля із вербової стрічки" (гурток "Лозоплетіння", керівник Павік О.В.);

- "Батат. Походження, особливості вирощування, поживні та  лікувальні властивості батату" (гурток "Юні овочівники", керівник  Луб’яна Н.О.);

- "Пори року" (гурток "Природа крізь призму англійської мови", керівник
Снєгурова І.С.);

- "Різноманітність рослинного світу. Основні ознаки рослин" (гурток "Основи екології", керівник Віприцька І.Б.).

Для створення позитивного іміджу Центру педагогічні працівники висвітлюють свою діяльність у засобах масової інформації: на радіо, на сторінках обласних та  Всеукраїнських газет, журналів. Через електронну пошту здійснюється безпосередній контакт серед освітян. На обласному телебаченні (ТРК "Скіфія"). Створено цикл відео-матеріалів, де висвітлюються актуальні питання еколого-натуралістичної роботи Центру: "Участь юннатів Херсонщини у осінніх обліках птахів", участь дітей у позашкільному курсі "Менеджер природи", обласна дитяча конференція "Юннат-2007", "Чумацькими шляхами" (експедиційний практикум), "День відкритих дверей", обласна виставка "Букет замість ялинки", "Екскурсії до Біосферного заповідника "Асканія-Нова", та Чорноморського" тощо.

На сторінках газети  "Ключі" надруковані статті педпрацівників Новокаховської міськСЮН:

- "Охотники за птичьи гриппом";

- "Парк "варворского" периода" (де висвітлені проблеми збереження своєрідності видового складу рослин міського парку);

- "Цветет в октябре акация" (описані зміни у житті рослин і тварин у зв’язку з кліматичними аномаліями);

- "Я спросил у тополя" (про несанкціоновані вирубки дерев);

- "Пластиковый змей" (проблема утилізації пластикової тари)

- про перспективні незвичайні культури йдеться у статті "Екзотика на грядках".

Педагогічний колектив ХОЦЕНТУМ тісно співпрацює з Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інститутом природознавства при ХДУ. Робота секції хіміко-біологічного відділу Херсонського відділення Малої академії наук України  велась на базі ХДУ та ХДАУ. Викладачі консультують молодь з питань підготовки та проведення експериментів, оформлення науково-дослідницьких робіт, готують учнів до олімпіад регіонального, Всеукраїнського рівнів.

Методичною службою Центру розпочато вивчення  передового досвіду роботи екологічної стежки "Дивосвіт природи" (ЕДО "Зелений гомін" Голопристанський район), як однієї з дієвих перспективних форм організації екологічної освіти та виховання.

Педагоги Нижньосірогозької райСЮН продовжують вивчати  передовий педагогічний досвід Мелітопольського районного еколого-натуралістичного Центру та досвід доцента Красноголового В.А. Києво-Могилянської Академії з питання формування критичного мислення  обдарованої дитини "Таксономія мислення".

Колектив Новокаховської міськСЮН вивчає передовий педагогічний досвід президента  міського МАН "Інтелект" керівника гуртків  "Юний науковець"
Краснобородька С.Є., в основу якого покладено розвиток науково-дослідницьких умінь та навичок вихованців гуртків, як вищого, початкового так і основного рівнів. Досвід роботи Краснобородька С.Є. представлений на обласній координаційно-методичні раді.

Методистами Голопристанської райСЮН вивчається, узагальнюється та поширюється  передовий педагогічний досвід:

1) з екологічного виховання:

- Голопристанська гімназія, Рубан І.В., педагог-організатор, Таврійська ЗОШ І-ІІІ ст.; Беркута Ю.М., вчитель біології;

2) на кращу НДЗД (навчально-дослідна земельна ділянка):

- Новозбур’ївська ЗОШ №1 Марсак М.Г., директор; Колодій М.В. вчитель біології, керівник гуртів "Юні овочівники";

- Новозбур’ївська ЗОШ №2 Степаньова Л.І., директор; Ткаченко Л.Г., вчитель біології, керівник гуртків "Юні рослинники".

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА

 

Головною метою роботи організаційно-масового відділу є формування екологічної свідомості юннатів та широких верств населення засобами масових заходів.

За звітній період юннати області брали активну участь у Всеукраїнських масових заходах екологічного спрямування:

            "Птах року 2007-Вивільга"

В акції взяли участь учнівські колективи загальноосвітніх та позашкільних закладів. До обласного оргкомітету надійшли роботи з 14 районів області: Новотроїцького, Скадовського, Генічеського, Іванівського, Білозерського, Голопристанського, Горностаївського, Великоолександрівського, Великолепетиського, Нижньосірогозького, Верхньорогачицького, Нововоронцовського, Каланчацького, Каховського, міст Каховки, Нової Каховки, Херсона.

            Найбільш активними виявились учні та учнівські колективи Каланчацького, Скадовського, Генічеського районів, міст Каховки, Херсона, Нової Каховки.

            У рамках акції в школах та позашкільних закладах області проведено організаційно-масову та агітаційно-пропагандистську роботу, пройшли бесіди і години спілкування "2007 – рік вивільги", "Особливості лісової кішки" - вивільги", "Охорона птаха - вивільги".

Велику увагу учні приділили пошуково-дослідницькій роботі по вивченню особливостей вивільги, проведенню обліку та спостережень за птахом.

У ході акції юннати ознайомились з біологічними особливостями птаха, його способом життя, значенням у природі та для людини. Свої враження про проведену природоохоронну роботу учні відобразили у художніх творах, авторських віршах, малюнках, створених поробках.

“Джміль та бджілка”.

У конкурсі взяли участь учні та вихованці дитячих дошкільних навчальних закладів Білозерського, Бериславського, Великолепетиського, Високопільського, Верхньорогачицького, Великоолександрівського, Генічеського, Голопристанського, Горностаївського, Іванівського, Каховського, Каланчацького, Нововоронцовського, Нижньосірогозького, Новотроїцького, Цюрупинського, Чаплинського, Скадовського районів, міст Каховки, Нової Каховки та Херсона.

На розгляд обласного оргкомітету надіслано близько 90 робіт, 60 поробок, малюнків та аплікацій на бджолину тематику.

Під час проведення конкурсу використано різноманітні форми ознайомлення дітей з природою, зібрано прислів’я, приказки, загадки, казки, байки, легенди, прикмети; складено кросворди та ребуси про бджіл. Крім цього, учнями була проведена пошукова робота та організовано конкурси на кращі малюнки та поробки згідно тематики.

У порівнянні з минулими роками, значно збільшилась кількість робіт, надісланих на конкурс.

Слід відзначити активну участь в конкурсі закладів освіти Великолепетиського, Високопільського,  Голопристанського, Генічеського, Каховського, Нижньосірогозького,   Чаплинського районів.

"Мій  рідний край – моя земля"

З метою оволодіння учнями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи, формування знань, навичок у галузі сільського і лісового господарства, в області було проведено ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу "Мій рідний край – моя земля". Конкурс проходив за двома напрямками, до оргкомітету надійшло 40 робіт за напрямком: "Природоохоронна робота і екологія" та 17 – робіт за напрямком: "Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства".

Надіслані матеріали містять: оформлені звіти про роботу, характеристики-анотації, розробки екологічних завдань та заходів, щоденники дослідницької роботи на навчально-дослідних земельних ділянках.

“Парки – легені міст і сіл”

З метою залучення до практичної природоохоронної роботи, формування екологічної культури особистості, набуття навичок розв’язання екологічних проблем в області проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Парки – легені міст і сіл". Для участі у конкурсі надійшло 22 звіти із 7 районів області: Голопристанського, Горностаївського, Генічеського, Іванівського, Каховського, Нижньосірогозького, Скадовського районів та м. Херсона, Каховки.

Школярі вищезазначених районів і міст вивчали історію зеленого будівництва і садово-паркового мистецтва в Україні, традиції природокористування, сучасні напрямки паркобудування, набували досвід створення та утримання зелених насаджень, вирощування посадкового матеріалу плодово-декоративних дерев, кущів, квітів.

Всі загальноосвітні навчальні заклади провели пропагандистську роботу серед учнівської молоді, населення, усні журнали, засідання екологічних клубів. Ними виконана робота по очищенню та відновленню паркових зон своєї місцевості.

"Допоможемо зимуючим птахам"

До обласного оргкомітету надійшло 97 робіт з 18 районів: Великоолександрівського, Новотроїцького, Генічеського, Високопільського, Голопристанського, Горностаївського, Скадовського, Нижньосірогозьського, Верхньорогачицького, Чаплинського, Каховського, Великолепетиського, Іванівського, Каланчацького, Білозерського, Бериславського, Цюрупинського, Нововоронцовського та міст Херсона, Каховки, Нової Каховки.

Під час акції учні загальноосвітніх та позашкільних закладів області провели практичну роботу щодо допомоги зимуючим птахам: заготовили насіння дикоростучих та злакових культур, виготовили та розвішали більш як 5128 годівничок, вели постійну підгодівлю птахів; набули навичок спостереження за птахами, ведення щоденників, написання рефератів, віршів, творів, оформлення звітів.

У рамках акції проводилась інформаційно-пропагандистська робота: публікації та виступи в засобах масової інформації, випуск бюлетенів, листівок, організація різноманітних масових натуралістичних заходів.

Акція сприяла розвитку творчих здібностей школярів. В усіх закладах проведено конкурси художніх творів, малюнків, плакатів, рефератів, бюлетенів. До обласного оргкомітету надійшло близько 200 віршів, оповідань та більше 300 малюнків, стінгазет про птахів.

"Юний дослідник"

З метою створення умов для всебічного розвитку обдарованих дітей, оновлення змісту науково-дослідної та практичної діяльності школярів проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства і біології "Юний дослідник" для школярів віком від 9 до 11 років.

Дослідницьку роботу проведено за напрямками: "Я і природа", "Рослини навколо нас", "Тваринний світ", "Охорона здоров’я", "Народознавство, краєзнавство". До участі в обласному етапі конкурсу надійшло 27 робіт з Генічеського, Голопристанського, Білозерського, Новотроїцького, Нижньосірогозького районів та міст Нової Каховки, Херсона.

У порівнянні з минулим роком значно збільшилась кількість робіт надісланих на конкурс. Слід відзначити дослідницькі роботи учнів Білозерського, Генічеського Голопристанського районів, які доповнені власними малюнками, фотографіями

"Ліси для нащадків"

До участі в акції залучені загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади.

До обласного оргкомітету надійшло чотири роботи: 2 – з Верхньорогачицького, 1 – з Голопристанського, 1 – з Іванівського районів. У зазначених районах, з метою підвищення екологічної свідомості учнів, проведено класні години, години спілкування, виступи агітбригад за темами: "Лісові рослини", "Про що шепоче ліс", "Бережіть ліс від пожежі", "Людство може вижити лише в гармонії з природою", "Ліс – багатство і слава краю", "Патріарх лісу". Проведено конкурси письмових творів, малюнків, стіннівок, присвячених охороні та відтворенню лісових масивів.

"Місячник екології"

 З метою формування екологічної свідомості і культури учнівської молоді, залучення їх до активної природоохоронної діяльності 24.03-24.04.07 р. проходила обласна акція "Місячник екології", в якій взяли участь учні загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів з Бериславського, Великоолександрівського, Великолепетиського, Верхньорогачицького, Високопільського, Генічеського, Голопристанського, Горностаївського, Іванівського, Каланчацького, Нижньосірогозького, Новотроїцького, Скадовського, Чаплинського районів області та міст Каховки, Н.Каховки, Херсона.

Під час заходу школярі області виконали велику практичну природоохоронну роботу. Проведено заходи по відродженню малих річок, очищено та впорядковано 76 джерел, висаджено дерев в природоохоронній зоні 11428 шт., чагарників – 5119 шт. У результаті проведення трудових акцій дітьми висаджено 9744 дерев біля навчальних закладів, у межах населених пунктів – 12741 шт., навколо населених пунктів – 8653 шт., збережено 75% посаджених у минулому році дерев, доглянуто (обкопано, обрізано) 73346 дерев.

Проведення "Місячника екології" в області сприяло громадянсько-патріотичному вихованню молоді -  впорядковано 367 могил загиблих воїнів, надано шефську допомогу 1379 садибам ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Проведено агітаційно-просвітницьку роботу у всіх районах області: виступали екологічні агітбригади, впроваджувались природоохоронні проекти, на високому рівні готувались та проводились акції: "День Довкілля" 14 квітня та  "День Землі" 22 квітня, проводились бесіди та конкурси по запобіганню розповсюдження пташиного грипу, висвітлювались результати роботи у засобах масової інформації. Вихованці шкіл та позашкільних закладів області вели активну співпрацю з районними, селищними та сільськими радами, громадськими організаціями, лісництвами,  науковцями біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Є.Фальц-Фейна.

Кращій досвід з природоохоронної роботи, досягнення у наукових дослідженнях діти представили на обласній дитячій екологічній конференції "Юний натураліст-2007". На високому організаційно-методичному рівні проведено акцію у Чаплинському, Генічеському, Каланчацькому, Горностаївському районах, містах Херсон, Каховка, Нова Каховка. Якісно підготовані узагальнюючі матеріали по результатам проведення "Місячника екології" у Верхньорогачицькому, Високопільському, Генічеському, Великолепетиському районі.

"Рослини – рятівники від радіації"

До обласного оргкомітету надійшло 17 робіт з Верхньорогачицького, Генічеського, Голопристанського, Горностаївського, Іванівського, Каховського, Каланчацького, Нововоронцовського, Нижньосірогозького, Скадовського району і міст Херсона та Каховки.

Кращими визнані роботи гуртка "Зелене листя" Фрунзенської ЗОШ I-III ст. Іванівського району та Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Нововоронцовського району.

Активну участь в акції взяли школярі Іванівського та Голопристанського району.

"Захистимо себе і свою громаду від пташиного грипу"

 З метою практичного закріплення в учнівської молоді навичок безпечної поведінки, цілісного сприйняття сучасних екологічних проблем, свідомого ставлення до свого здоров’я, здоров’я оточуючих та інформаційно-просвітницької діяльності за місцем проживання в області проведено  конкурс на кращі проекти волонтерського руху учнівської молоді "Захистимо себе і свою громаду від пташиного грипу".

            На розгляд обласного оргкомітету надіслано 10 робіт.

Під час проведення конкурсу учнями загальноосвітніх та позашкільних закладів області проведено інформаційно-просвітницьку роботу серед однолітків за принципом "рівний – рівному" та мешканців населених пунктів з профілактики захворювання та поширення пташиного грипу. Крім цього, учнями проведено пошукова робота та організовано тематичні програми, театралізовані вистави, літературні вечори, художні виставки з попередження пташиного грипу.

"Галерея кімнатних рослин"

До обласного оргкомітету надійшли роботи з 15 районів області та міст Каховка, Нова Каховка, Херсон. Не брали участі учнівські колективи Бериславського, Цюрупинського, Чаплинського районів.

У рамках огляду в школах та позашкільних закладах проведено: конкурси-захисти проектів озеленення приміщень, паспортизацію рослин куточків живої природи, свята, заходи по вивченню видового складу кімнатних рослин, ознайомленню з різними видами внутрішнього та зовнішнього озеленення, екскурсії до ботанічних  садів, на квіткові та фотовиставки. Основна увага була сконцентрована на дослідницькій, масово-агітаційній та пропагандистській роботі по створенню колекцій кімнатних рослин у навчальних закладах. Учні складали літературні твори, вірші, оповідання.

"Парад квітів біля школи"

            До обласного оргкомітету надійшли роботи з 4-х районів області: Генічеського, Голопристанського, Каховського, Нижньосірогозького та м. Каховка.

            У рамках акції в школах та позашкільних закладах області проведено семінари-практикуми для вчителів біології, заступників директорів з навчально-виховної роботи, конкурси-огляди по благоустрою території, закладка на території навчальних закладів газонів, квітників, розаріїв, клумб різних типів, збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин, розробки проектів зовнішнього озеленення.

"Біощит"

У рамках конкурсу-огляду в школах та позашкільних закладах проведено: бесіди "Комахи", "Комахи і люди", "Рятівники саду", "Велика родина", "Роль комах у природі та житті людини", "Комахи - рекордсмени"; семінари "Поведінка комах", "Мурашки"; лекції "Біологічні методи захисту лісу", "Інвентаризація комплексів гнізд рудих мурах і польового мурахи", "Життя мурашиної родини", "Як влаштоване мурашине гніздо"; шкільні конференції "Роль комах у природі", "Охорона комах", "Домашні комахи"; конкурси-виставки плакатів та малюнків, поробок.

Усі заходи були спрямовані на досягнення мети конкурсу - залучення учнів до роботи по дослідженню та впровадженню в практику біологічних методів захисту лісу, саду, сільськогосподарських культур від шкідників в Україні.

"Юний селекціонер"

На конкурс надійшли 5 дослідницьких робіт з Голопристанського, Нововоронцовського, Нижньосірогозького та Каланчацького районів.

Найкращими визначено матеріали "Вивчення колекційного матеріалу культури томату" (виконавець Янчик Анна, вихованка гуртка "Юні овочівники" Голопристанської районної станції юних натуралістів, керівник Луб’яна Н.О.) та "Селекція у свинарстві" (виконавець гурток "Генетик-селекціонер" Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Нововоронцовського району, керівник Гарбузяк Л.Г.).

"Вчимося заповідувати".

До обласного оргкомітету надійшло 14 робіт з Генічеського, Верхньорогачицького, Іванівського, Каховського, Скадовського районів та міст Нової Каховки, Херсона.

У рамках конкурсу навчальні заклади надали інформацію про проведені експедиції, вивчення природи водно-болотних угідь свого регіону, опис рослинного, тваринного світу; масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю і місцевою владою, висвітлення цих заходів у засобах масової інформації.

"Букет замість ялинки"

            На конкурс представлено 107 робіт з 12 районів: Каховського, Білозерського, Голопристанського, Цюрупинського, Генічеського, Каланчацького, Іванівського, Горностаївського, Великоолександрівського, Нововоронцовського, Новотроїцького, Нижньосірогозького районів та міст Херсона, Каховки та Нової Каховки.

            У виставці взяли участь учні шкіл, позашкільних закладів, учнівські колективи, які представили вироби декоративно-прикладного мистецтва, флористики, що символізували новорічно-різдвяні дійства та поєднували елементи народознавства та аранжування.

В об'єктиві натураліста"

            На конкурс представлено 28 робіт з Білозерського, Голопристанського, Генічеського, Новотроїцького районів, міст Херсона, Каховки, Нової Каховки.

            У обласному етапі взяли участь учні шкіл, позашкільних закладів, які представили слайдофільми та фотороботи з дослідницької, природоохоронної, екологічної діяльності навчальних закладів та окремих учнів. Охороні водних ресурсів Херсонщини присвячені фотороботи  Херсонського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Білозерської районної, Новокаховської міської станції юннатів. Вивченням природоохоронних територій займалися юні фотохудожники Каховської міської, Генічеської районної станції юннатів. До збереження краси рідного краю, гуманного ставлення до тварин закликають фотороботи обласного Центру еколого-натуралістичної творчості, Каховської, Новокаховської міських станцій юннатів, Новотроїцької, Голопристанської районних станції юннатів. Дослідницьку роботу на навчально-дослідних земельних ділянках спостерігаємо в фотопідбірках Білозерської та Голопристанської районних станцій юннатів. Слайдофільми, виготовлені вихованцями Генічеської районної станції юннатів присвячені роботі фермерських господарств по вирощуванню страусів, та природі біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Є. Фальц-Фейна.

Протягом 2007 року до участі у природоохоронних, екологічних акціях, конкурсах обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді залучав школи, дошкільні заклади. За звітній період масовими заходами було охоплено 1590 дітей. Це такі свята, як:

-         "Пташина ялинка";

-         "Свято первоцвітів";

-         "День зустрічі птахів";

-         "Чисте джерело";

-         "День землі";

-         "Уклін за подвиг" літературно-музична композиція;

-         "Будь природі другом";

-         "День відкритих дверей";

-         "Свято врожаю";

-         "Здоров’ю дитини – зелене світло";

-         "Свято Миколая";

-         "Новорічні розваги".

З метою залучення дітей до вивчення біологічних наук, народознавства, природоохоронної роботи використовувались такі форми масової роботи, як екскурсії, виставки, свята, конференції, засідання клубу "Пролісок". На засіданнях клубу розглядаються проблемні питання необхідності збереження природних багатств України та зокрема Херсонщини за темами:

-               "День біологічного різноманіття";

-               "День водно-болотних угідь";

-               "Орнітофауна Херсонщини. Охорона птахів";

-               "До дня Чорнобильської трагедії. Екологія і здоровя людини. Профілактика йододефіциту людини";

-               "День без паління";

-               "День моря";

-               "День захисту тварин";

-               "День боротьби зі СНІДом";

-               "Букет замість ялинки".

Обласним Центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проведено природоохоронні акції: 21.04.07 на базі Антонівського лісництва було організовано акцію "День Землі" в ході якої юннати впорядковували територію Антонівського лісу. 3 червня організовано акцію, присвячену Дню довкілля по впорядкуванню міського гідропарку. До 62-ї річниці Перемоги організовано виставку квіткових композицій у обласному шпиталі "Мир. Квіти. Перемога".

Матеріальна база Центру  (навчально-дослідна ділянка, живий куточок, екологічна стежка, екологічна експрес - лабораторія якості води, екологічна відеотека) дозволяє задовольнити потребу дітей у безпосередньому спілкуванні з природою. На базі Центру протягом 2007 навчального року організовано проведення екскурсій більш як для 500 дітей області, під час екскурсій діти ознайомились з видовим складом дендропарку, дослідами, які проводяться на навчально-дослідній земельній ділянці Центру, мешканцями куточку живої природи, Музеєм хліба.

Сприяє поліпшенню екологічного виховання молоді області співпраця між державним підприємством “Херсонське лісомисливське господарство” та обласним Центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.  Зазначеним підприємством надана технічна допомога:  копіювальна техніка, забезпечення заохочення учасників акції “Майбутнє лісу в твоїх руках”.

 Участь юннатів у міжнародних програмах.

З 2006 року в облЦЕНТум розпочата робота над реалізацією Міжнародного проекту "Екологічна освіта дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор’я", з метою формування екологічно-виваженого ставлення до оточуючого середовища у дітей та юнацтва шляхом розробки й реалізації системи екологічних заходів для стійкого розвитку Причорномор’я. Проект розроблено творчою групою партнерських організацій: Херсонським обласним  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Чорноморським біосферним заповідником, інститутом природознавства Херсонського державного університету, Державним управлінням екології і природних ресурсів в Херсонській області, біосферним заповідником "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, Херсонською громадською організацією "Інформаційний центр  підтримки малого і середнього бізнесу та інновацій". Загальна мета проекту: Формування екологічно виваженого ставлення до оточуючого середовища і навичок раціонального природокористування у дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор'я.

Участь юннатів у Всеукраїнських заходах.

20-22 квітня 2007 року на Міжнародному дитячому екологічному конгресі "Живи, Земле!" у м. Києві з доповіддю про участь юннатів Херсонщини у Проекті виступила вихованка ХОЦЕНТУМ Штейнер Марія. Доповідь супроводжувалася мультимедійним показом і була відзначена Національним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

 15-18 березня 2007 року Лубяна Катерина – член гуртка "Юні фітонатуралісти" Голопристанської районної станції юних натуралістів, учениця 11-го класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 представляла свої результати в очному турі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу "Юний селекціонер" та відзначена подякою.

Високих результатів у науково-дослідницькій діяльності досягла вихованка гуртка "Юні ентомологи" Данелюк Катерина (керівник Залізняк Л.В.), її дослідження покладені в основу написання науково-дослідницької роботи "Аранеофауна міста Херсона та його околиць", яка посіла II місце в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України; III місце – у підсумковій конференції Регіонального природоохоронного конкурсу "Ковиловий степ" у м. Донецьку;   II місце – у конкурсі "Зоологи-тваринники" у рамках Тижня Всеукраїнських і Міжнародних науково-освітніх проектів "Україна – Європа – Світ-2007"; відзначена подячним дипломом у Міжнародному екологічному конгресі "Живи Земле!".

Для створення позитивного іміджу Центру педагогічні працівники висвітлюють діяльність закладу у засобах масової інформації: на радіо, на сторінках обласних та Всеукраїнських газет, журналів. На місцевому телебаченні "Скіфія" створено цикл відеоматеріалів про роботу Центру, так на обласному телебаченні (ТРК "Скіфія") було трансльовано в інформаційній програмі "Таврійські новини" 4 відеосюжети про реалізацію проекту, показано відповідно 5 відеофільмів:

- 9 жовтня 2006 р. показали сюжет "Участь юннатів Херсонщини у осінніх обліках птахів" по місцевому телебаченню в новинах, а 16 листопада 2006 р. було продемонстровано відповідний відеофільм;

- 31 березня 2007 р. було продемонстровано на телебаченні відеофільм та сюжет про участь дітей у позашкільному курсі "Менеджер природи";

- 18 травня 2007 р. демонструвався сюжет та відеофільм про обласну дитячу екологічну конференцію "Юний натураліст-2007".

- 04 липня 2007 року було продемонстровано сюжет, а 06 липня 2007 р. – відеофільм "Чумацькими шляхами" про експедиційний практикум.

 В рамках Міжнародного проекту "Екологічна освіта дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор'я" розроблено програму позашкільного курс "Менеджер природи", підготовлено методичні рекомендації з проведення курсу лекцій та польового практикуму, створено науково-популярні фільми та фото-галерею з цієї теми.

По результатам позашкільного курсу проведено обласну Дитячу екологічну конференцію "Юний натураліст-2007", в якій взяли участь 70 учнів та 20 педагогів Херсонської області. Надруковано збірник тез обласної дитячої конференції "Юний натураліст-2007" у кількості 100 штук.

Розроблено програму гуртка "Екологічний театр" строком на 2 роки на 288 годин. 30 учнів у цьому навчальному році відвідували 2 гуртки "Екологічний театр", опанували 144 навчальні години. За звітній період проводились виступи театру в загальноосвітніх школах №№30,55,48 м. Херсона, обласній школі-інтернат, обласному дитячому Будинку "Теремок", Будинку художньої творчості перед учасниками обласної дитячої конференції. 

 

ІV. АНАЛІЗ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ

 

Аналізуючи стан роботи гуртків  еколого-натуралістичного напрямку в школах і позашкільних навчальних закладах Херсонської області, слід зазначити, що їхня кількість зменшилась з 563 у 2006 році до 500 у 2007 році, проте, кількість учнів в них залишається сталою – близько 8190 чоловік.

За рейтингом еколого-натуралістичної роботи провідними є Іванівський, Голопристанський, Каховський, Білозерський, Нововоронцовський райони.

У порівнянні з 2006 роком збільшилась кількість гуртків у Голопристанському, Каланчацькому районах, м. Новій Каховці.

Кількість гуртків у профільних еколого-натуралістичних закладах дещо зменшилась з 227 у 2006 році до 211 у 2007 році, в них дітей з 3512 до 3242.

У переважній частині комплексних позашкільних закладах еколого-натуралістична робота обмежувалась 3-6 гуртками. Найбільша кількість гуртків у Центрі дитячої та юнацької творчості м. Херсона (30), Скадовському ЦДЮ (16), Каланчацькому та Каховському БДТ (по 8).

У 2007 році  на ХОЦЕНТУМ працює 36 гуртків, що на один гурток менше ніж у 2006 році, порівняно зменшилась кількість дітей – з 529 до 508, що спричинено відкриттям гуртків ІІ року навчання, ширшим впровадженням індивідуальної форми роботи.

Це 4 гуртки початкового рівня, 31 – основного, 1 – вищого. Відкрито нові профілі: "Знавці лікарських рослин", "Юні рослинники", "Юні флористи".

Статистичні дані про роботу еколого-натуралістичних гуртків у школах, позашкільних навчальних закладах за напрямками та рівнями навчання подаються в додатках №№3а-г.

Навчально-виховний процес Центру, рай(міськ)СЮН у 2006 році організований за напрямками: біологічний, екологічний, сільськогосподарський, еколого-естетичний.

Головним завданням педагогів було виховання творчої особистості з глибоким знанням природничих наук, практичними навичками природоохоронної та дослідницької роботи.

Прикладом одних з кращих творчих об’єднань є гуртки: "Юні медики", "Знавці лікарських рослин", (керівники Пирожок Т.А., Галицька Н.Є.), "Юні бджолярі" (керівник Стиранець В.М.) спрямовані  на орієнтацію виховання у діапазоні можливостей подальшого профільного навчання, розвиток навчально-пізнавальної  діяльності шляхом широкого використання практичної роботи диференційованого, творчого характеру.

Ефективному засвоєнню теоретичних знань сприяв значний обсяг практичних та дослідницьких робіт. Так, вихованці гуртка "Юні бджолярі" (керівник Стиранець В.М.) самостійно виготовляли "бджолиний інвентар", навчались доглядати за бджолиними родинами, висівати та запилювати медоносні рослини.

Проведено дослід "Вплив підкормок на інтенсивність розмноження бджіл". За результатами дослідницької роботи, що тривала два тижні, зроблено висновок: раннє стимулювання бджолиних родин засобом підкормок сприяє вдвічі більшому приплоду (сім’ї, які підгодовували в квітні, мали 6-8 рамок різновікового розплоду, інші – без підгодівлі – по 3-4 рамки у вулику).

З великим зацікавленням діти брали участь у процесі відкачування меду, мали змогу пройти весь процес від виймання рамок з вуликів, "розпечатування" бджолиного воску до етапу медогону та дегустації продукту, одержаного завдяки власним зусиллям.

Лікарську сировину для гербарію зібрали вихованці гуртка "Знавці лікарських рослин" (керівник Пирожок Т.А.). Широко використовує педагог екскурсійну форму роботи та практичні заняття на базі медичних установ: організовано екскурсії до музею патології розвитку людини медсанчастини ХБК, станції переливання крові, аптеки.

Вихованці гуртків Тетяни Анатоліївни виявляють активну життєву позицію у пропаганді здорового способу життя, свідомого, виваженого ставлення до власного здоров’я.

Так, "Юні медики" (ЗОШ №48) взяли участь у міському конкурсі агітбригад "Юний пожежник", за що нагороджені грамотою і призами; вибороли І місце у міському конкурсі "Здоровим бути - модно" серед 11 шкіл міста Херсона, І місце у міському конкурсі "Юний санпостівець". Агітбригада зі складу вихованців гуртка підготувала виступ "Не пускайте пташиний грип на подвір’я", що транслювався на каналі місцевого телебачення; провела усний журнал "Здоров’я" на виховних годинах у паралельних класах. Перша сторінка журналу – "Гіркота пече полинна", присвячена Чорнобильській трагедії, друга – "Життя коротке! Борись за нього!", закликала зробити виклик наркотикам.

Складовою і організаційною частиною роботи гуртка "Юні медики" (керівник Галицька Н.Є.) є проведення лабораторних і дослідницьких робіт. Учні мали змогу визначити ДНК у клітинах рослин, дослідити залежність тиску крові, пульсу від фізичного навантаження, власний індекс фізичної підготовки тощо. Зробити висновки про залежність здоров’я підлітка від екологічних факторів, способу життя, шкідливих звичок, занять фізичною культурою.

На Новотроїцькій райСЮН успішно діє дитяче об’єднання "Екологічна варта" (керівник Пліхта О.М.). За завданням Всеукраїнської Екологічної Ліги (ВЕЛ) об’єднання проводить роботу по пропаганді екологічних знань серед школярів та населення по збереженню та розмноженню у селищі першоцвітів, хвойних дерев, рослин, занесених до Червоної книги України. Районний комітет охорони природи виділив кошти для виготовлення 200 листівок, які розповсюджені серед населення району. Пропагандистська листівка "Екологічної варти" – "Не рубай ялинку" відзначена Всеукраїнською Екологічною Лігою, як одна з найкращих, юннати нагороджені грамотою ВЕЛ.

Плідно працюють гуртки "Юні фермери" (керівник Роздорожній В.Ю.) Голопристанської райСЮН на базі Чулаківської  ЗОШ І-ІІІ ст. та "Юні овочівники" (керівник Колодій Л.В.) на базі Новозбур’ївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Практичні результати своєї роботи гуртківці представили на Всеукраїнському зльоті учнівських трудових аграрних об’єднань.

Гурток "Юні лісівники" (керівник Андрієць Л.І.) Голопристанської райСЮН (Малокопанівська ЗОШ) у цьому році посів ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі "Мій рідний край – моя земля", чотири учні нагороджені путівками до Всеукраїнського табору "Юннат" Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді.

У Всеукраїнському конкурсі "В об’єктиві натураліста" слухач заочної школи екологічних знань Голопристанської райСЮН учениця Чулаківської ЗОШ Кардавар Ксенія посіла І місце на обласному рівні і ІІ – на Всеукраїнському.

Заслуговують на увагу форми роботи з дітьми дошкільного віку Генічеської райСЮН. Традиційними стали  екскурсії малюків на СЮН, тематичні заняття з ними. На базі ПШ №1 "Червона шапочка" м. Генічеська третій рік працює гурток "Природа і фантазія". У дитячому садку "Колосок" організовано проведення дослідів з теми "Природа", діє міні-планетарій, екологічний театр. Спільно з вчителями ПШ і вихователями дошкільних закладів проведено 2 педради, 2 семінари. ярмарок педагогічних ідей.

На Нижньосірогозькій райСЮН стало традицією – у кінці кожного року проводити конкурс на кращий гурток, кращого керівника. Педагоги проводять відкриті заняття, пишуть творчі звіти. На розгляд оргкомітету із членів РМК і куратора подають на розгляд надбання дидактичного матеріалу, розробки занять з використанням інноваційних форм навчання. Враховується участь гуртківців у масових заходах, знання і вміння учнів, набуті під час гурткових занять.

Так, у 2007 році переможцями конкурсу стали: Конюх А.В., керівник гуртка основного рівня "Юні екологи"; Пантелей Г.Г., керівник секції біології та екології МАН вищого рівня; Козачок Н.В., керівник гуртка початкового рівня "Юні друзі природи" (на базі дитячого садка "Чебурашка").

Одним з найкращих творчих об’єднань юннатів Новокаховської міськСЮН є гурток "Юні друзі природи" (керівник Слєпініна Т.Ю.), що працює на базі сільської Райської ЗОШ І-ІІІ ст.. Керівник приділяє велику увагу залученню дітей до практичної природоохоронної роботи в процесі проведення екскурсій, одноденних екологічних експедицій з вивчення тваринного та рослинного світу місцевої флори.

У 2007 році  вихованці гуртка працювали над такими темами "Розповсюдження козельцю дніпровського на околицях селища Райське" та "Стан популяції сліпака піщаного в районі с. Райське".

Ефективно працюють гуртки "Флористика" та "Природа і фантазія" (керівники Петрова Н.В., Пушкарьова Г.І., Слєпініна Т.Ю.), вихованці яких стали активними учасниками у створенні виставки до Дня міста, Великодня, Дня вчителя, "Живи, Ялинка", "Різдвяний подарунок".

Поширенню екологічних знань серед населення міста Нова Каховка та учнівської молоді сприяла робота міського учнівського самоврядування. З метою формування активної громадянської позиції, уміння самостійно аналізувати й приймати оптимальні рішення по усуненню екологічних проблем міста організовано блок  "Екологія",  куратором якого є організатор масової роботи станції Боровинська І.З. та сім представників навчальних закладів міста. Блок взаємодіє з міським товариством охорони природи, працює над проблемою переробки пластикових відходів. З цією метою організовано виступи на класних годинах, місцевому радіо.

У системі роботи Білозерської райСЮН  важливе місце посідають гуртки екологічного напрямку. У 2007 році керівниками гуртків станції розроблено 38 екскурсій у природу з метою спостереження за сезонними змінами,  збору природного матеріалу. Результатом екскурсій є виготовлення гербарію лікарських рослин (гурток "Знавці лікарських рослин", керівник Костик І.А.), колекції плодів і насіння декоративних дерев та кущів (гурток "Природа крізь призму англійської мови", керівник Рудик О.І.), зібрано 50 кг плодів каштану, 15 кг – жолудів, насіння берези, клену, ясену, висаджено шкільку на території райСЮН.

У 2007 році педколектив обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  працював над науково-освітньою проблемою "Психолого-педагогічне проектування адаптивної педагогічної системи". Так, в освітній процес Центру впроваджено практично-орієнтовний проект "Організація допрофільної підготовки учнів агробіологічного напрямку" (автор Палічева Г.В., директор Центру), за якими організовано роботу гуртків агробіологічного профілю у сільських школах: "Юні садівники". "Юні рослинники", "Юні овочівники", "Юні бджолярі" (Бериславський район); "Юні квітникарі" (Верхньорогачицький район). До керівництва гуртками залучено вчителів біології, їх забезпечено науково-педагогічним супроводом.

Реалізовано Міжнародний проект "Екологічна освіта дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор’я" (детально в розділі №12).

Продовжується експериментальна робота на Білозерській райСЮН за темою "Формування екологічного світорозуміння дитини на основі позитивного емоційно-цілісного ставлення до природного довкілля". Педагогічний колектив впроваджував  у роботу різні форми і методи навчання, направлені на виховання шанобливого ставлення до природи рідного краю, культури, звичаїв, традицій українського народу. У рамках проекту у грудні 2007 року організовано семінар "Екологічна освіта і виховання в комплексі "Дитячий садок-школа-позашкільний навчальний заклад", пройшли відкриті заняття з екокультури у дитячому дошкільному закладі та на станції юннатів.

Робота педколективу Новотроїцької райСЮН була направлена на впровадження інноваційних форм і методів позашкільної роботи. З 1997 по 2010 роки станція є учасником експериментальної роботи по впровадженню моделі школи розвитку творчої особистості учня під час навчально-виховного процесу у комплексі "школа-культосвітні-позашкільні заклади". Експертами Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів  експеримент визнано вдалим.

Продовжується спільний проект Новотроїцької райСЮН та ЕНЦ АР Крим "Флора України", в його рамках - регіональний конкурс "Ковила – окраса Таврійського степу".

Нижньосріогозька райСЮН у 2007 році працювала над проблемою "Використання у позашкільній еколого-натуралістичній діяльності особистісно-орієнтованої технології, як один із засобів підвищення ефективності роботи з розвитку творчих здібностей дітей та юнацької молоді".

Зусилля педагогів Новокаховської міськСЮН мали на меті опрацювання науково-педагогічної проблеми "Реалізація ресурсного підходу в освітньому процесі, як фактор самореалізації учня і вчителя". На СЮН створена модель  реформування діяльності вчителя і учнів на основі моніторингових відстежень.

Якісним показником позашкільних еколого-натуралістичних закладів є результативність участі юннатів у масових еколого-натуралістичних Всеукраїнських, обласних заходах.

Так, у 2007 році вихованці обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді відзначені у:

- конкурсі зоологів-тваринників у рамках тижня Всеукраїнських і Міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ-2007" - грамотою та подарунком Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді за ІІ місце;

- Всеукраїнському проекті волонтерського руху учнівської молоді "Захистимо себе і свою громаду від пташиного грипу" дипломами Міністерства освіти і науки України, цінними подарунками за І місце в обласному та Всеукраїнському етапах;

- Міжнародному дитячому екологічному конгресі "Живи, Земле!" – подяками Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді.

За підсумками:

- Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв грамотою Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді нагороджено учнівське лісництво "Паросток" Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2;

- Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад у 2007 році грамотами Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді відзначено учнівсько-виробничу бригаду Новозбур’ївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Голопристанської районної ради, подякою – Херсонський обласний Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

У 2007 році путівками до Всеукраїнської літньої школи передового досвіду на базі Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді нагороджено 15 школярів області – переможців та призерів Всеукраїнських конкурсів та акцій.

Результативність роботи в гуртках, якість викладання матеріалу сприяла підготовці учнів до певної професійної діяльності та вступу вихованців до ВУЗів для подальшого здобуття знань і професій, пов’язаних з природничими науками.

Так, вихованка гуртка "Природа і фантазія" (керівник Коротка Т.О.) – нині студентка Херсонського державного університету кафедри біології, вихованці гуртка "Юні медики" Савченко Роман, Тарасюк Оксана (керівник Галицька Н.Є.) – студенти Херсонського медичного коледжу.

Пов’язали своє життя з біологічними науками гуртківці – випускники Новотроїцької райСЮН. До Мелітопольського університету (факультет біології) вступили 2 чоловіки, Генічеського медичного училища – 4, Херсонського державного університету – 3, Херсонського аграрного університету – 1 чоловік.

Випускники біологічного відділу Мелітопольського університету Афанасьєва І.С., Солоденко А.А. і гуртківці в минулому працюють керівниками гуртків станції за сумісництвом.

У 2007 році 4 випускники Нижньосірогозької райСЮН вступили до Мелітопольського педагогічного університету  на факультет біології та екології, 16 – до Мелітопольскої сільської Академії.

До Херсонського Державного Аграрного університету вступив один вихованець НТУ "Джерельце" Новокаховської міськСЮН.

Діяльність учнівських об’єднань обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  інтегрована з навчальними закладами  нового типу м. Херсона. Така співпраця дала можливість проводити заняття гуртків "Юні ентомологи" (керівник
Скороход О.В.) на базі ХДУ, учні обласного ліцею обласної ради є вихованцями гуртка "Юні психологи" (керівник Запорожець Т.С.). Індивідуальна роботи, що проводилась з учнями цього закладу була спрямована на пошук обдарованої молоді на залучення її до наукового товариства "Юннат", виконання дослідницької роботи Малої академії наук України. Науково-дослідницьку діяльність  у науковому товаристві, що діє на базі Центру, очолює доцент, кандидат біологічних наук завідувач кафедрою зоології ХДУ Семенюк С.К. У 2007 році сім членів товариства  стали учасниками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів МАН, всі посіли ІІ та ІІІ місця.

Формування національної свідомості учнівської молоді засобами еколого-натуралістичного виховання знайшло своє відображення в організації творчих об’єднань області. Це гуртки: "Декоративно-прикладне мистецтво", "Українознавство" (Білозерської райСЮН), "Рослини – символи України" (Каховська та Новокаховська міськСЮН), "Чарівний бісер", "Рукоділля" (Нижньосірогозької райСЮН), "Екологічне краєзнавство" (Генічеської райСЮН), "Лозоплетіння", "Українська народна вишивка" (Голопристанської райСЮН), "Народні промисли" (Новокаховської райСЮН).

Заняття, що мають на меті вивчення  української національної культури, передбачені у програмах гуртків "Природа і фантазія", "Квітникарі-аранжувальники", "Юні флористи" обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; розкриваються такі теми: "Рослини – символи України", "Українські обереги", "Квіти українського віночку".

Народні прикмети за  порами року вивчають юннати гуртків "Юні друзі природи", "Основи екологічних знань"; застосування лікарських рослин в народній медицині – вихованці гуртків: "Юні медики", "Знавці лікарських рослин", "Юні екологи".

Природознавчий напрям діяльності Генічеської райСЮН поєднується із народознавчим. З метою вивчення особливостей природи, історичної спадщини, звичаїв і традицій українського народу проведено екскурсії до о. Хортиця, заповідника "Кам’яна могила" (Мелітополь), біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, Криму.

Елементи країнознавства використовуються в ході гурткової роботи на Нижньосірогозькій райСЮН. Юннати гуртка "Екологи-краєзнавці" вивчали топоніми своєї місцевості, виготовили панно із зображенням прапору України з насіння ячменю. Гурток "Природа і фантазія" працює над створенням портрету Лесі Українки.

Гуртківці продовжують працювати над визначенням у межах Нижньосірогозького району якісних та кількісних зв’язків між популяціями тварин і рослин, пишуть творчі роботи з історії рідного краю. продовжують тісну співпрацю з місцевим письменником-краєзнавцем Безухом Юрієм Валерійовичем. Кожне творче об'єднання райСЮН відвідує протягом року Нижньосірогозький краєзнавчий музей.

Куточок народознавства, національної символіки оформлено на Новотроїцькій райСЮН.

Заняття націлені на вивчення української національної культури, передбачені в програмах гуртків "Флористика" Новокаховської міськСЮН. На заняттях розкриваються такі народознавчі теми: "Рослинні мотиви в українському мистецтві" (вишиванки, рушники), "Петриківський розпис", "Писанкарство – давня українська традиція розпису Великодніх яєць", "Різдвяні традиції українського народу", "Атрибути Різдва" тощо.

На СЮН оформлено куточок національної символіки, який у 2007 році поповнився матеріалами: "Рослини – символи України", дитячими виробами прикладного мистецтва.

Організовано свята народного характеру: "Зима холодна чарівна", 4 виступи екотеатру "Веселка" в школах міста.

Заняття за темами: "Подорож в країну народних ремесел", "Історія виникнення вишиванки", "Ми – усі майстри паперу, паперові інженери", "Традиції українського іконопису" та інші пройшли у гуртках "Декоративно-прикладне мистецтво" (керівники Мірошніченко В.М., Данілова Л.А.) Булозерської райСЮН. Тут традиційно організовують свято Миколая, виставку дитячих робіт – витинанок, вишивок.

Вихованець гуртка "Декоративно-прикладне мистецтво" Шевченко Віталій, учень 4-Б класу Білозерської ЗОШ №1 провів дослідження і написав реферат за темою "Тварини у творчості українського народу. Кінь".

На основі українських традицій та обрядів у закладах області проводились свята та конкурси: "Свято врожаю", "День зустрічі птахів" (ХОЦЕНТУМ); "Щедрість рідної землі", "Квіти Великодня", "Різдвяні зустрічі" (Генічеська райСЮН); "Свято зустрічі весни" (Новокаховська міськСЮН); "Мати, матінко, матуся" (Білозерська райСЮН).

Три роки діє на ХОЦЕНТУМ "музей хліба". Тут проводяться екскурсії для школярів міста, вчителів біології, керівників еколого-натуралістичних гуртків – слухачів  курсів Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, де знайомляться з історією хліба, "правилами поводження з хлібом", роботою Херсонського селекційного центру, причинами і наслідками голодомору на Україні, роботою місцевого хлібокомбінату, народними традиціями.

У 2007 році музей поповнено різдвяним дідухом, підбіркою матеріалів "Хліб у народних звичаях та обрядах".

У гуртках ХОЦЕНТУМ пройшли тематичні заняття "Голодомор 1932-33 рр.. – трагедія українського народу".

Куточки бережного ставлення до хліба оформлено на Новотроїцькій, Білозерській, Нижньосірогозькій райСЮН.

Однією з провідних задач навчання і виховання юннатів є формування навичок здорового способу життя.

З цією метою з вихованцями ХОЦЕНТУМ систематизовано проводяться бесіди з безпеки життєдіяльності, вивчаються правила поведінки на вулиці та громадських місцях. Напередодні літніх канікул актуальними були бесіди: "Обережно - тарантули., "Отруйні рослини нашої місцевості", "Правила поводження на водоймах". "Перша медична допомога при нещасних випадках", "Сірники – не іграшка".

В ХОЦЕНТУМ у 2007 році працювало 4 гуртки "Юні медики", "Знавці лікарських рослин". Гурток "Фітотерапія" (керівник Пирожок Т.А.) ставив за мету звернути увагу дітей, що у природі є ліки від будь-якої хвороби, завдання людини – використати їх для власного здоров’я. Вихованцями гуртка проведено свято "Здоров’ю дитини – зелене світло", захід до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом.

П’ятий рік працює секція Херсонського відділення хіміко-біологічного відділу МАН України "Валеологія і фізична культура". Юними науковцями проведено дослідження відповідно до тем науково-дослідницьких робіт: "Аналіз біологічних параметрів готовності дітей до школи", "Туберкульоз органів дихання", "Комплексний контроль фізичної підготовленості дівчат-футболісток" тощо.

Формуванню екологічних навичок  у вихованців Новокаховської міськСЮН сприяють інтерактивні форми роботи, зокрема – тренінги: "Здоров’я – цінність нашого життя", вправи "Як розпорядитися своїм життям", "10 заповідей здоров’я", розминка "Масаж", "Скажемо курінню – "ні" тощо.

Педагогами станції велика увага приділяється запобіганню  перевантажень дитини під час занять гуртка. З цією метою застосовуються "хвилинки здоров’я", розвантажувальні вправи на розслаблення (керівник гуртків "Екологічний театр" Юристовська Т.А.).

Під час роботи  літнього табору "Паросток" традиційно проводиться День здоров’я. У 2007 році працювало дитяче міністерство здоров’я і екології, члени якого вели пропагандистську  роботу, випускали бюлетені: "Чисті руки", "Увага – каракурт", "Лікарські рослини".

З метою пропагування здорового способу життя та попередження шкідливих звичок серед підлітків на Білозерській райСЮН проводились заходи відповідно до затверджених відділом освіти районних заходів по  профілактиці  алкоголізму, наркоманії, тютюнокуріння, ВІЛ/СНІДу. У гуртках станції протягом року проходили бесіди під рубрикою "Здоров’я дитини – здоров’я України", написання тематичних диктантів, анкетування та тестування, рольова гра "Мій організм і нікотин", бліцопитування "Що таке залежність", конкурс малювання "Діти і шкідливі звички", конкурс стінгазети "Ми – здорова нація".

У рамках Всеукраїнських заходів по профілактиці пташиного грипу проведена просвітницька роботи серед населення смт Білозерка. Юннати оформили стенд "Пташиний грип. Корисні поради".  Проведено анкетування "Що я знаю про пташиний гри, конкурс застережливих знаків "Увага! Пташиний грип", написання диктантів, експрес-повідомленнь для гуртківців молодшої ланки.

У 2007 році  відкрито гурток "Основи валеології" (на Генічеській райСЮН), клуб "Моє здоров’я" (Скадовському ЦДЮТ).

Цікаві масові заходи організовано на Білозерській райСЮН "Наші помічники – лікарські рослини" та "Здоров’я – скарб людини".

Куточок здоров’я "Наркомпост" працює на Новотроїцькій райСЮН.

Влітку 2007 року юннати Херсонщини традиційно  взяли участь у роботі Всеукраїнської літньої школи передового досвіду на базі Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді. Путівками до табору нагороджено 15 переможців та призерів Всеукраїнських акцій, конкурсів та проектів: "Ліси для нащадків", "Галерея кімнатних рослин", "Птах року", "Вчимося заповідувати", "Мій рідний край, моя земля".

У період літніх канікул 2007 року організованою формою відпочинку еколого-натуралістичного напрямку було охоплено 1290 учнів області.

Генічеська, Білозерська, Нижньосірогозька, Новотроїцька, Голопристанська районні станції юннатів; Каховка та Новокаховська міські станції юних натуралістів, обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді організували відпочинок дітей різних вікових категорій, дітей-сиріт, малозабезпечених, обдарованих дітей з групи ризику.

На Новокаховській міськСЮН у 2007 році працював літній оздоровчий табір "Паросток". Оздоровлено 20 обдарованих вихованців.

Проведено конкурс на складання денного раціону харчування із рослинних продуктів. Цікаво пройшов День Робінзонів: діти познайомились з лікарськими рослинами Дніпровської Заплави, запам’ятали правила поведінки в природі.

У таборі "Юннат" Каховської міськСЮН оздоровлено  100 вихованців всіх вікових категорій. Організовано експедиції до "Соснового бору", Корсунського заказника.

30 дітей задіяні в оздоровчих заходах табору "Паросток" Білозерської райСЮН: проведені Дні цікавих вікторин, малюнків, поробок. спортивних змагань.

На базі Новотроїцької райСЮН працював оздоровчий табір для 25 обдарованих учнів району. За цей період відбулася експедиція до Криму. Завдяки співпраці із кримською станцією юних натуралістів юні дослідники мали змогу проводити обстеження "Золоті тропи - Чатирдаг". Протягом зміни діти працювали за освітньою програмою "Лелека". 12 чоловік із малозабезпечених сімей відвідали біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна.

У літній період 30 гуртківців Нижньосірогозького району залучені до екологічного моніторингу по вивченню видового складу флори і фауни берегової зони місцевої балки, яка отримала статус заповідної. Набуті знання застосовуються при виготовленні відповідної картотеки, карти екологічного стану району.

Влітку 2007 року Генічеською райСЮН організовано спортивно-масові, природоохоронні, оздоровчі заходи, творчі конкурси, краєзнавчі екскурсії, туристичні походи. Оздоровлено 63 чоловіки. Діти відвідали заповідник "Кам’яна могила" (м.Мелітополь), біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, подорожували екскурсійними маршрутами Судак – Новий Світ – Севастополь, вивчали природу узбережжя Азовського моря.

Для вихованців ХОЦЕНТУМ влітку 2007 року організовано змістовне дозвілля, завдяки реалізації проекту "Екологічна освіта дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор’я".

47 учнів мали змогу провести  комплексне фауністичне і флористичне дослідження Причорноморського степу на базі біосферного заповідника "Асканія-Нова", обстеження дельтової частини Нижньодніпровських плавнів та Олешківських пісків на базі туристичного комплексу "Чайка" м. Гола Пристань та експедицію "Вивчення прибережної смуги Чорного моря" на базі Чорноморського біосферного заповідника, наукові ентомологічні експедиції до берегів р. Дніпра та в Антонівський ліс.

Для 460 дітей із шкільних оздоровчих таборів співпрацівниками Центру організовано екскурсії на навчально-дослідній земельній ділянці, в "музеї хліба"; перегляд відеофільмів та мультфільмів відеотеки "Екологія ХХІ століття", лекції, цікаві заняття. вікторини.

В цілому, по області, влітку 2007 року:

- залучено до еколого-натуралістичної роботи 1290 чоловік;

- оздоровлено у еколого-натуралістичних таборах 202 чоловіки;

- з них дітей-сиріт (напівсиріт) – 32 чоловіка;

- інвалідів (на диспансерному обліку) – 6 чоловік;

- обдарованих дітей – 114 чоловік;

- проведено наукових експедицій – 23.

З метою реалізації основних напрямків позашкільної освіти та виховання з урахуванням сучасних вимог, ХОЦЕНТУМ визначає завдання колективу на 2008 рік:

- реалізацію проектної форми роботи у навчально-виховному процесі Центру;

- створення позашкільного іміджу і пропаганди еколого-натуралістичної діяльності Центру.

 

V. АНАЛІЗ РОБОТИ ПРОФІЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ З БІОЛОГІЇ

 

Усього в Херсонській області налічується 156 гуртків біологічного та сільськогосподарського напрямків, до яких залучено 2584 дитини.

В області налічується 333 пришкільні навчально-дослідні земельні ділянки, загальною площею 206,1 га.

В ХОЦЕНТУМ у 2007 році працювало 11 гуртків біологічного профілю (157 дітей), 8 – сільськогосподарського (117 дітей).

У 2006-2007 навчальному році З метою поглиблення знань з біологічних дисциплін, формування наукового світогляду, гуртківцями ХОЦЕНТУМ проводилась дослідницька робота на навчально-дослідній земельній ділянці, живому куточку (заплановано і проведено 9 дослідів). Результати досліджень оформлені у щоденниках дослідницької роботи.

Велись спостереження за личинками прямокрилих, які були зібрані в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, вихованцем позашкільного курсу "Менеджер природи" Богомяковим Іваном (керівник Залізняк Л.В.).

Юні квітникарі (керівник Бедніна Н.Т.) працювали над вирощуванням гібридних форм квіткових рослин.

Змістовну практичну роботу по визначенню кількісного складу природних ресурсів Антонівського лісу проведено членами гуртка "Основи екологічних знань" (керівник Коваленко І.В.).

Високих результатів у дослідницькій діяльності досягла вихованка Центру, учениця 11-го класу ліцею обласної Ради Данелюк Катерина (науковий консультант, методист Залізняк Л.В.). Її робота "Аранеофауна міста Херсона та його околиць" зайняла І місце у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів  наукового товариства учнів "Юннат"; ІІ місце – в обласному етапі Малої академії наук України; посіла ІІІ місце у підсумковій конференції Регіонального  природоохоронного конкурсу "Ковиловий степ" у м.Донецьку; ІІ місце – у конкурсі "Зоологи-тваринники" у рамках тижня Всеукраїнських та Міжнародних науково-освітніх проектів "України-Європа-Світ-2007", відзначена подячним дипломом за участь у Міжнародному дитячому екологічному конгресі "Живи, Земле!"

У 2007 році на базі Нижньосірогозької райСЮН діяло наукове товариство старшокласників (14 учнів). Найбільш цікаві роботи учнів були представлені на конкурс "Юний селекціонер". Продовжується науково-дослідницька робота за темами: "Туберкульоз органів дихання", "Вплив навколишнього середовища на рослинні об’єкти екологічної стежки", "Способи виведення радіонуклідів з організму" тощо.

З вересня 2007 року на базі станції розпочали свою роботу гуртки вищого рівня "Генетики-селекціонери" та "Юні акваріумісти".

З метою пропаганди біологічних знань серед школярів Новокаховської міськСЮН у вересні 2007 року проведена декада біології, у рамках якої пройшли такі заходи для учнів та  вчителів біології: екскурсія "Визначення видового складу рослин міського парку" (методист Краснобородько С.Є.); семінар вчителів біології "Моніторинг екологічних проблем та їх вирішення" (вчитель біології ЗОШ №1 м. Нова Каховка Карленко О.А., педагоги СЮН); позакласний захід "Квіткове поле" (вчитель біології Маслівської ЗОШ, керівник гуртка "Юні друзі природи" Мосьпан Л.В.).

Вихованці гуртка "Юний натураліст" (керівник Надточій Т.В.) Новокаховської міськСЮН провели ряд дослідів і досліджень над остроговими жабами. Підібраний корм для відгодівлі пуголовків та молодих жаб одразу після метаморфозу.

Відмічена затримка у перетворенні пуголовків на дорослі особини через брак вітаміну Д, проведені  вдалі досліди з медичного використання шкіряного секрету острогових жаб для лікування  опіків, запалень, набряків.

Одним з пріоритетних напрямків роботи гуртків біологічного та сільськогосподарського  профілів Білозерської райСЮН є організація дослідницької роботи у теплиці, навчально-дослідній земельній ділянці, куточку живої природи.

Перше ознайомлення дітей з елементами досліджень явищ природи відбувається що в дитячому садку у віці 5-6 років. Діти знайомляться зі змінами в природі в різні пори року, під час екскурсій, привчаються спостерігати за предметами природи. Під час догляду за рослинами  знайомляться  з умовами, які необхідні для росту і розвитку рослин, навчаються змінювати ці умови й спостерігати за результатами змін.

У початкових класах знання дітей з природознавства закріплюються та поглиблюються. Діти на навчально-дослідних земельних ділянках вирощують рослини з поливом і без поливу,  з підживленням та без  нього та інші варіації, в процесі чого розвиваються і закріплюються пізнавальні здібності учнів, навички виконання експериментальної роботи та спостережень.

У класах ІІ ступеню навчання (5-8 кл.) перші вміння учнів – спостерігати та експериментувати розширюються і вдосконалюються  в процесі дослідницької роботи та поглибленого вивчення біології, тому дослідження більш ускладнюється кількістю факторів, тривалістю та іншим.

Починаючи з 8-10 класу, дослідницька робота на станції з колективного, групового виду діяльності стає індивідуальною. Юними дослідниками є учні, які поглиблено цікавляться біологічними науками та сільськогосподарською діяльністю. Тому, в старших класах за своїми змістом і характером дослідницька робота носить, крім навчального, й науковий характер.

З 2007 року юними вихованцями досліджені  такі теми:

- "Визначення схожості насіння дерев нашої місцевості" – гурток "Природа крізь призму англійської мови", старша група дитячого садка №4 (керівник Ридик О.І.);

- "Сортовивчення картоплі" – гурток "Юні рослинники", учні 6-го класу Білозерської ЗОШ №3 (керівник Капкан О.Л.);

- "Вивчення різних сортів гладіолусів і відбір кращих" – гурток "Юні друзі природи" (керівник Капля Н.М.).

У науковому товаристві МАН, секція сільського господарства приведено Єрамовим Володимиром проведено дослід за темою "Визначення строків сівби моркви в умовах Білозерського району".

 

VІ. АНАЛІЗ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ

 

Робота з обдарованою молоддю проводиться у кілька етапів.

Першим етапом є організація навчальної сесії для майбутніх учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У 2007 році вона проводилася 22-23 листопада на базі Херсонського державного університету. Прийняли участь 63 учня з 13 районів та міст Херсон, Каховка та Нова Каховка. У рамках сесії читалися лекції провідних викладачів Херсонського державного університету, Херсонського державного аграрного університету та Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. На всіх секціях обов’язково читалася лекція "Методика планування, організації та оформлення результатів дослідження", проводилася індивідуальна робота з дітьми щодо їх науково-дослідницьких робіт. Учні одержали ґрунтовну консультацію про обрання теми, об’єкта, предмета досліджень, методів роботи, формуванням висновків, оформлення списку літературних джерел, написання контрольних робіт з базових дисциплін.

Додатково на базі ХОЦЕНТУМ працюють 2 учбово-консультаційні пункти з екології та біології.

Другим етапом роботи з обдарованими дітьми є організація дослідництва у наукових товариствах. В області їх налічується 16. Це, в першу чергу, НТУ ХОЦЕНТУМ "Юннат", засідання якого відбулося 18 жовтня 2007 року. Присутніми були 25 учнів. З них 10 представили матеріали по результатам літніх досліджень. Плідно працюють також товариства "Пошук" (Херсонської міської ради), "Джерельце" (Новокаховської міськСЮН). Учні, які входять до їх складу, стають переможцями районних, обласних і всеукраїнських конкурсів.

Щорічно переможці конкурсу науково-дослідницьких робіт у товариствах представляють свої доповіді на ІІ етапі конкурсу МАН. Так, у 2007 році з наукових товариств виступили 37 чоловік, з них перші місця посіли 7 учнів, другі – 7, треті – 8.

Всього у ІІ етапі конкурсу-захисту взяли участь 67 школярів з 17 районів та міст Херсон, Каховка, Нова-Каховка.

У цілому роботи, які подані на конкурс відповідали вимогам науково-дослідницьких робіт. Більше 20 презентацій підготовлені на високому рівні, що підкреслило журі конкурсу.

На секції хімії найбільш цікавою була робота Лютікова Олександра, члени журі та учні прослухали змістовну доповідь і переглянули мультимедійні слайди, присвячені синтезу та дослідженням біологічної активності похідних 1,4-дигідропіридину. На секції сільського господарства перше місце посів Тяпугін Олександр з роботою на тему "Медоносні рослини Каховщини". Переможцем секції ботаніки і зоології став Манойлов Кирило, учень 11 класу Херсонського Академічного ліцею при ХДУ. Учень захищався вже другий рік, в минулому році посів друге місце. Є неодноразовим переможцем обласних та Всеукраїнських олімпіад. Тема його роботи "Бріоіндикаційна оцінка забруднення приземних шарів атмосфери міста Херсона (Україна)". В роботі Кирила розглядається біофлора забруднених зон Херсонської області на прикладі обласного центру. Найкраще у секції валеологія та фізична культура захищалася Грек Ольга, учениця 10 класу Дніпровського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дитячий садок" Білозерської районної ради з роботою на тему "Аналіз біологічних параметрів готовності дітей до школи". Ольга посіла третє місце. На секції лісового господарства найкращою була робота Турлюн Катерини, присвячена еколого-біологічній характеристиці та господарському значенню лісосмуг Херсонщини. Тема має велике практичне значення, оскільки кількість лісосмуг в області значно зменшується. Кращою роботою на секції "Біологія людини та загальна біологія" є дослідження Суворової Анастасії "Властивості нейро-динамічних функцій у людини", присвячена актуальній проблемі професійної спрямованості та індивідуальним психофізичним особливостям сучасних студентів. На секції "Психологія" перемогла Алешкевич Юлія, учениця 11 класу Херсонської ЗОШ І-ІІІ ст. №50 з темою "Дослідження емоційного аспекту відносин між юнаками та дівчатами". Переможцем секції "Медицина" стала учениця 10 класу Херсонського Академічного ліцею Іванушкіна Анна. Не секції екології змістовною була робота Черкашена Сергія, яка посіла перше місце. У досліджені висвітлено лишайники як біоіндикатори інтенсивності ерозійних процесів. Під час презентації учасники захисту побачили видовий склад цих лишайників їх різноманіття.

Переможці ІІ етапу прийняли участь у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту. Лютіков О. та Алешкевич Ю. посіли ІІ місця по секціям хімії та психології. Усі призери області навчаються у провідних вузах: Лютіков Олександр – у Київському національному медичному університеті ім. Богомольця, Алешкевич Юлія, Манойлов Кирило та Черкашен Сергій – у Київському національному університеті ім. Шевченка, Суворова Анастасія – у Мінському державному медичному університеті, Турлюн Катерина – у Херсонському державному університеті.

Наказом МОН України від 11.08.2007 р. №779 призначено стипендії Президента України Алешкевич Юлії, Лютикову Олександру, Мануйлову Кирилу та Ашпіну Миколі.

 

VІІ. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ

 

У Херсонській області склалася ефективна, дієва система екологічної освіти і виховання. Координатором цієї роботи є обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. У районах координують еколого-природничий напрямок п’ять районних юннатівських станцій: Білозерська, Генічеська, Голопристанська, Нижньосірогозька,

Новотроїцька; дві міські: Каховська, Новокаховська і еколого-природничі відділи Будинків дитячої та юнацької творчості та Центрів дитячої творчості. Всього в області працює 500 гуртків еколого-натуралістичного профілю, які охоплюють 8193 учні, 98 екологічних гуртки працює на базах шкіл.

Молодь Херсонщини активно приймала участь у обласних та Всеукраїнських заочних  та очних конкурсах, акціях: "Галерея кімнатних рослин", "Мій рідний край – моя земля", "Вчимося заповідувати", "Птах року 2007- вивільга", "Джміль та бджілка", "Рослини – рятівники від радіації", "Ліси для нащадків", "Юний селекціонер", "Юний дослідник", "В об’єктиві натураліста", "Галерея кімнатних рослин", "Парки – легені міст і сіл", "Парад квітів біля школи", "Біощит", конкурс-огляд на зразкову навчально-виховну стежку тощо.

Робота гуртків еколого-натуралістичного напрямку  області спрямована на практичну природоохоронну та просвітницько-пропагандистську роботу. Яскравим прикладом є робота у гуртках Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості. Вихованці гуртка "Екологічна варта" створили екологічну стежку на території лісового масиву Болгарська балка, яка являється своєрідною лабораторією в природі. Тут юні екологи проводять фенологічні спостереження за природою, птахами, мурахами, вивчають склад флори і фауни екологічної стежки. Вони визначили , вивчили і взяли під охорону більше 30 видів рослин. Склали рукописну Червону книгу рослин екологічної стежки. Екологічна агітбригада "Еко" організовує виступи серед населення селища "Природа просить порятунку", "Бережіть довкілля", випускає екологічні листівки "Не паліть листя",  "Допоможіть зимуючим птахам", проводить лекції, бесіди в гуртках і у навчальних закладах.

Найактивнішими учасниками у природоохоронній роботі серед шкіл Новотроїцького району стали: Новотроїцька №1, Сиваська №1, Сиваська допоміжна школа-інтернат, Отрадівська ЗОШ, Чкалівська гімназія.

На базі Новотроїцької гімназії працює екологічна стежка довжиною 4,5 км і проходить через старий парк селища. Координація спільних дій дирекції школи, селищної Ради дала можливість дітям, у рамках державної акції "Громадянин", створити на території старого парку новий зелений ландшафт із застосування нових технологій паркобудівництва та дизайну.

Спільна робота Новотроїцької райСЮН та дирекції Сиваської допоміжної школи-інтернату дала можливість залучати до практичної еколого-натуралістичної роботи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неадекватною поведінкою.

У школах району організовано регіональний конкурс "Ковила – окраса Таврійського степу".

Гуртківці райСЮН стали учасниками освітньої програми "Лелека" разом із Західноукраїнським орнітологічним товариством та польським об’єднанням "Лелека". Юннатами проводились моніторингові дослідження. Звіти та бланки програми відправлені на конкурс до м. Львова.

Юні дослідники пошукового загону "Еколог" Генічеської гімназії досліджували "перлину" Азовського моря – Арабатську стрілку та сучасний стан Азовського моря. Увесь матеріал збирався пошуковою групою "Еколог" упродовж 5 років у Генічеському та Херсонському краєзнавчих музеях, музеї природознавства м. Києва. Певну інформацію юні науковці отримали шляхом опитування старожилів. Весь цей матеріал використовується на екологічних конференціях, "круглих столах", на уроках географії.

Вихованці гуртка "Фітодизайн" Скадовського центру дитячої та юнацької творчості досліджували унікальний природний комплекс "Острів Джарилгач". У рамках дослідження опрацьовано науково-популярну літературу, матеріали районного архіву та краєзнавчого музею, вивчена флора і фауна островів.

З високою відповідальністю взяли участь учні Нижньосірогозької ЗОШ у трудових акціях та суспільно-корисній роботі "Турбота молоді, тобі Україно!". У рамках акції школярі висадили на території смт Нижні Сірогози  700 дерев, на шкільному подвір’ї – 57 кленів та горіхів, упорядкували територію шкільного подвір’я, оформили квітники загальною площею 26000 кв. м. В цілому, за звітній період, учнями шкіл Нижньосірогозького району очищено 310000 кв. м території: 63 кв. км лісосмуг, перекопано газонів 80000 кв. м, засіяно площ газонів 50000 кв. м, обрізано 35000 дерев, 1,500 кущів, насаджено 1,800 дерев, 1,600 кущів.

Члени гуртка "Юні лісівники-дендрологи" Нижньосірогозької районної станції юних натуралістів працювали над створенням проекту Нижньосірогозького парку, підібрали породи дерев та кущів, оптимальних для степової зони. Гуртківці обстежили рослини п’яти станцій екологічної стежки, виготовили картотеку видового складу рослин-індикаторів чистоти оточуючого середовища.

Юні науковці Червонопартизанської ЗОШ Нижньосірогозького району у своїх роботах досліджували вміст йоду у організмі школярів своєї школи; стан атмосферного повітря за допомогою лишайників та забруднення атмосферного повітря с. Верби автотранспортом.

Координатором природоохоронної роботи в м. Херсоні є еколого-природничий відділ Центру дитячої та юнацької творчості. В рамках конкурсу проведено ряд природоохоронних заходів: міська акція "Чистий двір – чисте місто", акція "Нашу турботу братам нашим меншим". Влітку гуртківцями Центру проведено екологічну експедицію на озеро Біле. В результаті роботи складено каталог – перелік лікарських рослин озера, календар заготівлі лікарських рослин, виготовлено гербарій, колекцію лікарських рослин та флористичний матеріал для ікебан.

До Всесвітнього дня малих річок 6 жовтня 2007року в м Херсоні проведена міська екологічна акція "Чисті береги – чиста річка" за маршрутом: Набережна – річковий порт – р. Кошова – Стебліївський лиман – мікрорайон Корабел. Організаторами і учасниками цієї акції стали юннати Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості та шкіл

 №8, 26, 55 м. Херсона. Всього в акції взяло участь 39 дітей та дорослих. У ході акції діти не тільки дослідили стан берегової смуги річки Кошової, взяли участь у екологічному десанті, а й навчилися спілкуватися з мешканцями міста, донесли свої прагненя до телеглядачів обласного телебачення , залучилися до справи громадянського виховання. Ними видано буклет зі статтями земельного та водного кодексу, як посилять обізнаність громадян з питань законодавства та нададуть змогу оцінити свої вчинки відповідно цих документів. Всього розповсюджено тисяча екземплярів. Під час трудового десанту на березі р. Кошової прибрані стихійні звалища сміття, вивезено майже 25 мішків зі сміттям, проведено відео та фотозйомку екологічного стану берегів р. Кошової. Репортаж про хід та результати акції демонструвався на телеканалі "Скіфія" 9 та 10 жовтня 2007 року.

На високому рівні проводиться обласна акція "Допоможемо зимуючим птахам" у навчальних закладах Голопристанського району. В акції взяло участь 19 гуртків районної станції юних натуралістів та 31 школа району. Під час проведення акції було заготовлено 32  кг насіння декоративних та злакових культур, виготовлено близько 400 годівниць для підгодівлі птахів. Найбільше годівничок (124 шт.) виготовлено юннатами Голопристанської гімназії. Акція сприяла розвитку творчих здібностей школярів. Прочитано 47 лекцій та проведено конкурси художнього слова, малюнків, газет, рефератів, бюлетенів. В школах та райСЮН проводилися зустрічі з науковцями, орнітологами Чорноморського біосферного заповідника, завідуючим еколого-пропагандистським відділом  заповідника Л.І.Бахтіаровою, Почесним президентом УТОП – Т.Б.Ардамацькою. На базі СЮН проведено підсумкову районну наукову конференцію "Допоможемо зимуючим птахам", на якій школярі району та гуртківці звітували про участь у даній акції.

У рамках  Всеукраїнського конкурсу "Мій рідний край, моя земля" за напрямком "Природоохоронна робота і екологія", у Голопристанському районі взяло участь 31 навчальний заклад, охоплено понад 7000 учнів. Протягом року юними друзями природи посаджено близько 850 дерев, 530 кущів, зібрано 350 кг лікарської сировини, очищено 35 км лісосмуг, виготовлено 250 нових і відновлено 300 старих шпаківень, виготовлено 505 годівниць, зібрано 40 кг кормів для підгодівля птахів.

Найкраще представлена ця робота Голопристанською гімназією, де працює екологічний загін "Зелений гомін". Щорічно учні гімназії проводять природоохоронний захід "Подаруймо річці Чайці радість!". У цьому році на берегах річки посаджено 50 дерев, очищено 1,5 га берегової смуги, прибрано зону відпочинку бази "Чайка".

На території Таврійської ЗОШ І-ІІІ ст. Голопристанського району у 1975 році закладено дендропарк із цінними породами дерев та чагарників. За 30 років склад дерев змінився, але основні рослини збереглися і поповнюються новими видами. На базі школи, силами дітей та дорослих, створена екологічна стежка. Маршрут стежки довжиною 2 км проходить через дендропарк школи, Меморіал Слави, акаційовий гай, молодий сосновий ліс, яр, березовий гай і закінчується лісовим джерелом. Кожна зупинка стежки має свою історію, група екскурсоводів школи висвітлює її під час проведення екскурсії. Територія стежки підтримується у належному стані силами дітей, впорядковується та очищується щорічно джерело. Разом із співробітниками лісового господарства проводиться дослідницька робота по визначенню оптимальних строків і способів поширення насіння лісових культур; вивчення походження складу, віку і розповсюдження різних дерев та кущів, грибів та лікарських рослин; впливу кліматичних умов і ріст та розвиток лісових дерев та кущів.

 У Білозерському районі за напрямками конкурсу охоплено 3845 учнів (14 шкіл). Кращими визнано творчі роботи Чорнобаївської, Музиківської, Петрівської, Микільської, Томинобалківської, Токарівської, Широкобалківської, Інгулецької шкіл. У Томинобалківській ЗОШ І-ІІІ ст. велика робота проведена в рамках Місячника екології. Школярі обстежили берегову зону лиману, упорядкували місця стихійних сміттєзвалищ. Змістовні фоторепортажі по результатах проведення роботи представили Інгулецька, Петрівська, Музиківська загальноосвітні школи. Учні Дар’ївської ЗОШ І-ІІІ ст. склали екологічний паспорт свого села та провели конкурс дитячої творчості "Чому сумує річка?". У рамках операції "Джерело" учні Новотягинської, Інгулецької, Дар’ївської, Томинобалківської шкіл впорядкували 9 джерел та розчистили 4 км берегової зони річки Інгулець та ставків.

У закладах освіти м. Каховка робота направлена на активізацію участі учнівської молоді у природоохоронно-просвітницькій роботі. Учні працюють над науково-дослідницькими проектами, які захищають на науково-практичних конференціях, засіданнях секцій Малої академії наук України.

На базі Каховської міськСЮН працює 34 гуртки, які охоплюють понад 685 учнів шкіл міста та дошкільних закладів. Юннати, під керівництвом досвідчених педагогів, виконують літні завдання: ведуть фенологічні спостереження, моніторингові дослідження за флорою і фауною рідного краю, піднімають місцеві екологічні проблеми у засобах масової інформації (місцевому радіо та газеті "Каховська зоря").

Юннати, організували акцію "Насіннячко", зібрали для Каховського лісництва 126 кг плодів каштану, 23 кг плодів дубу, 12 кг білої акації. У рамках обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам" виготовили 73 шпаківні. Для Будинку людей похилого віку учнями зібрано 17 кг лікарської сировини. На території СЮН створена шкілка, де закладені досліди по вирощуванню деревних культур та рідкісних рослин області. Окрім практичної природоохоронної роботи, школярі працюють і в еколого-просвітницькому напрямку. Проводяться театралізовані свята, присвячені природі кожної пори року та заходи екологічної тематики (Дня Землі, Дня Довкілля). Проведено комплексну екологічну експедицію "Екологія рідного міста".

Методичним та координаційним центром з екологічної та позашкільної освіти у місті Нова Каховка є міська станція юних натуралістів. На базі станції працює 36 гуртків за 12 профілями. Навчальною базою для гуртків є навчально-дослідницька ділянка та екологічна стежка. У тісній співпраці зі школами міста проводяться такі заходи: "Тиждень відкритих дверей станції юних натуралістів", екологічні конференції, акції: "Живи, ялинко!", "День птахів", "Чисті джерела". Колектив станції співпрацює з природоохоронними та громадськими організаціями: товариством охорони природи, інститутом ботаніки НАН України, екологічною міською інспекцією від "Партії зелених" та місцевими засобами інформації.

З метою активізації роботи по вивченню рослинності, охороні рідкісних і зникаючих рослин, залучення учнівської молоді до науково-дослідницької роботи юннати Херсонщини взяли участь у Всеукраїнській молодіжній акції "Флора України: компас у зеленому світі". У рамках акції члени екологічного гуртка Софіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Каховського району ознайомились з унікальністю степових схилів Софіївської балки – невеликим клаптиком степу, який зберігся завдяки своєму незручному для землеробства положенню. Юннатами знайдена серед буйного різнотрав’я цінну лікарську рослину – астрагал шерстисто-квітковий, яка занесена до Червоного списку МСОП та тюльпан Шренка – представника Червоної книги України. Вихованці гуртка "Екологічна варта" Центру дітей та юнацтва при Шотівській ЗОШ І-ІІІ ст. Іванівського району виявили рідкісні рослини свого регіону, вивчили їх та описали. Учень 11-го класу спеціалізованої школи №52 м. Херсона Калігорський Валерій вивчав питання зміни рослинних угрупувань, які відбуваються на Херсонщині під сильним антропогенним впливом, таким як: розорювання степів, водна та річкова ерозія земель, підтоплення ґрунтів, забруднення вод  тощо. Заслуговує на увагу робота учня 9-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. №13 м. Херсона Сидоренка Даниїла "Лишайники – біодеструктори Херсонської фортеці". Мета його досліджень – вирішення питання безпечних для людини технологій знешкодження біодеструкторів Херсонської фортеці.

Під час проведення акції школярами використані різноманітні методи і форми дослідження флори своєї місцевості: наукові експедиції, екскурсії до місць існування рослин, гербаризація, вивчення різноманітної інформації про рослини, їх поширення, використання інтродукцію корисних дикоростучих лікарських рослин, розроблені технології вирощування лікарських рослин, які впроваджувалися на навчально-дослідних земельних ділянках.

 На високому рівні поставлена ця робота в Іванівському районі. На території пришкільних парків, у лісосмугах учнями району посаджено 4987 молодих саджанців. Найбільшу кількість дерев посадили школярі Іванівської гімназії, Новосеменівськї, Новодмитрівської, Першотравневої загальноосвітніх шкіл. Учнівський та педагогічний колективи Воскресенської ЗОШ, за сприяння голови сільської ради та голови СП, висадили дві нові лісосмуги, це – 3,500 акацій, горіхів, кленів. З метою розвитку екологічної свідомості школярів класними керівниками проведено цілий ряд масових заходів: брейн-рингів, години спілкування за темами: "Бережіть ліс", "Лісовий фонд нашої держави", "Лісові рослини", районний конкурс фоторобіт "Ліс – велич і краса".

Навесні вихованці обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді взяли участь у Всеукраїнській акції "Майбутнє лісу в твоїх руках", яка проходила 21 квітня і приурочена до Дня Землі. У День довкілля 30 вихованців Центру провели трудову акцію по очищенню лісу від сміття, очищено 0,5 га Антонівського лісу. Було прибрано галявину для відпочинку, околиці дороги, берегову зону річки Дніпра. Серед сміття зібрано гору поліетиленових пляшок, пакетів, штучного посуду, які не розкладаються сотні років, а після цього, біля лісництва, проведено посадку 20 молодих саджанців сосни. На гурткових заняттях юні дослідники вивчили історію насадження лісів на Херсонщині. Провели дослід по вивченню кількісного видового складу природних ресурсів місцевого лісу.

По результатам Всеукраїнських конкурсів та акцій 15 учнів області стали учасниками Всеукраїнського оздоровчого табору "Юннат".

Колектив Центру багато років веде спільну діяльність з Міжнародним товариством охорони птахів. Вже стало традицією в жовтні, в рамках Міжнародних днів обліку птахів, гуртківці Обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, беруть участь у обліку птахів на території Біосферного заповіднику Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. Юннатам, випала честь вже третій рік поспіль. побувати на зміїній гірці, і спостерігати в біноклі за перельотом сірого журавля  Після спостережень гуртківці відвідали штучні водойми заповідника, які заселені пернатим царством.

У 2006-2007 навчальному році обласний Центр еколого-натуралістичної творчості реалізував проект : " SEPS 20-06 Екологічна освіта дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор'я".

Загальна мета проекту: Формування екологічно виваженого ставлення до оточуючого середовища і навичок раціонального природокористування у дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор'я.

Конкретні цілі проекту:

- Забезпечити доступ до екологічної інформації шляхом створення інформаційного центру "Юннат".

- Розробити і впровадити програму позашкільного курсу "Менеджер природи" для дітей та молоді, яка включатиме теоретичний і практичний блок.

- Формування екологічної культури у молодших школярів шляхом екологічного театру.

Основна організація: Херсонський обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (ХОЦЕНТУМ)

Партнерські організації: Чорноморський біосферний заповідник, Інститут природознавства Херсонського державного університету, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Херсонське міське громадське об'єднання "Інформаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу та інновацій (ІЦ ПМСБІ).

Період впровадження проекту: 01.09.2006 – 02.08.2007

Заходи в рамках проекту:

У рамках проекту було виконано такі заходи:

1. Створено еколого-натуралістичний інформаційний центр (ЕНІЦ), який є базою для надання усім бажаючим інформаційних та консультативних послуг з питань загальної екології, еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності на Херсонщині. Налагоджено контакти з екологічними організаціями України та за її межами.

Розроблено Положення про еколого-натуралістичний інформаційний центр та затверджено його графік роботи, видано 5 методичних збірників у кількості 200 примірників.

2. Розроблено програму і впроваджено в навчальний план ХОЦЕНТУМ позашкільний курс "Менеджер природи", підготовлено навчальні посібники з курсу лекцій та польового практикуму, науково-популярні фільми "Незабутня Асканія", "Конференція "Юннат-2007", "Заняття "Менеджер природи", "Чумацькими шляхами" та фото-галерею з цієї теми.

Для 50 учнів вичитано 40 лекційних годин, 10 годин екологічних екскурсій. Вони були залучені до польового практикуму, під час якого проведено 8 наукових експедицій:

08.10.06

участь юннатів у Міжнародних днях спостереження за птахами EuroBirdwatch на базі Біосферного заповідника "Асканія-Нова". Маршрут: Херсон – Асканія-Нова – Херсон. Учасниками заходу стали 50 учнів. Науковий супровід забезпечили вчені Біосферного заповідника "Асканія-Нова". Учні мали змогу зібрати цікавий матеріал для написання науково-дослідницьких робіт з орнітології, прийняли участь в осінніх обліках птахів. Зібрані юннатами дані увійшли до звітних матеріалів по моніторингу, які щорічно готуються вченими заповідника. За результатами експедиції 9 жовтня 2006 р. показали сюжет по місцевому телебаченню в новинах, а 16 листопада 2006 р. було продемонстровано відеофільм "Незабутня Асканія".

27-28.03.07

"Облік наземних хребетних у Чорноморському біосферному заповіднику (ЧБЗ)". Маршрут: Херсон – Гола Пристань – Івано-Рибальчанська ділянка ЧБЗ – Солоноозерна ділянка ЧБЗ – Гола Пристань - Херсон. Учасниками заходу були юннати Діанова Марина та Колягіна Наталя. Науковий супровід забезпечили вчені Чорноморського заповідника: по ботаніці – к.б.н. О.Ю. Уманець, по зоології – к.б.н., доц. З.В. Селюніна.

За результатами експедиції дівчатка підготували 2 науково-дослідницькі роботи, які презентувалися на обласних етапах Всеукраїнських конкурсів "Юний дослідник" (перші місця) та "Біощит" (друге місце). Теми робіт: "Облік наземних хребетних тварин ЧБЗ" (Колягіна Н.) та "Облік ранньоквітучих рослин і ранньовесняних безхребетних тварин ЧБЗ"
(Діанова М.).

В ході експедиції були зібрані дані про видовий склад первоцвітів, хребетних і безхребетних тварин на 2 ділянках заповідника (Солоноозерна та
Івано-Рибальчанська). Це території, які репрезентують унікальний природний комплекс Херсонщини – азональний лісостеп. Тут діти побачили Червонокнижні види області - проліску дволисту, зірочки жовті, сон-траву. З хребетних діти відмітили і порахували пориї сліпака піщаного, який є ендеміком нашого краю, колонії полівок, сліди вовка, лисиці, косулі та багато інших цікавинок. Зібрані дані були використані вченими ЧБЗ для складання "Літопису природи" – книги моніторингового обліку заповідника.

14.04.07

"Облік наземних хребетних  у Микільському заказнику змій". Маршрут експедиції: Херсон – с. Микільське – Херсон. Учасниками заходу були 4 юннати. Науковий супровід забезпечили вчені Чорноморського біосферного заповідника: О.Ю. Уманець та  З.В. Селюніна.

У результаті експедиції було обстежено Микільський заказник змій, який є ділянкою цілинного степу площею 3 га, що знаходиться на правому березі р. Дніпро. Для встановлення видового складу змій застосовували маршрутний метод. Всього було відмічено більше  25 особин змій. Найчисельнішими були види вуж звичайний та вуж водяний. Було відмічено полоза жовточеревого, занесеного до Червоної книги України, та полоза чотирисмугастого. Серед птахів на водяній поверхні переважали лисуха звичайна (до 50 особин), 2 парнікози, 5 крижнів, 2 чаплі (біла велика та біла мала). Зустрічалися також лунь польовий, крук, горобець польовий та хатній, граки, синиця велика тощо. Серед ссавців було відмічено зайця-русака та численні нори гризунів.

Учасниця заходу Коляда І. зробила доповідь на конференції "Юний натураліст - 2007" (Херсон, 15-16 травня 2007 р.). Довженко А. так зацікавився герпетологією, що зараз активно вивчає змій та земноводних, організував домашній тераріум, продовжує дослідницьку роботу.

Центром підготовлено буклет з характеристикою екологічної  стежки в Микільському заказнику змій.

21.04.07

"Відродження лісових ресурсів Антонівського лісництва". Маршрут: Херсон – Антонівський ліс – Херсон. Учасниками експедиції були 20 чоловік.

Під час експедиції учні провели моніторинговий облік рослин і тварин. Ці дані щорічно аналізуються, на їх основі готуються дитячі дослідницькі роботи. У цьому році за маршрутом експедиції господарниками проводилася газова мережа, тому було понівечено багато дерев, кущів, степових ділянок. Протягом наступного року учні зможуть простежити за відновленням цієї території, використовуючи власні спостереження 2007 року.

04-07.06.07

"Комплексне фауністичне і флористичне дослідження Причорноморського степу". Маршрут: Херсон - с. Червоний чабан (Північно-Кримський канал) – с. Олександрівка (залишок приморського степу) - с. Хорли (рекреаційна зона) - с. Даровка (Каланчацький лиман) - с. Тарасівка (скиди зрошувальної системи, рисові чеки) - с. Озерне (Каржинські острови, затока) – м. Скадовськ (рекреаційна зона) - с. Новоросійське (лісові насадження на березі затоки) - с. Лазурне (рекреаційна зона) - оз. Устричне (приморське озеро).

Учасниками її були 3 учня. Науковий супровід забезпечили вчені Чорноморського заповідника: О.Ю. Уманець та З.В. Селюніна.

У результаті заходу було зібрано матеріал для розробки екологічної стежки "Приморськими степами". Вона репрезентує розорані ділянки Херсонщини, неправильне використання сільськогосподарських угідь (закинуті виноградники, сади, поля), показує зрошувальні канали, рисові чеки, прибережну смугу, очисні споруди та мізерні залишки цілинних степів. Стежка тривалістю 3-7 днів, має велике освітнє та виховне значення.

18-23.06.07

"Комплексне фауністичне і флористичне дослідження Причорноморського степу на базі Біосферного заповідника Асканія-Нова".

Маршрут: Херсон – смт. Асканія-Нова – Херсон. Учасниками заходу стали 20 учнів. Науковий супровід забезпечили вчені Біосферного заповідника "Асканія-Нова". Вони провели для дітей унікальний практикум, який знайомить учасників з принципами роботи зоопарку, ботанічного саду, квітника, арборетуму, організацією заповідної справи – охороною Асканійського степу. Діти відвідали антилопник, єдине місце в світі, де роздоюють антилопу Канна, побували на пташиному дворі, в інкубаторі. Усіх вразила автобусна екскурсія до Чапельського поду, де у напіввільних умовах утримуються копитні, мешкають у теплу пору року птахи.

Щодня учням читалося 2 години лекцій та 2 години практичних робіт. Було організоване цікаве дозвілля – конкурси, вікторини, ігри, конкурс екологічних проектів "Антилопа Канна".

Результатом експедиції стала збірка дитячих конспектів.

02-05.07.07

"Обстеження дельтової частини Нижньодніпровських плавнів та Олешківських пісків". Маршрут: м. Херсон – м. Гола Пристань - о. Білогрудий – м. Гола Пристань – урочище "Буркути" – м. Гола Пристань – м. Херсон. Учасниками експедиції було 20 чоловік.

Під час експедиції діти жили на туристичній базі "Чайка", де вивчали основи зеленого туризму, етнічну справу (організацію етнічного музею), а також активно відпочивали. Програма експедиції передбачала вивчення природного комплексу Нижньодніпровських плавнів. Науковий супровід забезпечували вчені Чорноморського заповідника О.Ю. Уманець та З.В. Селюніна. Практикум по фауні плавнів проводила к.б.н., доц. інституту природознавства Херсонського державного університету Л.Ю. Русіна.

У результаті експедиції учні дослідили видовий склад безхребетних острівної фауни, прибережної смуги, водної товщі, ознайомилися з урочищем "Буркути" (колишнім філіалом заповідника "Асканія-Нова"), отримали корисний досвід зеленого туризму.

Про експедицію було знято відеофільм "Чумацькими шляхами", який транслювався на місцевому телебаченні 06 липня 2007 р.

Центром було створено 2 буклети екологічних стежок: "Нижньодніпровські плавні" та "Урочище "Буркути".

12.07.07

"Вивчення прибережної смуги Чорного моря". Маршрут: Херсон – Новочерноморськ – Залізний порт – Херсон. Учасниками експедиції стали 15 чоловік. Науковий супровід забезпечили вчені ЧБЗ.

Результатом експедиції був збір матеріалів для дитячого музею природи. Діти вивчали фауну та рослинність в умовах надзвичайно посушливого літа, побачили післягніздові скупчення птахів на узбережжі, простежили за поведінкою дельфінів.

Конкретні результати проекту:

У процесі реалізації проекту було:

1. Створено еколого-натуралістичний інформаційний центр (ЕНІЦ) на базі ХОЦЕНТУМ, який включає в себе комп’ютерний міні-клас з доступом до Інтернету (7 комп’ютерів, локальна мережа, копір, 2 принтери), бібліотеку та відеотеку по екології (130 фільмів), сайт www.junnat.kherson.ua, електрону поштову скриньку info@junnat.kherson.ua.

Інформаційним центром видано методичні матеріали:

- Коваленко І.В. Екологічний вісник. – Херсон, ХОЦЕНТУМ, 2007. – 34 с. – 40 шт.;

- Ухова О.П. До таємниць природи. – Херсон, ХОЦЕНТУМ, 2007. – 34 с. – 40 шт.;

- Коротка Т.О. Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради. – Херсон: ХОЦЕНТУМ, 2007. – 22 с. – 40 шт.;

- Скороход О.В. Інтерактивні форми навчання. – Херсон: ХОЦЕНТУМ, 2007. – 34 с. – 40 шт.;

- Залізняк Л.В. Фандрейзингова діяльність позашкільних закладів на прикладі Херсонського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. – Херсон: ХОЦЕНТУМ, 2007. – 18 с. – 40 шт.;

2. З грудня 2006 по червень 2007 послугами інформаційного центру скористалось біля 350 дітей, а також педагогічні працівники Херсонської області.

3. Розроблено та надруковано:

3.1. Буклети "Екологічна освіта дітей та юнацтва для сталого розвитку степового Причорномор’я" (100 примірників).

3.2. Програма позашкільного курсу "Менеджер природи" (100 примірників).

3.3. Методичні рекомендації позашкільного курсу "Менеджер природи" (300 примірників).

3.4. Збірник праць за результатами дитячої обласної екологічної конференції "Юний натураліст-2007" (100 примірників).

3.5. Навчальну програму гуртка "Екологічний театр" у кількості 20 штук.

3.6. Збірник сценаріїв екологічного театру (100 примірників).

3.7. Буклети екологічних стежок:

- "Микільський заказник змій";

- "Причорноморськими степами";

- "Урочище "Буркути";

- "Нижньодніпровські плавні".

4. Започали дитячий музей природи (10 діорам).

5. Учні написали 2 науково-дослідницькі роботи учнів, які стали переможцями в обласному етапі конкурсу "Юний дослідник".

6. За результатами наукових експедицій 5 учнів, які прослухали курс "Менеджер природи", працюють над підготовкою учнівських науково-дослідницьких робіт на Всеукраїнський конкурс учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

7. Штейнер Марія та Данелюк Катерина, вихованки ХОЦЕНТУМ, виступили з доповідями по проекту на засіданні дитячого екологічного парламенту (м. Київ, 19-23.04.07) на Міжнародному дитячому екологічному конгресі "Живи, Земле!" (м. Київ, 24-26.04.07).

8. Проведено 9 вистав екологічного театру.

Найбільш цінним досягненням є досвід в організації освітнього менеджменту. Під час проведення екологічних польових практикумів педагоги Центру мали змогу опанувати новітні інноваційні педагогічні технології в галузі екологічної освіти і виховання під керівництвом провідних вчених Херсонщини. Проект дав можливість відкрити для колективу Центру широку перспективу співпраці з Чорноморським біосферним заповідником, що було для нас новим, продовжити розширення  партнерських зв’язків з біосферним заповідником "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна. Наша взаємодія з Херсонським державним університетом в галузі підготовки обдарованої молоді з природничих дисциплін набули більш широкого спектру: окрім Херсонського відділення Малої академії наук України, базою якого є наш заклад, залучено до роботи програми "Менеджер природи" кращих викладачів інституту природознавства Херсонського державного університету.

Перспективні результати проекту:

Створення ЕНІЦ має велике значення, адже він продовжуватиме свою роботу і в подальшому як один з підрозділів ХОЦЕНТУМ.

Усі учасники проекту (як вчителі, так і учні) отримали безцінний досвід вивчення та вирішення екологічних проблем Херсонщини, який будуть використовувати у майбутньому. Створені матеріали та матеріальна база будуть використані в навчальних цілях та для дослідження степових екосистем з метою формування екологічно виваженого ставлення до оточуючого середовища та навичок раціонального природокористування у дітей. Напрямок "Екологічний театр" планується активно впроваджувати й розвивати. Так, співпраця з Будинком художньої творчості м. Херсона в організації екологічної конференції спонукала нас спільно з цією організацією у 2008 році запланувати проведення обласного конкурсу екологічних дитячих театрів Херсонщини.

У позашкільній освіті не вистачає сучасних методичних матеріалів екологічного профілю. Тому розробка і впровадження позашкільного курсу "Менеджер природи" є дуже актуальним. Усі створені матеріали будуть поширені між позашкільними закладами України.

Хід реалізації проекту показав, що найбільш дієвим чинником екологічної освіти дітей є безпосереднє спілкування з природою під час польових експедицій під керівництвом наукових співробітників. Плануємо продовжити польовий експедиційний практикум та започаткувати регіональну дитячу конференцію "Досліджуємо та зберігаємо природу степового Причорномор’я". Цей проект є першою ланкою в реалізації еколого-освітніх заходів, намічених нашою творчою групою, яка складається з представників партнерських організацій. Проте для їхньої реалізації необхідно залучити додаткові кошти для закупівлі обладнання та вирішення організаційних питань. Наша творча група запрошує до співробітництва всіх зацікавлених осіб, які можуть сприяти подальшому розвитку еколого-просвітницької роботи.

 

VІІІ. РОБОТА НА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ

 

У області налічується 333 пришкільних навчально-дослідних земельних ділянок.

Навчально-дослідна земельна ділянка Херсонського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є лабораторією для проведення дослідів з біології та сільського господарства. Загальна площа НДЗД – 3000 кв.м, у тому числі

1. Сільськогосподарський відділ – 500 кв.м:

а) польова сівозміна – 250 кв.м;

б) овочева сівозміна – 250 кв.м;

2. Квітково-декоративний – 250 кв.м.

3. Відділ початкових класів – 150 кв.м.

4. Колекційний відділ – 150 кв.м.

5. Відділ плодово-ягідних культур – 1950 кв.м.

Лише за цей навчальний рік заплановано і проведено 9 дослідів. Результати досліджень оформлені у щоденниках дослідницької роботи. На високому рівні ведуться спостереження за личинками прямокрилих, які були зібрані у смт Асканія-Нова вихованцем позашкільного курсу "Менеджер природи", учнем 6-го класу Богомягковим Іваном. Метою його досліджень було вивчення онтогенезу хижих та рослиноїдних прямокрилих. Іваном вирощено та визначено 9 дорослих особин, встановлений спектр живлення, що має велике значення при оцінці ролі прямокрилих в екологічних системах. Цю науково-дослідницьку роботу учень 6-го класу готує на Всеукраїнський конкурс "Юний дослідник".

Заслуговують на увагу досліди по інтродукції хурми Віргінської та вегетативному розмноженню ірги, які проводять "Юні садівники" (керівник Лупіна В.В.). За результатами польових досліджень встановлено слідуюче: протягом 2006-2007 років рослини адаптувались, сформували гілки І,ІІ,ІІІ порядків, а це дає можливість вирощувати ці малопоширенні субтропічні рослини в нашому регіоні. Робота розрахована на довготривалий термін, тому гуртківці із зацікавленням слідкують за формуванням наземної частини крони і одержанням першого врожаю.

"Юні квітникарі" (керівник Бедніна Н.Т.) працювали над вирощуванням гібридних форм квіткових рослин на прикладі червоної жоржини сорту "Далія" та білої сорту "Сніжний обвал". Гуртківці встановили, що рослини на дослідній ділянці сильніші, зацвіли на два тижні раніше, розмір квітів більше 25 см, колір червоний, а кінці рожеві, таких не має в природі. Але жоржини вирощені таким способом через два роки втрачають свої особливості і перетворюються в чисто червоні.

При вивченні антропогенного впливу на екологічний стан малої річки Вірьовчиної, вихованцями гуртка "Юні друзі природи" (керівник Восколович Т.О.) встановлено, що основними екологічними проблемами річки, пов’язаним з господарською діяльністю людини є:

- відсутність прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річки;

- надмірний випас худоби у річковій долині;

- скидання побутового та іншого сміття населенням;

- недосконалість очисних споруд, що скидають стічні води у річку;

- спалювання очерету;

- зрубування дерев, які закріплюють береги р. Вірьовчина.

В обласному Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є добре облаштований живий куточок, у якому мешкають папуги (1 какаду і 4 хвилястих), хом’яки (5 карликових та 5 звичайних), піщанки (10), морські свинки (8), 5 декоративних кроликів, 2 бентамські курочки. У акваріумах мешкають різноманітні рибки, 3 черепахи, 4 шпорцеві жаби. Це дає змогу юннатам проводити спостереження за тваринами у лабораторних умовах.

У Нижньосірогозькому районі всього 23 навчальних закладів. У всіх школах крім Партизанської ЗОШ І ступеню всі НДЗД неповністю відповідають Положенню про них. Учениця 11-го класу Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ст. Здробилко Ольга у своїй науковій роботі за темою "Вплив навколишнього середовища на рослинні угрупування екологічних стежин" другий рік вивчала вплив діяльності людини на рослинні об’єкти та вплив навколишнього середовища на рослинні угрупування, а також вплив високої температури на рослинні об’єкти в літній період на шкільній НДЗД. Об’єктом спостереження Здробилко Ольги були шкідники дерев – гусениці, стійкі та нестійкі до забрудненого середовища рослинні об’єкти. У результаті спостережень був зроблений висновок, що позитивний вплив факторів середовища на рослинні об’єкти мають: світло, тепло, вуглекислий газ, вода, мінеральні речовини. Учениця підняла проблему охорони рослин, біоценозів та біосфери, а також запропонувала напрямки вирішення проблем.

Продовжують дослідницьку роботу за темою "Вплив густоти стояння і схеми розміщення рослин на врожайність буряка столового" учні Жданівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Конюх А.В. За сезон 2007 року ланка овочівників школи в результаті проведених робіт на НДЗД одержали такий врожай овочевих культур: картоплі – 200 кг, цибулі – 50 кг, моркви – 25 кг, огірків – 30 кг, помідорів – 50 кг, редиски – 15 кг, буряків столових – 110 кг, кабачків – 40 кг. Всі продукти пішли на здешевлення харчування учнів у шкільній їдальні. Як і у попередньому році діти продовжували вирощувати сорго на віники. Його вегетативна маса склала 200 кг, але виготовлена кількість віників виявилась більшою ніж у минулому році за рахунок краще відпрацьованої технології.

Всього у Нижньосірогозькому районі 3 теплиці у школах. У 2007 році в загальноосвітніх школах району та райСЮН працювала одна теплиця - у Анатоліївській ЗОШ І-ІІІ ст.. Опалення проводиться вугіллям. У лютому 2007 року у пришкільній теплиці Анатоліївської ЗОШ І-ІІІ ст. учні, як і кожен рік, висіяли насіння капусти, томатів, солодкого перцю. Закладено досліди:

- "Вплив додаткового освітлення на ріст рослин томатів";

- "Вплив додаткового підживлення органічними добривами на укорінення розсади капусти".

Вирощено і висаджено на пришкільній ділянці:

- розсади капусти - 1200 шт.;

- розсади томатів – 700 шт.;

- розсади солодкого перцю – 220 шт.

Зі шкільного городу  на шкільній НЗДЗ зібрано врожай овочевих культур для здешевлення харчування у шкільній їдальні:

- цибулі – 100 кг;

- буряка столового – 500 кг;

- моркви – 300 кг;

- огірків – 220 кг.

З 31 школи Голопристанського району – 20 мають НДЗД. На станції юних натуралістів ділянка має площу 600 кв.м. На ділянках розміщенні такі відділи:

- квітково-декоративний;

- овочевих та лікарських рослин;

- колекційних;

- шкілка.

Основними напрямками роботи юннатів на ділянці є: вирощування рослин, спостереження за їх ростом і розвитком, проведення дослідів згідно з навчальними програмами. Вихованці гуртків "Юні квітникарі" (керівник Гурська С.Ю.), вивчаючи різні групи квітково-декоративних рослин, ведуть фенологічні спостереження за їх ростом, розвитком і цвітінням. Склали каталог вирощуваних рослин, в якому нараховуються: однорічників – 17 видів, дворічників – 4 види, багаторічників – 37 видів. Зібрали колекцію насіння обмінного фонду. заклали шкілку деревистих квітково-декоративних рослин: бузку, спіреї, айви японської.

Вивчаючи однорічні квітково-декоративні рослини, гуртківці провели дослід "Вплив площі живлення на ріст і розвиток айстри". Дослід проводився в трьох варіантах:

1) площа живлення 10х10 см;

2) площа живлення 20х20 см;

3) площа живлення 30Х30.

Під час проведення досліду вихованці встановили, що площа живлення впливає на ріст і розвиток рослин, а також на кількість і розмір суцвіть.

У живому куточку вихованці доглядають та вирощують кімнатні квіти в кількості
153 шт.

НДЗД Новозбур’ївської ЗОШ №1 є однією з кращих в районі. Площа ділянки – 1,5 га. Відповідає Положенню і має такі відділи: польова, овочева сівозміни, колекційна ділянка, плодово-декоративний та виробничий відділи, дендропарк, квітники і декоративні насадження. В овочевому відділі використовується шестипільна сівозміна (огірки, томати, капуста, цибуля, буряки, гарбузи), ділянка має полив. Тут юннати оволодівають сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, проводять досліди, які допомагають їм пізнати основи наукової праці, вирощують екологічно-чисту продукцію. Більшу частину ділянки займає виробничий відділ, де вирощують сільськогосподарські культури для потреб школи. Щорічно юні дослідники збирають 3000 кг картоплі, 500 кг моркви, 1000 кг капусти, таким чином повністю забезпечується овочевою продукцією шкільна їдальня. Більшість дослідів проводиться за завданням учених інституту Південного овочівництва та баштанництва. Упродовж кількох років юні дослідники займаються сортовипробуванням томатів, гарбузів, кабачків, огірків. Юні дослідники  провели дослід за темою: "Вплив мінеральних добрив на продуктивність гарбузів сорту "Херсонський". Урожайність становила 447 ц/га за умов внесення добрив, а без добрив – 320 ц/га.

Гурток "Юні рослинники" (керівник Ткаченко М.Г.) на базі Новозбур’ївської ЗОШ
І-ІІ ст. №2 за рекомендаціями науковців інституту Південного овочівництва та баштанництва проводить вивчення сортових різноманітностей сільськогосподарських культур, гуртківці досліджують умови їх росту і розвитку. По кожному досліду ведуться щоденники спостережень, результати аналізуються керівниками гуртків і науковцями. Підсумки дослідницької роботи підводяться щорічно в жовтні місяці на районному святі "Щедрість рідної землі".  На базах кращих НДЗД таких, як Новозбур’ївської ЗОШ №1 та №2 проводяться районні семінари-практикуми. Досвід кращих – впроваджується в практику роботи інших шкіл.

У 26 загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. Новотроїцького району є НДЗД. Всі вони паспортизовані, але жодна з них не відповідає Положенню. Згідно з наказом райвідділу освіти в районі організовано районний огляд НДЗД. Протягом року 12 школам району станцією надано методичну допомогу по організації роботи на НДЗД. Усі школи отримали документацію по плануванню роботи, забезпечені польовими журналами та щоденниками спостережень. Разом із РМК проведено 2  районні семінари для завідувачів НДЗД. Кращими в огляді визнано НДЗД Федорівської, Отрадівської, Зеленівської ЗОШ, Сиваської ЗОШ №1 та №2.

НДЗД мають 17 навчальних закладів м. Нова Каховка, але вони неповністю відповідають Положенню. Кількість навчальних НДЗД залишається у порівнянні з 2006 роком, сталою. Теплиці мають ЗОШ №1, НВК №2, ЗОШ №10, але вони не діючі.

Продуктивною є дослідницька робота на НДЗД міської станції юних натуралістів. У 2007 році гуртківці-дослідники проводили спостереження за розвитком старих і молодих дерев зизифусу у різних ґрунтових умовах. Окрім сіянців дикого Кримського кизилу, у цьому році почалося спостереження за двома прищепленими культурними великоплидними сортами кизилу "Лук’янівській" та "Володимирівській" селекції Київського ботанічного саду (автор Клименко С.В.). Від одної перспективної форми кизилу за рік було отримано два відводка від прикопаних гілок з добре розвинутою кореневою системою за 6 місяців.  У 2007 році тривало вирощування дворічних сіянців Віргінської чокчері та трьохрічних сіянці горобини Кримської великоплідної, які вже досягли висоти 1,2-1,9 м. Для отримання біль морозостійких саджанців  хурми був проведений дослід зі щепленням в приклад бруньок сортової Віргінської хурми "Мідер" на гілки першого порядку розгалуження чоловічої трьохрічної хурми, яку виростили із кореневого живця. Чотири бруньки на трьох гілках добре зрослися і дали приріст 80-115 см за період вегетації. У 2007 році було висіяно партенокарпне насіння сорту "Мідер" і отримано 35 рослин 15-20 см висоти. Вони потрібні для отримання чоловічих особин з рецесивними генами відносної великоплідності для послідуючого перезапилення сорту "Росіянка". Кущ цього сорту зараз вирощується з укриттям крони взимку для попередження ураження морозами понад -20°С.

Виявився вдалим дослід з вегетативного розмноження тису ягідного. Ця рослина занесена у "Червону книгу України" і потребує розповсюдження. На відміну від більшості кипарисів, кедрів, тис більш морозостійкий, практично не уражується шкідниками і хворобами, має виключно декоративний вид. 9 з 10 гілочок тису добре вкоренилися і навіть дали значний  для цього виду щорічний приріст – 3-6 см. Місце для шкілки тису вибрано в затіненому місці біля туй – сонце освітлює її тільки вранці та ввечері, ґрунт слабокислий, хвойний.

За два роки спостережень відмічений добрий приріст одного куща винограду сорту "Подарок Запоріжжю", отриманий з теплиці ХОЦЕНТУМ у квітні 2006 року. Він ще у ювенільній стадії розвитку, на зиму укривається. Інший сорт – стійкий до хвороб, шкідників та морозів до -30-32°С "Подарок Магарача" показав значний приріст – 1,4-1,8 м на дворічних рослинах, лоза визріла на 80%, пробні ягоди на залишених частинах грон достигли 20 серпня.

З 13.08 по 30.09.2007 року велися спостереження на вплив катастрофічних явищ природи (сильний град до 2-3-х см у діаметрі), на розвиток і врожайність батату. Через градобій було знищено все листя і тонкі пагони рослин на всій ділянці батату – 100 рослин на площі 32 кв.м. Через тиждень на вцілілих  пагонах почало розвиватися нове листя, а через три тижні вся площа під бататом мала зелений вигляд, як і до стихійного лиха. Врожайність буль батату виявилася високою – 96 кг або 300 ц/га.  Це відповідає збору у 450 ц/га врожаю картоплі. Завдяки спекотному літу батат особливо інтенсивно вегетував, і якби не лихо, врожай мав бути рекордним.

Добре працювали гуртківці Білозерської райСЮН, які дослідили строки сівби моркви за безвисадковим способом вирощування насіння в умовах Білозерського району. Ними було визначено, що висівати насіння моркви сорту "Флако" для одержавння результату безвисадковим способом можне не пізніше 01 жовтня, щоб на майбутній рік коренеплоди мали запас поживних речовин для утворення цвіту та насіння.

У гуртку "Юні рослинники" учнями 6-Б класу було підтверджено, що сорт картоплі "Невська" найкращу урожайність показав і при екстремальних погодних умовах 2007 року.

У гуртку "Юні друзі природи" учні 6-А класу дослідили сорти гладіолусів Ярославна, Кардинал, Тріумф, Донкіхот. Найкращим сортом визнали сорт Тріумф, який має 12 білих квіток на стеблі і довго цвіте.

 

ІХ. РОБОТА АГРАРНИХ УЧНІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ, УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ

ТА ІНШИХ ФОРМ УЧНІВСЬКИХ ТРУДОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ

 

У Херсонській області у 2007 році плідно працювало 60 аграрних трудових об’єднань, у яких було залучено 3522 учні.

Район

Кількість аграрних трудових обєднань

Кількість

дітей у них

Білозерський

1

120

Великолепетиський

1

25

Верхньорогачицький

1

20

Голопристанський 

31

2541

Горностаївський

1

150

Іванівський

2

45

Каховський

1

30

Нижньосірогозький

15

251

Скадовський

1

40

Цюрупинський

2

160

Всього

60

3522

З 12 по 16 вересня 2007 року Міністерством освіти і науки України, Міністерством аграрної політики України, Національним еколого-натуралістичним Центром учнівської молоді проводився Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад. Під час проведення зльоту делегація Херсонської області презентувала досягнення та практичні результати роботи аграрних трудових об’єднань, методичні розробки тощо. За попередніми підсумками журі зльоту грамотами Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді за ефективну роботу учнівських виробничих бригад в об’єднанні зусиль школи, сім’ї та трудових колективів у вихованні школярів нагороджені УВБ Новобзур’ївської ЗОШ І-ІІІ ст., УВБ "Юні екологи" Чулаківської ЗОШ І-ІІІ ст. Голопристанського району. Подякою за організацію виставки досягнень сільськогосподарського дослідництва юннатів-аграрників "Турбота юних тобі, Україно!" ХОЦЕНТУМ.

У 2007 році в Голопристанському районі організовано роботу 31 аграрно-учнівського об’єднання по одному в кожній школі. В них – 2541 учнів старших і середніх класів. Школярі обробили 111,2 га овочевих та польових культур, зібрали 128 тон 350 кг плодів і висадили 48000 саджанців сосни. У зв’язку з розпаюванням землі в цьому році в районі не було учнівських виробничих бригад, таборів праці та відпочинку. Також у зв’язку з несприятливими кліматичними умовами і зменшенням врожаю сільськогосподарських культур фермерські господарства потребують менше допомоги від дітей. Учні трудового об’єднання Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст., працюючи на полях фермерського господарства "Тюльпан" зібрали 150 тон томатів і заробили 8000 грн. Фермерське господарство подарувало школі мільтимедійний проектор, "Великі енциклопедії" з кожного навчального предмету, укомплектувало новими стільцями навчальні класи. Більшість спеціалістів СТОВ "Росія" – колишні члени учнівської виробничої бригади, випускники Бехтерської ЗОШ І-ІІІ ст., вони продовжують славні традиції своїх батьків. Сьогодні трудове об’єднання школярів на полях СТОВ "Росія" обробляє 48 га просапних культур (баштанні, гарбузи, томати). За останні три роки 30% випускників Бехтерської школи вступили до сільськогосподарських вищих навчальних закладів, а деякі випускники стали фермерами, орендаторами, працюють у сільському господарстві. За ініціативи колишнього члена учнівської виробничої бригади, випускника цієї школи, а нині голови фермерського господарства  "СОБ" Бахмат С.О. створена  Спілка фермерів, яка відкрила благодійний фінансовий фонд з матеріальної підтримки школи. У вересні цього року делегація Голопристанського району у складі вихованців гуртка "Юні фермери" (керівник Роздорожній В.Ю.), який працює на базі Чуклаківської ЗОШ І-ІІІ ст. та гуртка "Юні овочівники" (керівник Колодій Л.В.), що працює на базі Новозбур’ївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 захищали честь області на Всеукраїнському зльоті учнівських трудових об’єднань в м. Києві, де творчо звітували та демонстрували практичні результати своєї роботи і посіли ІІ місце.

У Нижньосірогозькому районі функціонує 15 трудових аграрних об’єднань, в яких – 251 учень. Школярі району займалися вирощуванням картоплі, овочів, заготівлею сухофруктів, які використовувались для здешевлення харчування в їдальні.

Члени аграрного трудового об’єднання Каховського району займаються розробкою біологічних методів боротьби зі шкідниками, вивчають проблеми сучасного сортовивчення, проводять видову прополку зернових.

В області зареєстровано 10 шкільних лісництв у яких було залучено 413 учнів.

Район

К-ть лісництв

К-ть дітей у них

Великолепетиський

1

15

Голопристанський

1

15

Горностаївський

1

28

Каховський

1

131

Нижньосірогозький

4

64

Цюрупинський

2

160

Всього

10

413

Шкільне лісництво "Паросток" Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 (керівник – вчитель біології Куденко П.А.) діє в рамках наукового товариства "Борисфен" з 1997 року.

Шкільне лісництво створено за спільним рішенням адміністрації школи та степовим філіалом українського науково-дослідницького інституту лісового господарства (укрНДІЛТА) ім.В.М.Виноградова.

У лісництві "Паросток" охоплено роботою 40 учнів, кількість учнів у виробничих бригадах – близько 200 чоловік.

Члени лісництва виконують практичну роботу по прополці саджанців сосни, проводять операції "насіння" (жовтень-грудень) по збору насіння декоративних дерев.

Кошти, зароблені школярами, крім відрахувань на харчування в шкільній їдальні, розподіляються між членами шкільного лісництва за фактично виконану роботу у відповідності з розрахунками та системою оплати, прийнятими у господарстві.

Крім безпосереднього догляду за лісовими насадженнями, вивчається екологічна ситуація Цюрупинського лісомасиву. Створена екологічна інспекція: учні обстежили стан повітря біля школи, питної води в місті. За результатами цих та інших досліджень написані науково-дослідницькі роботи, які представлені на конкурс Малої академії наук України: "Склад питної води в місті Цюрупинську" (2003 р.) – робота відзначена заохочувальним дипломом на обласному етапі конкурсу "Взаємозв’язок фенології рослинності лісу з фенологією бджолиної сім’ї" (2005 р.) – ІІІ місце на обласному етапі.

Загін "Юні натуралісти" – детально вивчають орнітофауну місцевості. Як результат – участь у Всеукраїнській освітній програмі "Лелека" (у рамках конкурсу "Колосок").

Кожен рік шкільне лісництво "Паросток" проводить акції "Скільки коштують весняні квіти", "Не рубай ялинку".

Підтримується зв’язок з Міністерством екології та природних ресурсів України.  Члени лісництва звернулись до Міністерства з пропозицією оголосити плавні Дніпра державним заповідником, на що отримали  позитивну відповідь про створення заповідника у 2015 році. Щорічно в школі проводиться місячник екологічної роботи. Учні беруть участь у Всеукраїнських акціях: "Ліси для нащадків", "Майбутнє лісу – у твоїх руках", обласних акціях: "Допоможемо зимуючим птахам", Букет замість ялинки" та інших.

Періодично випускається і стінна газета шкільного лісництва.

Просвітницько-пропагандистська природоохоронна робота здійснюється агітбригадою "Екос" (керівник Колпаченко Н.М.).

На високому рівні організована ця робота у Голопристанському районі. Вихованці гуртка "Юні лісівники" Голопристанської районної станції юних натуралістів проводять просвітницьку пропагандистську роботу щодо охорони та збереження лісових насаджень. Ними проведено усний журнал "Земля – твій дім". Юннати тісно співпрацюють з місцевим лісництвом, де займаються висіванням насіння акації білої; сосни звичайної та кримської. Працювали над впорядкуванням території біля лісового озера – насадили біля нього сосни та берізки. На території місцевої школи заклали шкілку каштанів. Гурток "Юні лісівники" (керівник Андрієць Л.І.), який працює на базі Малокопанівської ЗОШ в цьому році посів ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі "Мій рідний край, моя земля". 4 учнів нагороджені путівками до Всеукраїнського табору "Юннат" в м. Києві.

Школярами Іванівського району висаджено 1592 молодих саджанців у лісосмугах, збережено 1174 дерева, посаджаних раніше. Учні Іванівської гімназії дослідили екологічні проблеми паркових зон регіону, вивчили технологію вирощування паркових культур, провели облік дерев на території гімназії та висадили 20 каштанів, 20 платанів, 10 горіхів, 12 вишень на території школи. На території селищного парку висадили 20 платанів і 100 каштанів.

Юннати Верхньорогачицького району проводили просвітницьку пропагандистську роботу щодо охорони та збереження лісів, вікторини "Усе про рослини" та "Ліс – наше багатство", конкурси малюнків, стіннівок, віршів та казок.

Значну територію області займають штучні соснові ліси та лісосмуги, які страждають в останні роки від ентомошкідників, пожеж та масових вирубок. Участь юннатів Херсонщини в акції сприяла активізації учнівської молоді до роботи по збереженню та відтворенню лісових масивів області, підвищенню ефективності роботи учнівських лісництв, залученню до дослідницької діяльності у секції "Лісове господарство" хіміко-біологічного відділу Херсонського відділення Малої академії наук України.

У Нижньосірогозькому районі працювало 4 шкільних лісництва (64 учні), які доглядали за молодими парковими насадженнями, проводили санітарну обрізку дерев, пропололи 30 рядів зелених насаджень, працювали у Нижньоторгаївському заказнику, прибирали сухостій, доглядали за мікрозаказником тюльпана Шренка 0,6 га. Отже, в області проводиться цілеспрямована робота по залученню  учнів в аграрні трудові об’єднання та шкільні лісництва.

Школярі приймають участь у Всеукраїнських та обласних акціях, конкурсах, здійснюють практичну природоохоронну роботу. Так, у 2007 році в області було організовано 19 таборів праці та відпочинку, в них залучено 1372 дітей.

Робота учнів  в аграрних трудових об’єднаннях та шкільних лісництвах сприяє подальшому професійному визначенню учнів.